Parlamentsmedlemmer stillede 12. oktober 2020 spgsm. E-005571/2020 til Kommissionen en taskforce vedr√łrende ligestilling. Svar 23. december 2020.

Vist 6 gange.
34 medlemmer af Europa-Parlamentet fra forskellige politiske grupper stillede den 12. oktober 2020 sp√łrgsm√•l E-005571/2020 om en taskforce vedr√łrende ligestilling til Europa-Kommissionen, der svarede den 23. december 2020.

Gruppebetegnelser:
I sp√łrgsm√•let er anf√łrt alle sp√łrgernes navne efterfulgt af betegnelsen for den politiske gruppe, de tilh√łrer i parlamentet.
Renew: Renew Europe Group.
S&D: The Progressive Alliance of Socialists and Democrats.
Verts/ALE: The European Free Alliance Greens.
GUE/NGL: Gauche unitaire européenne (The European United Left)/Nordic Green Left
NI: Non-inscrits. (Uden for grupperne.)
PPE: European Pirate Party. (H√łrer ind under gruppen “Greens-European Free Alliance (Greens‚ÄďEFA").
ECR: European Conservatives and Reformists.

Blandt sp√łrgerne var der 1 ud af de 14 danske parlamentsmedlemmer:
Marianne Vind. (Socialdemokratiet).

Ligestillingsudvalget (LIU) har som bilag 39 – Alm. del.
Samling: 2020-21 – kopi af sp√łrgsm√•let og svaret. Link dertil nederst p√• denne side.

* * *
Sp√łrgsm√•l

Foresp√łrgsel til skriftlig besvarelse E-004735/2020 til Kommissionen jf. forretningsordenens artikel 138

Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Chiara Gemma (NI), Marianne Vind (S&D), Milan Brglez (S&D), Ivan ҆tefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Loucas Fourlas (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), Jos√© Gusm√£o (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Dragos P√ģslaru (Renew), Alex Agius Saliba (S&D), Rosa Estar√†s Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jaroslaw Duda (PPE), Samira Rafaela (Renew), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE), Maite Pagazaurtund√ļa (Renew), Cindy Franssen (PPE), Beno√ģt Lutgen (PPE), Estrella Dur√° Ferrandis (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Maria Walsh (PPE), Tanja Fajon (S&D), Radka Maxov√° (Renew)

If√łlge Kommissionens formand von der Leyens opgavebeskrivelse til kommiss√¶r med ansvar for ligestilling, Helena Dalli, vil “en taskforce best√•ende af eksperter fra Kommissionens tjenestegrene st√łtte Dem i Deres arbejde”(1). Denne taskforce best√•r af repr√¶sentanter for alle Kommissionens tjenestegrene og Tjenesten for EU’s Optr√¶den Udadtil og skal sikre en passende integrering af ligestillingsaspektet i alle relevante politikker, der foresl√•s af Kommissionen.

Vi blev den 20. november 2019 opm√¶rksomme p√• en besked p√• de sociale medier, hvor kommiss√¶r Helena Dalli gav meddelelse om det f√łrste m√łde i taskforcen vedr√łrende ligestilling(2). Vi ved imidlertid ikke, hvad resultatet af det f√łrste m√łde var, eller om taskforcen nogensinde har holdt m√łde igen, da der ikke findes nogen oplysninger herom p√• Kommissionens websted. Derfor vil vi gerne have svar p√• f√łlgende sp√łrgsm√•l:

  1. Har Kommissionen planer om online at offentligg√łre alle relevante oplysninger om taskforcen vedr√łrende ligestilling, herunder, men ikke begr√¶nset til, dens medlemmer, arbejdsmetoder, arbejdsplan og m√łdereferater? Hvis ja, hvorn√•r vil dette ske?
  2. Agter Kommissionen at indbyde civilsamfundsorganisationer, der arbejder for ligestilling, til at deltage og bidrage til arbejdet i denne taskforce?

Noter
  1. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-helena-dalli_2019_en.pdf
  2. https://twitter.com/helenadalli/status/1197216616381124609

* * *
Svar
Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne af Helena Dalli.

En af de vigtigste prioriteter for Kommissionen er at opbygge en union med lige muligheder, hvilket er afspejlet i formandens afg√łrelse om at udpege den f√łrste kommiss√¶r med ansvar for ligestilling nogensinde. Taskforcen vedr√łrende ligestilling, der er oprettet med henblik p√• at st√łtte kommiss√¶ren med ansvar for ligestilling i hendes daglige arbejde og er ledet af vicegeneralsekret√¶ren med ansvar for politikkoordinering, er et netv√¶rk af repr√¶sentanter fra alle Kommissionens tjenestegrene og Tjenesten for EU’s Optr√¶den Udadtil. Ligestillingskoordinatorer, der er udpeget i hvert generaldirektorat, er de vigtigste drivkr√¶fter i dette netv√¶rk og sikrer kontakten mellem deres generaldirektorat og taskforcens sekretariat, der er placeret i Kommissionens generalsekretariat.

Taskforcens vigtigste m√•l er at intensivere Kommissionens arbejde om inklusion og ligestilling uden hensyn til k√łn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, bl.a. gennem et styrket samarbejde inden for Kommissionens tjenestegrene. Den spiller en vigtig rolle med hensyn til at sikre en integration af ligestillingshensyn i EU-politikker, -lovgivning og -finansieringsprogrammer. Taskforcen m√łdes regelm√¶ssigt i forskellige sammens√¶tninger og er i l√łbende kontakt med kommiss√¶ren med ansvar for ligestillings kabinet.

Kommissionen er forpligtet til at r√¶kke ud til og engagere civilsamfundsorganisationer hele tiden ved udformning, gennemf√łrelse og revision af politikker. Deltagelse og dialog med organisationer, der fremmer ligestilling og erfaringer, der er bragt videre fra stedet, er et v√¶rkt√łj til selvst√¶ndig integration af ligestilling.

V√¶rkt√łjer til integration af ligestilling og andet relevant materiale for taskforcen deles internt i Kommissionen. Ikke desto mindre offentligg√łr taskforcen endnu ikke oplysninger om europ√¶iske websteder(1), men har til hensigt at g√łre dette i de kommende m√•neder.

Note
  1. https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_da

* * *
Sp√łrgsm√•let hos Europa-Parlamentet.
Svaret hos Europa-Parlamentet.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.
Svaret hos Folketinget i pdf-format.