FRA – European Union Agency for Fundamental Rights

Vist 462 gange.
Fundamental Rights Agency – FRA
Schwarzenbergplatz 11,
1040 Vienna.
E-mail: information@fra.europa.eu

FRA - European Union Agency for Fundamental RightsFundamental Rights Agency – FRA – (Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder) er et uafh√¶ngigt organ for Den Europ√¶iske Union, oprettet for at yde bistand og ekspertise til EU og dens medlemsstater, n√•r de gennemf√łrer f√¶llesskabsret om de grundl√¶ggende menneskerettigheder.

FRA har ikke kompetence til at behandle klager i nogen form, ligesom det heller ikke har kompetence til at vurdere, om en medlemsstat har undladt at opfylde en af sine forpligtelser if√łlge EF-traktatens, som Kommissionen efter EF-traktatens artikel 226 har bef√łjelse til at kontrollere.

FRA skal bl.a.
  • indsamle og analysere objektive, p√•lidelige og sammenlignelige informationer og data, herunder forskningsresultater og monitoreringsrapporter modtaget fra medlemsstaterne, EU-institutionerne, NGO¬īere og internationale institutioner,
  • udf√łre og st√łtte forskning p√• omr√•det, herunder efter anmodning fra Europa-Parlamentet, R√•det eller Kommissionen, hvis anmodningen er hensigtsm√¶ssig og ligger inden for rammerne af agenturets √•rlige arbejdsprogram,
  • afgive udtalelser om generelle emner til EU¬īs institutioner og medlemsstaterne, n√•r de gennemf√łrer EU-retten, enten p√• eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet, R√•det eller Kommissionen,
  • afgive udtalelser til R√•det, hvis R√•det i medf√łr af EU-traktatens artikel 7, stk. 1, anmoder uafh√¶ngige personer om at freml√¶gge en rapport om situationen i en medlemsstat, hvor der er en klar fare for, at medlemsstaten groft overtr√¶der grundl√¶ggende rettigheder mv. Det samme g√¶lder tilf√¶lde omfattet af artikel 7, stk. 2, hvor R√•det kan fastsl√•, at en medlemsstat groft og vedvarende overtr√¶der grundl√¶ggende rettigheder mv. Agenturet vil dog ikke have nogen bef√łjelser til at konstatere overtr√¶delser af grundl√¶ggende rettigheder efter EU-traktatens artikel 7,
  • freml√¶gge en √•rlig statusrapport om situationen for grundl√¶ggende rettigheder,
  • offentligg√łre tematiske rapporter baseret p√• de foretagne analyser og forskning mv. og en √•rsrapport om agenturets aktiviteter,
  • fremme samarbejdet med det civile samfund, herunder NGO¬īere, der besk√¶ftiger sig med grundl√¶ggende rettigheder, s√¶rligt ved at fremme en dialog p√• europ√¶isk plan, men ogs√• ved i passende situationer at deltage i diskussioner og m√łder p√• nationalt plan, og
  • udvikle en kommunikationsstrategi med henblik p√• at √łge den offentlige bevidsthed, stille dokumentation til r√•dighed for offentligheden og udarbejde undervisningsmateriale, fremme samarbejde og undg√• duplikering af andre informationskilder.

Kommissionen skal vedtage et femårigt ramme-arbejdsprogram for FRA, hvori det bl.a. fastlægges, hvilke temaer agenturet skal beskæftige sig med, idet bekæmpelse af racisme og fremmedhad dog altid skal være et af temaerne.

FRA’S hjemmeside indeholder en lang r√¶kke rapporter og informationer.

Den 7. marts 2008 blev Morten Kj√¶rum fra Danmark udn√¶vnt som direkt√łr for FRA. Han kommer fra en stilling som direkt√łr for det danske Institut for Menneskerettigheder.