B 80. Bilag 6. Spgsm. 6. Skrivelse fra Jacob Georg Naur den 14. maj 2021.

Vist 18 gange.
Jacob Georg Naur skrev den 14. maj 2021 til Ligestillingsudvalget, Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren om, at han med dette brev “h√•ber at kunne redde flere b√łrn fra sterilisering” og stillede 13 sp√łrgsm√•l, som var ledsaget af en lang r√¶kke henvisninger til baggrundsmateriale til hans henvendelse. Det n√¶vnte baggrundsmateriale gengives ikke her, da det i stor udstr√¶kning er billeder af tekster. Interesserede henvises til hans skrivelse.

Ligestillingsudvalget har registreret henvendelsen som: Bilag 6. Samling 2020-21.
Ligestillingsudvalget har endvidere som sp√łrgsm√•l 6 den 17. maj 2021 bedt indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) om at kommentere henvendelsen.

* * *
Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret

[Til indhold] Henvendelsen
Aarhus 14.05.2021
Til Ligestillingsudvalget, Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren

Vedr. B 80 Forslag til folketingsbeslutning om, at regeringen p√•l√¶gges ikke at indf√łre en ret til juridisk k√łnsskifte for b√łrn

For god ordens skyld bem√¶rkes, at jeg er klar over, at denne henvendelse ikke er flot struktureret, men jeg har prioriteret fart fremfor perfektion, da jeg hermed h√•ber at kunne redde flere b√łrn fra sterilisering.

Tidligere korrespondance
Tidligere breve til Ligestillingsudvalget:
https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B80/henvendelser.htm
1. 19. april
2. 8. maj (senere revideret samme dag)
3. 9. maj
4. Nærværende brev af 14. maj

Sp√łrgsm√•l til Ligestillingsudvalget
Som angivet i mit brev af 9. maj 2021 skal jeg hermed f√łlge op med supplerende sp√łrgsm√•l, som jeg h√•ber, Ligestillingsudvalget vil foreligge ministeren.

Set i lyset af nedenst√•ende baggrundsmateriale √łnsker jeg, at Ligestillingsudvalget stiller ministeren, herunder evt. med inddragelse af sundhedsministeren, f√łlgende sp√łrgsm√•l:

 1. Hvordan vil ministeren sikre, at hormoner til b√łrn i k√łnsskiftebehandling stoppes i dag? (se gerne de svenske udmeldinger nedenfor)
 2. Embedsmænd har pligt til at sige fra overfor klart ulovlige ordrer. Har sundhedspersonale en tilsvarende pligt til at stoppe behandling, der er klart forbundet med overvejende ukendte og store, irreversible konsekvenser for patienten? Er denne pligt relevant i denne sag?
 3. Hvordan vil ministerierne tilrettel√¶gge sin indsats ift. b√łrn og de for√¶ldre, der p√• fejlagtigt grundlag har f√•et hormonbehandling (se de svenske udmeldinger nedenfor)?
 4. Hvordan vil ministeren vurdere Etisk R√•ds svar om juridisk k√łnsskifte til b√łrn fra 2021 set i lyset af,
  1. At juridisk k√łnsskifte til voksne blev vedtaget i 2014 for at afkoble juridisk k√łnsskifte fra hormonbehandling/kastration, s√• man kunne g√łre det reversible, inden man evt. gjorde det reversible i form af hormoner og kastration.
  2. At √łnsket om juridisk k√łnsskifte til b√łrn i dag er opst√•et som f√łlge af, at s√• mange b√łrn f√•r hormoner, hvorefter de √łnsker at skifte k√łn juridisk. Se s√•ledes ministerens bem√¶rkninger til forslaget:
   Men lad mig f√łrst redeg√łre for, hvorfor det er regeringens politiske √łnske at g√• denne vej. Det skyldes, at der er mange b√łrn og unge, der kommer i klemme, fordi denne mulighed ikke er til stede i dag. Det g√łlder bl.a. de b√łrn og unge, som siden 2016, hvor det blev muligt, har s√łgt sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentietsforhold og er blevet henvist til udredning og hormonbehandling i sundhedsv√¶senet, eller de b√łrn og de unge, som har skiftet fornavn til et k√łnsneutralt eller ikke k√łnskorrekt navn, og har et k√łnsudtryk og en tysisk fremtoning, der ikke stemmer overens med deres biologiske k√łn.
   S√•danne b√łrn og unge oplever vnsekeligheder, n√•r der ikke er overensstemmelse mellem deres fysiske fremtoning og deres personnummer. Derfor er det regeringens opfattelse, at vi skal m√łde disse b√łrn og unge der, hvor de er, netop i oplevelsen af deres egen k√łnsidentitet.
  3. At Etisk R√•d har vurderet sp√łrgsm√•let p√• den pr√¶mis, at det juridiske k√łnsskifte er det f√łrste skridt og ikke, som det faktisk er tilf√¶ldet, det sidste skridt, jf. ministerens tale.
  4. At Etisk R√•d skriver, at √•rsagerne til de mange √łnsker er ‚ÄĚukendt‚ÄĚ (side 4), selvom Abigail Shriers bog, ‚ÄĚThe Transgender Craze‚ÄĚ, er udgivet d. 30. juni 2020, og Andersons bog, ‚ÄĚWhen Harry Became Sally‚ÄĚ er udgivet d. 20. februar 2018.
 5. Eske Willerslev √łnskede under Etisk R√•ds behandling af sagen som den eneste, at der ikke skulle v√¶re en nedre gr√¶nse for juridisk k√łnsskifte. Eske Willerslev √łnskede heller ikke, at k√łnnet skulle skiftes efter en erkl√¶ringsmodel med krav om r√•dgivning og krav om myndighedsvurdering. Medlemmet √łnskede alene at l√¶gge v√¶gt p√• det oplevede, samt at det var vigtigt at sende ‚ÄĚet signal om accept af forskellighed‚ÄĚ:

  Er ministeren enig i, at Eske Willerslevs videnskabssyn, hvor det oplevede l√¶gges til grund, og hvor l√¶gevidenskaben og r√•dgivningen holdes ude af en sag, der drejer sig om at g√łre et barn sterilt, er udtryk for en s√• fundamental fejlopfattelse, at det b√łr f√• konsekvenser for Eske Willerslevs fortsatte medlemskab af Etisk R√•d?

 6. Vil ministeren evt. sammen med sundhedsministeren √¶ndre praksis p√• omr√•det, s√• den gamle (og meget succesfulde) praksis, ‚ÄĚWatchful Waiting‚ÄĚ, anvendes i stedet for den nuv√¶rende, ‚ÄĚAffirmative Therapy‚ÄĚ, da det er kommet frem (se Shrier og Anderson), at anerkendelse af k√łnsforvirringen medf√łrer fastholdelse i vrangforestillingen om k√łn, samt at hormoner ikke medf√łrer bedre livskvalitet for den enkelte?
 7. Vil ministeren evt. sammen med sundhedsministeren anerkende, at f√łlgende er et d√•rligt udgangspunkt for sundhedsmyndighedernes behandling (fra Etisk R√•ds svar om juridisk k√łnsskifte):
  I 2017 blev diagnosebetegnelserne √¶ndret med den specifikke begrundelse, ikke at ville patologisere identitet og for at undg√• den stigmatisering, der historisk har ramt transk√łnnede. Tidligere baserede diagnoser sig alene p√• et l√¶geligt sk√łn, mens grundlaget for udredning og behandling i dag lyder, at en person bedst selv kan f√łle, hvorvidt der foreligger k√łnsinkongruens eller ej. Den sundhedsfaglige opgave er dermed skiftet til prim√¶rt at afklare, om der foreligger k√łnsligt ubehag i en s√•dan grad, at behandling er p√•kr√¶vet eller om der er afg√łrende forhold (fx psykisk sygdom), som taler imod et terapeutisk indgreb.[16]
 8. Vil ministeren og evt. sundhedsministeren for fremtiden inddrage forskningsresultater fra andre end (som nu) k√łnsaktivister ved at inddrage forskningsresultater fra eksempelvis Paul Mchugh, Ray Blanchard, J. Michael Bailey og Kenneth Zucker?
 9. Vil ministeren for fremtiden sikre, at Ligestillingsomr√•det i Danmark ikke pr√¶ges af k√łnsideologi ved at sikre, at s√•kaldt videnskab, som er baseret p√• den enkeltes oplevelser, holdes udenfor udvalgets arbejde?
 10. Hvordan vil ministeren for fremtiden sikre, at Ligestillingsudvalget alene modtager videnskabeligt funderet viden, vurderinger og rådgivning?
 11. Vil ministeren √¶ndre regeringens overordnede politik for fremtiden? Som det er nu, mener regeringen f√łlgende:
  Sagsnr.
  2020-11152
  Doknr.
  381256
  Dato
  01-02-2021
  Folketingets Ligestillingsudvalg har d. 14. januar 2021 stillet f√łlgende sp√łrgsm√•l nr. 1 (B 80) til indrigs- og boligministeren, som hermed besvares.

  Sp√łrgsm√•l nr. 1:
  “Ministeren bedes kommentere henvendelse af 13. januar 2021 fra LGBT Komiteen, jf. B 80 – bilag .”

  Jeg kan bekr√¶fte, at det er form√•let med regeringens forslag om mulighed for juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge at afhj√¶lpe mistrivsel og angst hos transk√łnnede b√łrn og unge som f√łlge af, at de ikke anerkendes i det k√łn, som de oplever at tilh√łre.
  https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b80/spm/1/svar/1743409/2330376.pdf
 12. Hvordan vil ministeren personligt sige undskyld til ofrene for fejlbehandling samt deres forældre?
 13. Vil ministeren tage rundt p√• landets skoler og rette op p√• den fejlagtige undervisning, der pt. finder sted ‚Äď evt. sammen med undervisningsministeren?

Baggrundsmateriale for henvendelsen
[Gengives ikke her.]

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 14. maj 2021 fra Jacob Georg Naur, jf. B 80 – bilag 6.

[Til indhold] Svaret
Jacob Georg Naur anf√łrer i sin henvendelse en r√¶kke sp√łrgsm√•l og synspunkter, som i hovedsagen vedr√łrer k√łnsmodificerende behandling.

Jeg kan i det hele henholde mig til min besvarelse af sp√łrgsm√•l 5 til B 80.

Med venlig hilsen
Kaare Dybvad Bek

Bilag:
LIU alm. del ‚Äď svar p√• spm. 5 til B 80

* * *
Folketingets journal vedr√łrende bilag 6 til B 80.
Bilag 6 til B 80. Skrivelse fra xx i pdf-format hos Folketinget.

Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 6 til B 80 vedr√łrende bilag 6 og svaret.
Sp√łrgsm√•l 6 til B 80 vedr√łrende bilag 6 og svaret i pdf-format hos Folketinget.