FSTB’s skr. (LIU bilag 33) af 27. november 2019 til social og indenrigsminister Astrid Krag om fra hvilken navneliste b√łrn og unge v√¶lger navn ved navneskift.

Vist 23 gange.
FSTB – foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn skrev dateret den 27. november til social og indenrigsminister Astrid Krag med kopi til Ligestillingsudvalget med sp√łrgsm√•l om fra hvilken navneliste, b√łrn og unge v√¶lger navn ved navneskift, og hvor mange, der v√¶lger fra de forskellige lister.

Ligestillingsudvalget har registreret henvendelsen den 28. november 2019 som: LIU Bilag 33. Alm. del. Samling: 2019-20) .

Skrivelsen gengives herunder.

Fra: FSTB – Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn [mailto:fstb@fstb.dk]
Sendt: 27. november 2019 19:18
Til: min@sim.dk
Cc: Gitte Ravn Jensen <Gitte.Jensen@ft.dk>
Emne: Rettelse: Tal p√• anvendelsen af navnelovens muligheder for at lade b√łrn og unge transpersoner optage navn i tr√•d med deres k√łnsidentitet

Kære Social og Indenrigsminister Astrid Krag

Jeg skriver til dig p√• vegne af FSTB – Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn i lyset af den seneste debat om en lovgivning, der af hensyn til barnets bedste skal give b√łrn og unge mulighed for at anmode om et nyt juridisk k√łn.

I vores forening arbejder vi aktivt for at bedre levevilk√•r og trivsel for b√łrn og unge transpersoner. Vi ved fra internationale erfaringer og forskning, at en s√•dan ordning vil have en gavnlig effekt p√• b√łrn og unge transpersoners trivsel og mentale helbred. Vi er derfor glade for at regeringen behandler emnet med seri√łsitet. Da vi fra samme forskning ved at b√łrn, der tidligt st√łttes i deres k√łnsidentitet, oplever √łget trivsel og mentalt helbred i forhold til de der tvinges til at vente, √łnsker vi for b√łrnenes bedste at en ordning i givet fald skal give b√łrnene mulighed for at anmode om et nyt CPR nummer uden aldersbegr√¶nsning eller andre forsinkende foranstaltninger.

Jeg kan forst√• at kritikere af en s√•dan ordning har rejst bekymringer for hvorvidt det √•bner mulighed for misbrug. I vores forening er vi ikke bekendt med eksempler p√• misbrug af de √łvrige muligheder der ligger i lovgivningen for at udtrykke sit k√łn anderledes end det, der er tildelt ved f√łdslen.
De √łvrige muligheder jeg t√¶nker p√• her er bekendtg√łrelse om pas ¬ß4 stk 5, der giver mulighed for X i passet i stedet for M eller F, navnelovens ¬ß13 stk 3, der giver mulighed for at optage et navn fra listen af henholdsvis drenge- og pige-listen modsat det tildelte k√łn, samt navnelovens ¬ß14 stk 1 og ¬ß16 stk 1, der giver mulighed for at optage et navn der b√•de kan betegne drenge og piger. alle ordninger i √łvrigt uden aldersbegr√¶nsning.

Jeg anmoder derfor nu ministeren om du kan bekr√¶fte vores positive indtryk af lovgivningens anvendelse? At der ikke i n√¶vnev√¶rdigt omfang foreligger sager, hvor bekendtg√łrelse om pas ¬ß4 stk 5 samt navnelovens ¬ß13 stk 3 misbruges til at skade b√łrn?

Da navnelovens ¬ß13 stk 3 indeb√¶rer en vis bureaukratisk proces, med godkendelser gennem Familieretshuset p√• baggrund af en vurdering fra enten Rigshospitalet eller Aalborg universitetshospital, v√¶lger de fleste b√łrn og unge transpersoner vi kender til, at s√łge om nyt navn fra listen af navne der b√•de kan betegne drenge og piger. Af hensyn til debatten anmoder jeg nu om du har mulighed for at oplyse f√łlgende:

Hvor mange b√łrn og unge under 18 skifter fornavn til et, der b√•de kan betegne drenge og piger?
Til sammenligning:
Hvor mange b√łrn og unge under 18 skifter fornavn til et fra listen af godkendte navne der betegner det modsatte k√łn end det barnet er tildelt?
Hvor mange b√łrn og unge under 18 skifter fornavn til et fra listen af godkendte navne i overensstemmelse med det k√łn barnet er tildelt fra f√łdslen?

Igen, benytter jeg lejligheden for at takke regeringens for dens positive fokus p√• b√łrnenes bedste.

Denne henvendelse er sendt med kopi til folketingets ligestillingsudvalg.

Med venlig hilsen

Helge Sune Nymand

Næstforperson
FSTB – Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn
www.FSTB.dk
fstb@fstb.dk

* * *
Folketingets journal vedr. henvendelsen.
Henvendelsen i pdf-format hos Folketinget.