Akkrediteringsstandarder for sygehuse
Udvalgte citater Patientinddragelse 2.1.2 Patientens og p√•r√łrendes inddragelse i beslutninger vedr√łrende behandlingen Standard: Sygehuset planl√¶gger og gennemf√łrer behandlingen med patienten og p√•r√łrende som partnere. Standardens form√•l: At patienters og p√•r√łrendes viden, √łnsker, behov og kendskab ...
Vis forekomsten
B√łrnesagkyndige unders√łgelser, Vejledning om
Vejledning om b√łrnesagkyndige unders√łgelser - VEJ nr. 72 af 27. september 2012 - tr√•dte i kraft den 1. oktober 2012 og er udstedt i medf√łr af For√¶ldreansvarsloven og h√łrer hjemme under Social- og Integrationsministeriet. Vejledningen er udarbejdet af Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, i samarbejde med ...
Vis forekomsten
CPR-Kontoret den 3. marts 2015: Systemudfordringer i forbindelse med tildeling af nyt personnummer til personer, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn.
Information om h√•ndtering af opst√•ede systemudfordringer Ved lov nr. 752 af 25. juni 2014, der tr√•dte i kraft den 1. september blev det muligt for personer, som oplever at tilh√łre det andet k√łn, at f√• tildelt nyt personnummer i overensstemmelse hermed. Der tildeles endvidere fortsat nyt personnummer til ...
Vis forekomsten
Digital selvbetjening for borgere ved henvendelse til det offentlige på en række området. Lov nr. 558 af 18. juni 2012 og Lov nr. 622 af 12. juni 2013.
Lov nr. 558 om overgang til obligatorisk digital selvbetjening af 18. juni 2012 var "f√łrste b√łlge" om indf√łrelse af obligatorisk digital selvbetjening for borgere. Loven tr√•dte i kraft den 1. december 2012. Lov nr. 622 af 12. juni 2013 var "anden b√łlge" om obligatorisk indf√łrelse af obligatorisk digital ...
Vis forekomsten
Folkeregistrering m.v., Bekendtg√łrelse om
Bekendtg√łrelse om folkeregistrering m.v. - BEK nr. 1034 af 4. september 2017. Bekendtg√łrelsen er udstedt i medf√łr af Lov om Det Centrale Personregister. ¬ß 1. Personnummeret best√•r af 10 cifre, hvoraf de f√łrste seks angiver personens f√łdselsdag, begyndende med f√łdselsdatoen, derefter f√łdselsm√•neden og ...
Vis forekomsten
Forskelsbehandling på grund af race m.v. Lov om
Lov om forskelsbehandling p√• grund af race m.v., - LBK nr. 626 af 29. september 1987, der tr√•dte i kraft den 1. juli 1987 og h√łrer under Justitsministeriet, giver en vidtg√•ende beskyttelse af de persongrupper, den omhandler. Det er en sammenskrivning af hovedloven (Lov nr. 289 af 9. juni 1971, der tr√•dte i ...
Vis forekomsten
F√łdselstilf√łrsler som f√łlge af k√łnsskifte, Cirkul√¶reskrivelse om √¶ndring af. CIS nr. 12003 af 10. november 1976.
Cirkul√¶reskrivelsen - CIS nr. 12003 af 10. november 1976 - om √¶ndring af f√łdselstilf√łrsler som f√łlge af k√łnsskifte henh√łrer under Ligestillings- og Kirkeministeriet og indeholder administrative bestemmelser om, hvordan et k√łnsskifte skal registreres. Cirkul√¶reskrivelsen i sin helhed: Cirkul√¶reskrivelse ...
Vis forekomsten
Hormonbehandling - transkvinder. Pjece fra RH, januar 2016.
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Gyn√¶kologisk Klinik, der varetager k√łnshormonbehandlingen af transk√łnnede, der har f√•et tilladelse dertil, har januar 2016 lavet en pjece om k√łnshormonbehandling af transkvinder. Herunder gengives pjecen. Rigshospitalet Juliane Marie Centeret Gyn√¶kologisk Klinik ...
Vis forekomsten
Hormonbehandling - transmænd. Pjece fra RH, januar 2016.
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Gyn√¶kologisk Klinik, der varetager k√łnshormonbehandlingen af transk√łnnede, der har f√•et tilladelse dertil, har januar 2016 lavet en pjece om k√łnshormonbehandling af transm√¶nd. Herunder gengives pjecen. Rigshospitalet Juliane Marie Centeret Gyn√¶kologisk Klinik ...
Vis forekomsten
Janteloven. (1933)
Janteloven er et begreb skabt af Aksel Sandemose i romanen En flygtning krydser sit spor fra 1933. Romanen beskriver hovedpersonen, Espen Arnakkes opv√¶kst i byen Jante (heraf lovens navn) i begyndelsen af det 20. √•rhundrede. Aksel Sandemose voksede op i Nyk√łbing Mors, og byen omtales ofte som model for byen ...
Vis forekomsten
Kosmetisk behandling, Vejledning om. VEJ nr. 9453 af 27. juni 2014.
Vejledning om kosmetisk behandling - VEJ nr. 9453 af 27. juni 2014 - er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives uddrag af vejledningen. 2. Definitioner og anvendelsesomr√•de Kosmetisk behandling er i autorisationsloven og bekendtg√łrelse om kosmetisk behandling defineret som korrektiv virksomhed, hvor ...
Vis forekomsten
Legitimationskort, Lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af.
Pr. 1. juli 2017 kan alle personer p√• 15 √•r og derover, der er bop√¶lsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), erhverve et legitimationskort. Det f√łlger af lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af Legitimationskort, der blev til p√• baggrund af lovforslag L 55 af 9. november 2016. Loven ...
Vis forekomsten
Ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, Bekendtg√łrelse af lov om. LBK nr. 950 af 14. august 2015.
Lovbekendtg√łrelse om ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser - LBK nr. 950 af 14. august 2015 - h√łrer under Erhvervs- og V√¶kstministeriet. Herunder gengives enkelte uddrag af loven. ¬ß 1. Loven skal sikre ligebehandling af m√¶nd og kvinder 1) i ...
Vis forekomsten
Ligebehandlingsnævnet, Lov om. LBK nr. 1230 af 2. oktober 2016.
Bekendtg√łrelse af lov om Ligebehandlingsn√¶vnet - LBK nr 1230 af 2. oktober 2016 h√łrer under Besk√¶ftigelsesministeriet. Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling bl.a. p√• grund af k√łn og seksuel orientering. K√łnsidentitet og k√łnsudtryk er ikke specifikt n√¶vnt, men er omfattet. ...
Vis forekomsten
Lægemiddelloven. LBK nr. 506 af 20. april 2013.
L√¶gemiddelloven - LBK nr. 506 af 20. spril 2013 - h√łrer under Sundheds- og √Üldreministeriet. Herunder gengives enkelte uddrag af loven. ¬ß 1. Lovens form√•l er at sikre, at borgerne 1) har adgang til sikre og virksomme l√¶gemidler af h√łj kvalitet, 2) har adgang til objektiv og fyldestg√łrende information om ...
Vis forekomsten
Navnebekendtg√łrelsen. BEK nr. 66 af. 18. januar 2018.
Bekendtg√łrelse om navne (Navnebekendtg√łrelsen) - 1862 af. 23. december 2015 - er udstedt i medf√łr af af navneloven af Social- og Indenrigsministeriet og tr√•dte ikraft den 1. februar 2018. Navnebekendtg√łrelsen h√łrer under B√łrne- og Socialministeriet. Uddrag af bekendtg√łrelsen. Indgivelse af ans√łgning ¬ß ...
Vis forekomsten
Navneloven. LBK nr. 1816 af 23. december 2015.
Navneloven - LBK 1816 af 23. december 2015 er udstedt af √ėkonomi- og Indenrigsministeriet. Navneloven h√łrer under B√łrne- og Socialministeriet. I navneloven er der specielt taget hensyn til transseksuelles navneforhold, idet ministeren bemyndiges til at fasts√¶tte n√¶rmere regler derom. Navneloven regulerer ...
Vis forekomsten
Navnevejledningen. VEJ nr. 11359 af 30. december 2015.
Navnevejledningen - VEJ nr. 11359 af 30. december 2015 - er udstedet af Social- og Indenrigsministeriet i medf√łr af navneloven og navnebekendtg√łrelsen. Navnevejledningen h√łrer under B√łrne- og Socialministeriet. I vejledningen hedder det indledningsvis bl.a.: Vejledningen retter sig til personregisterf√łrerne ...
Vis forekomsten
Pasbekendtg√łrelse. BEK nr. 1337 af 28. november 2013 om pas m.v.
Bekendtg√łrelse om pas m.v. (Pasbekendtg√łrelse) BEK nr. 1337 af 28. november 2013 er udstedt af Justitsministeriet i medf√łr af Pasloven og fastl√¶gger de administrative forhold for administrationen af udstedelse af pas, forhold for n√¶gtelse af pas m.m., herunder, at retningslinierne for udformningen af pas ...
Vis forekomsten
Retsplejeloven. LBK nr. 1257 af 13. oktober 2016.
Retsplejeloven - LBK nr. 1257 af 13. oktober 2016 - henh√łrer under Justitsministeriet. Retsplejeloven indeholder regler om domstolene, politiet, anklagemyndigheden og advokater samt procesregler for civile retssager, straffesager, fogedsager og i et vist omfang skiftesager. Den regulerer endvidere politiets ...
Vis forekomsten
Straffeloven. LBK nr. 977 af 9. august 2017.
Straffeloven - LBK nr. 1156 af 20. september 2018 henh√łrer under Justitsministeriet. ¬ß 81 og ¬ß 266 b har speciel betydning for transpersoner. 10. kapitel. Straffens fasts√¶ttelse ¬ß 81. Det skal ved straffens fasts√¶ttelse i almindelighed indg√• som sk√¶rpende omst√¶ndighed, Pkt. 6) at gerningen har baggrund ...
Vis forekomsten
Sundhedsloven - LBK nr. 191 af 28. februar 2018.
Sundhedsloven - LBK nr. 191 af 28. februar 2018. Sundhedsloven h√łrer under Sundheds- og √Üldreministeriet. Uddrag af Sundhedsloven Afsnit I Sundhedsv√¶senet Kapitel 1 Form√•l og opgaver m.v. ¬ß 1. Sundhedsv√¶senet har til form√•l at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og ...
Vis forekomsten
Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS)
Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) er en samling af internationale, nordiske og danske kliniske og administrative klassifikationer til brug for dokumentation af patienter og sundhedsvæsenets ydelser. I SKS indgår danske udgaver af internationale klassifikationer - f.eks. sygdomsklassifikationen, ...
Vis forekomsten
Sygedagpenge, Lov om. LBK nr. 38 af 19. januar 2018.
Lov om sygedagpenge - LBK nr. 38 af 19. januar 2018. Sygedagpengeloven h√łrer under Besk√¶ftigelsesministeriet. Uddrag af sygedagpengeloven ¬ß 1. Form√•let med denne lov er 1) at yde √łkonomisk kompensation ved frav√¶r p√• grund af sygdom, 2) at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender ...
Vis forekomsten
Udl√¶ndingeloven. Lovbekendtg√łrelse nr. 412 af 9. maj 2016.
Udl√¶ndingeloven, LBK nr. 412 af 9. maj 2016 henh√łrer under Udl√¶ndinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udl√¶ndingeloven er en stor og yderst detaljeret lov, som indeholder bestemmelser om udl√¶ndinges adgang til, ophold og arbejde i Danmark, og forhold om visa og om udvisning og afvisning. Herunder ...
Vis forekomsten
√Ügteskab. * Vielsesritualer. BEK nr. 841 af 8. oktober 1992, BEK nr. 544 af 13. juni 2012, og forslag til l√¶sninger for par af samme k√łn.
Bekendtg√łrelse om autorisation af ritualer for d√•b, nadver i hjemmet, skriftem√•l, vielse (bryllup), kirkelig velsignelse af borgerligt indg√•et √¶gteskab, jordp√•kastelse og kirkeindvielse - BEK nr. 841 af 8. oktober 1992 - henh√łrer under Ministeriet for Ligestilling og Kirke. IV. Ritual for vielse (bryllup) ...
Vis forekomsten