Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe

Vist 380 gange.

Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe
Europar√•dets unders√łgelse om homofobi, transfobi og diskrimination

Titel Discrimination on grounds of
sexual orientation and
gender identity in Europe
Dansk titel Diskrimination på grund af
seksuel orientering og
k√łnsidentitet i Europa
Udfærdiget og
udgivet af
Europarådet/Council of Europe
Udgivet 23. juni 2011
Sprog Engelsk
Antal sider 134
ISBN-13 978-92-871-6913-6
2. udgave (2. oplag)
ISBN-13 978-92-871-7257-0

Rapporten er Europar√•dets til dato st√łrste unders√łgelse om homofobi, transfobi og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet i Europar√•dets 47 medlemslande.
Resultaterne præsenteres i seks tematiske kapitler efterfulgt af fremadrettede konklusioner.
Homofobiske og transfobiske holdninger er konstateret i alle 47 medlemsstater, selv om der er stor variation mellem landene.
Forudindtagethed, for√¶ldede og ukorrekte oplysninger om seksuel orientering og k√łnsidentitet og stereotype skildringer af LGBT-personer i medierne og i l√¶reb√łger bidrager til negative holdninger.

I september 2011 blev der udgivet en 2. udgave (2nd edition). Det havde nok været mere korrekt at betegne den som 2. oplag, idet den er identisk med den i juni udgivne udgave (1. oplag).
Linket til rapporten i sin helhed på engelsk er til 2. udgave (2nd edition).

I forordet til rapporten skriver menneskerettighedskommissær Thomas Hammarberg bl.a.:
“Mange mennesker i Europa er stigmatiseret p√• grund af deres faktiske eller opfattede seksuelle orientering eller k√łnsidentitet og kan ikke fuldt ud nyde deres universelle menneskerettigheder. Nogle af dem er ofre for hadforbrydelser og f√•r ikke hj√¶lp, n√•r de angribes p√• √•ben gade af medborgere, og nogle organisationer n√¶gtes registrering eller har f√•et forbud mod at organisere fredelige m√łder og demonstrationer. Nogle mennesker er flygtet til Europar√•dets
medlemsstater fra lande, hvor de risikerer at blive tortureret eller henrettet p√• grund af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet. For f√• opinionsdannere og ledende politikere har taget en fast holdning mod homofobiske og transfobiske udtryk, diskrimination og vold.”
Og fortsætter:
“Standarderne i rapporten er baseret p√• domme afsagt af Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol og de seneste henstillinger fra Europar√•dets Ministerkomit√© og Den Parlamentariske Forsamling. Flere institutioner i EU, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE)
og FN har udtrykt bet√¶nkeligheder med hensyn til behandling af LGBT-personer. Rapporten viser klart, at medlemsstaterne m√• tage yderligere skridt til at im√łdeg√• diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet. Rapporten er ogs√• en vidensbase for effektive foranstaltninger til bek√¶mpelse af homofobi
og transfobi.”

* * *
Der tages forbehold for overs√¶ttelsesfejl i de af Thomas Hammarberg anf√łrte anbefalinger. Ved brug som dokumentation henvises til originalteksten.

Onsdag den 13. juli 2011.
Tina Thranesen.

* * *
Download rapporten i pdf-format.