Combating discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity: Council of Europe standards

Vist 159 gange.

Combating discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity: Council of Europe standards.
Combating discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity: Council of Europe standards.

Titel Combating discrimination on grounds
of sexual orientation
or gender identity:
Council of Europe standards
Udgivet af Europarådet РCouncil of Europe
Sprog Engelsk
Udgivet 27. juli 2011
Antal sider 112
ISBN-13 978-92-871-6989-1

Bogen indeholder vedtagelser og anbefalinger fra Europarådet inden for LGBT-området.
Udgiverens information om bogen
Europar√•det arbejder for at fastholde respekten for menneskerettighederne, retsstatsprincippet og retten i forskelligheden i demokrati. Europar√•dets standarder og mekanismer s√łger at fremme og sikre respekten for menneskerettighederne for hver enkelt. Det omfatter lige rettigheder og v√¶rdighed for alle mennesker, ogs√• lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer.

Europar√•det har vedtaget en r√¶kke internationale juridiske instrumenter og standarder til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet. De illustrerer det underliggende budskab, at Europar√•dets standarder for tolerance og ikke-forskelsbehandling g√¶lder for alle europ√¶iske samfund, og at forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet ikke er kompatibel med disse standarder.

Denne publikation giver en let tilg√¶ngeligt og omfattende oversigt over de standarder, der er vedtaget af Europar√•det. Publikationen b√łr tjene som reference for de regeringer, internationale institutioner, NGO’er, mediefolk og alle andre, der er – eller burde v√¶re – professionelt eller anden m√•de er involveret eller interesseret i at beskytte og fremme menneskerettigheder for lesbisk, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer.

Forord
Europar√•dets standarder og mekanismer s√łger at fremme og sikre respekten for menneskerettighederne for hver enkelt. Det omfatter lige rettigheder og v√¶rdighed for alle mennesker, ogs√• lesbisk, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer.

I vores samfund, er homofobi og intolerance over for lesbisk, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer stadig er udbredt. Mange lider stadig under diskrimination, vold og udelukkelse p√• grund af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet. Forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet er ikke kompatibel med Europar√•dets standarder.

Europar√•dets forpligtelse til at bek√¶mpe diskrimination baseret p√• seksuel orientering har en lang historie: Den f√łrste anbefaling fra den parlamentariske forsamling g√•r tilbage til 1981. Siden da, har Forsamlingen, Ministerudvalget og kongressen for lokale og regionale myndigheder behandlet sp√łrgsm√•let i flere tekster. Afg√łrelser fra Ministerkomit√©en i henstilling CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bek√¶mpelse af forskelsbehandling baseret p√• seksuel orientering eller k√łnsidentitet. Denne anbefaling er det f√łrste instrument i verden, der specifikt omhandler en af de mest vedholdende og vanskelige former for diskrimination. Den opstiller de principper, der f√łlger af eksisterende europ√¶iske og internationale instrumenter, med s√¶rlig v√¶gt p√• Den europ√¶iske menneskerettighedskonvention i lyset af Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols retspraksis. Den identificerer bestemte foranstaltninger, der n√łdvendigvis skal vedtages og h√•ndh√¶ves effektivt af medlemsstaterne for at bek√¶mpe forskelsbehandling, for at sikre respekt for menneskerettighederne for lesbisk, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer og at fremme tolerance over for dem.

Et par uger senere, den 29. april 2010, vedtog Den Parlamentariske Forsamling ogs√• en ny resolution 1728 (2010) og en ny henstilling 1915 (2010) om forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.

Disse publikation indeholder de relevante juridiske og politiske tekster, der blev vedtaget af Ministerkomit√©en, Den Parlamentariske Forsamling og kongressen for lokale og regionale myndigheder i Europar√•det. Det b√łr tjene som reference for de regeringer, internationale institutioner, ikke-statslige organisationer, mediefolk og til alle dem, der er fagligt eller p√• anden m√•de er involveret eller interesseret i at beskytte og fremme menneskerettighederne for lesbisk, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer. Men juridiske udtalelser og politiske erkl√¶ringer, hvor betydningsfulde de end er, er ikke tilstr√¶kkelige. De skal kombineres med uddannelsesm√¶ssige, kulturelle og bevidstg√łrende foranstaltninger, der kan udrydde diskrimination og intolerance p√• lang sigt.

Dette m√•l kr√¶ver en m√•lrettet indsats i f√łrste omgang af Europar√•dets medlemsstater for at gennemf√łre de aftalte standarder og s√¶tte en stopper for enhver form for forskelsbehandling baseret p√• seksuel orientering og k√łnsidentitet i nydelsen af menneskerettigheder.

Thorbj√łrn Jagland
Generalsekretær

Indholdsfortegnelse
 1. Foreword
 2. Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity
 3. Message from the Committee of Ministers to steering committees and other committees involved in intergovernmental co-operation at the Council of Europe on equal rights and dignity of lesbian, gay, bisexual and transgender persons
 4. Recommendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers to member states on “hate speech’
 5. Recommendation 1915 (2010) of the Parliamentary Assembly – Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity
 6. Resolution 1728 (2010) of the Parliamentary Assembly – Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity
 7. Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity Report by the Committee on Legal Affairs and Human Rights of the Parliamentary Assembly
 8. Recommendation 1635 (2003) of the Parliamentary Assembly – Lesbians and gays in sport
 9. Committee of Ministers’ reply to Recommendation 1635 (2003) – Lesbians and gays in sport
 10. Recommendation 1474 (2000) of the Parliamentary Assembly – Situation of gays and lesbians in Council of Europe member states
 11. Committee of Ministers’ reply to Recommendation 1474 (2000) – Situation of gays and lesbians in Council of Europe member states
 12. Recommendation 1470 (2000) of the Parliamentary Assembly – Situation of gays and lesbians and their partners in respect of asylum and immigration in the member states of the Council of Europe
 13. Committee of Ministers’ reply to Recommendation 1470 (2000) – Situation of gays and lesbians and their partners in respect of asylum and immigration in the member states of the Council of Europe
 14. Recommendation 1117 (1989) of the Parliamentary Assembly – The conditions of transsexuals
 15. Committee of Ministers’ reply to Recommendation 1117 (1989) – The conditions of transsexuals
 16. Recommendation 924 (1981) of the Parliamentary Assembly – Discrimination against homosexuals
 17. Recommendation 211 (2007) of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe on freedom of assembly and expression for lesbians, gays, bisexuals and transgendered persons
 18. Committee of Ministers’ reply to Recommendation 211(2007) of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe on freedom of assembly and expression for lesbians, gays, bisexuals and transgendered persons
 19. Resolution OING D (2008) RES1 of the Human Rights Grouping of the Conference of International Non-Governmental Organisations on human rights defenders working for the rights of lesbian, gay, bisexual and transgender persons

Download bogen i pdf-format.