Intergroup on LGBT Rights, The European Parlament’s

Vist 252 gange.
The European Parlament’s
Intergroup on LGBT Rights

European Parliament
60 rue Wiertz
1047 Brussels
Belgium
E-mail: contact@lgbt-ep.eu

The European Parlament's Intergroup on LGBT RightsThe European Parlament’s Intergroup on LGBT Rights er en tv√¶rpolitisk arbejdsgruppe, hvis deltagere er medlemmer af Europa-Parlamentet.

Arbejde
Arbejdet i den tv√¶rpolitiske gruppe best√•r i at overv√•ge arbejdet i Den Europ√¶iske Union; overv√•gning af situationen for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede – LGBT personer – i EU’s medlemsstater og omliggende stater; og gennem kontakt med grupper i civilsamfundet at videreformidle deres bekymringer p√• europ√¶isk plan.

Overvågning af arbejdet i Den Europæiske Union
Gruppen overv√•ger arbejdet i Den Europ√¶iske Union fortrinsvis ved at f√łlge det lovgivningsm√¶ssige arbejde i Europa-Parlamentet og s√łrge for, at LGBT sp√łrgsm√•l inddrages i de forskellige rapporter, √¶ndringsforslag og beslutninger Parlamentet arbejder med.
Gruppen minder også jævnligt Europa-Kommissionen om problematiske LGBT forhold og om, hvordan de skal behandles.
Endelig holder gruppen √łje med relevante afg√łrelser i EU-Domstolen og Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol, samt rapporter udstedt af Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder – FRA.

Overvågning af LGBT personer rettigheder
Ud over at unders√łge arbejdet i EU-institutionerne, unders√łger gruppen ogs√• den daglige situation for LGBT personer i EU’s medlemsstater og omliggende stater. Gruppen tager aktiv del i at fremme menneskerettighederne for LGBT personer eller minder medlemsstaterne og deres myndigheder om deres forpligtelser p√• menneskerettighedsomr√•det i henhold til Lissabon-traktaten, Den Europ√¶iske Unions charter om grundl√¶ggende rettigheder og Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention.
Gruppen minder ogs√• j√¶vnligt andre lande s√• som EU kandidatlande, EU’s nabolande og tredjelande s√•som Afrika, Vestindien og Stillehavslandene om deres pligt til at beskytte LGBT personers rettigheder.

Kontakt med det civile samfund
Endelig fungerer gruppen ogs√• som en bro mellem grupper i civilsamfundet og de europ√¶iske institutioner og freml√¶gger deres bekymringer p√• europ√¶isk plan. Gruppen m√łdes regelm√¶ssigt med ikke-statslige organisationer i Bruxelles og med organisationer og menneskerettighedsaktivister fra Europa og fra den √łvrige verden.
Ekspertisen hos ikke-statslige organisationer er afg√łrende for arbejdet i den tv√¶rpolitiske gruppe. Gruppen tilstr√¶ber at lytte til disses bekymringer og prioriteringer, da de afspejler den situation, som af millioner af mennesker lever under i Europa s√•vel som i resten af verden.