Aktstykke (ans√łgning) nr. 66 af 4. februar 2018 om driftsst√łtte til brugerorganisationer m.v. og en styrket forebyggende indsats i forhold til LGBTI-personer.

Vist 107 gange.

Udenrigsministeriet v/ligestillingsminister Karen Ellemann (V) fremsendte den 4. februar 2018
aktstykke nr. 66 om driftsst√łtte til brugerorganisationer m.v. med henblik p√• at udm√łnte projekttilskud til foreningen Sabaah og om en styrket forebyggende indsats i forhold til LGBTI-personer med udgangspunkt i almen praksis.
Det er en fortsættelse af meddelsen den 11. januar 2018 fra Ligestillingsministeriet om, at der var indgået aftale med satspuljepartierne om fordeling af 25 mio. kr. til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, som besluttet den 10. november 2017.
Registreret hos Ligestillingsudvalget (LIU) som. Bilag 60. Alm. del Samling: 2017-18.

* * *
Herunder gengives aktstykket.

Aktstykke nr. 66. Folketinget 2017-18.

 1. Udenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der som led i udm√łntningen af satspuljen for 2018 overf√łres:
  • 0,5 mio. kr. til ¬ß 14.69.14. Driftsst√łtte til brugerorganisationer mv. med henblik p√• at udm√łnte projekttilskud til foreningen Sabaah.
  • 0,5 mio. kr. til ¬ß 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til en styrket forebyggende indsats i forhold til LGBTI-personer med udgangspunkt i almen praksis.

  Udgiften i 2018 p√• 1,0 mio. kr. afholdes af de p√• finansloven opf√łrte midler under ¬ß 06.11.16. Fremme af k√łnsligestilling blandt m√¶nd og kvinder.

 2. Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udm√łntning af satspuljen for 2018 af den 10. november 2017 er der afsat en ramme p√• 25 mio. kr. i alt i 2018-2021 til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer. Midlerne er opf√łrt p√• ¬ß 06.11.16.31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.

  Satspuljekredsen og ministeren for ligestilling indgik den 11. januar 2018 aftale om udm√łntningen af rammen. Der er aftalt 12 konkrete initiativer, som vil indg√• i en samlet handlingsplan, der offentligg√łres i 2018. N√¶rv√¶rende aktstykke omfatter midler afsat til initiativer i 2018, der udm√łntes p√• andre ministeromr√•der end Udenrigsministeriet.

  Projekttilskud til Sabaah
  Foreningen Sabaah arbejder for at forbedre vilk√•rene for LGBT-personer med etnisk minoritetsbaggrund. St√łtten har til form√•l at udvide og styrke foreningens r√•dgivning og oplysning, herunder med en social- og psykologfaglig kompetence, s√• minoritetsetniske LGBTI-personer samt deres p√•r√łrende har adgang til r√•dgivning.

  Der ydes projekttilskud p√• 0,5 mio. kr. i 2018. Tilskuddet administreres af Udl√¶ndinge- og Integrationsministeriet, og midlerne foresl√•s derfor overf√łrt til ny underkonto ¬ß 14.69.14.80. Sabaah, hvorfra tilskuddet ydes. I 2019-2021 ydes et √•rligt projekttilskud p√• 0,8 mio. kr. til Sabaah, som overf√łres til kontoen i forbindelse med finansloven for 2019.

  Styrket sundhedsindsats i almen praksis
  Der igangs√¶ttes en styrket forebyggende informationsindsats i sundhedssektoren over for LGBTI-personer med udgangspunkt i almen praksis. Indsatsen skal bl.a. kl√¶de almen praksis bedre p√• til at m√łde LGBTI-personer med fordomsfrihed og tolerance, udbrede viden hos almen praksis om s√¶rlige sundhedsudfordringer blandt LGBTI-personer, samt opfordre LGBTI-personer til at v√¶re √•bne over for deres alment praktiserende l√¶ge om deres seksualitet, s√• l√¶gen kan yde den bedste og mest relevante hj√¶lp og behandling til den enkelte patient.

  Der er afsat 0,5 mio. kr. til indsatsen i 2018. Informationsindsatsen gennemf√łres af Sundhedsstyrelsen i et samarbejde med relevante faglige selskaber og foreninger, der repr√¶senterer LGBTI-personer, og midlerne foresl√•s derfor overf√łrt til ¬ß 16.11.11.87. Der er afsat 0,5 mio. kr. √•rligt til indsatsen i 2019-2021, som overf√łres til kontoen i forbindelse med finansloven for 2019.

  Dispositionen i 2018 kan specificeres således på under- og standardkonti:

  Udgift, mio. kr.
  ¬ß 06.11.16. Fremme af k√łnsligestilling blandt kvinder og m√¶nd  
    31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer  
      46. Tilskud til anden virksomhed -1,0
  ¬ß 14.69.14. Driftsst√łtte til brugerorganisationer mv.  
    80. Sabaah  
      46. Tilskud til anden virksomhed 0,5
  § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen  
    46. Tilskud til anden virksomhed 0,5
 3. Sagen forel√¶gges Finansudvalget nu med henblik p√• at sikre bevillingsm√¶ssig hjemmel til at udm√łnte de konkrete initiativer i indev√¶rende finans√•r, jf. Budgetvejledningens punkt 2.2.9.
 4. – – –
 5. Under henvisning til ovenst√•ende anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der som led i udm√łntningen af satspuljen for 2018 overf√łres f√łlgende fra ¬ß 06.11.16. Fremme af k√łnsligestilling blandt m√¶nd og kvinder:
  • 0,5 mio. kr. til ¬ß 14.69.14. Driftsst√łtte til brugerorganisationer mv. med henblik p√• at udm√łnte projekttilskud til foreningen Sabaah.
  • 0,5 mio. kr. til ¬ß 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til en styrket forebyggende indsats i forhold til
   LGBTI-personer med udgangspunkt i almen praksis.
   P√• forslag til lov om till√¶gsbevilling for 2018 opf√łres f√łlgende:
  Udgift
  ¬ß 06.11.16. Fremme af k√łnsligestilling blandt kvinder og m√¶nd -1,0 mio. kr.
  ¬ß 14.69.14. Driftsst√łtte til brugerorganisationer mv. 0,5 mio. kr.
  § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen 0,5 mio. kr.
 6. Finansministeriets tilslutning foreligger.

K√łbenhavn, den 4. februar 2018
KAREN ELLEMANN

* * *
Folketingets journal vedr√łrende aktstykket.
Aktstykket i pdf-format i Folketingstidende E.