FSTB’s skr. af 25. oktober 2019 med svar p√• sp√łrgsm√•l fra Ligestillingsudvalget. Bilag nr. 14. Spgsm. nr. 12.

Vist 44 gange.
FSTB – foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn har i forbindelse med sit m√łde den 23. oktober 2019 tilsendt Ligestillingsudvalget i Folketinget svar p√• sp√łrgsm√•l fra udvalget og materiale vedr√łrende transk√łnnede b√łrn og unge.
Ligestillingsudvalget har registreret skrivelsen som bilag 14 – Samling: 2019-20.
Ligestillingsudvalget stillede den 28. oktober 2019 sp√łrgsm√•l nr. 12 – Samling 2019-20 – om at kommentere henvendelsen til ligestillingsminister Mogens Jensen (S).

* * *
Indhold
Skrivelsen fra FSTB – foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn
Sp√łrgsm√•l

* * *
[Indhold] Besvarelse af sp√łrgsm√•l og materiale vedr√łrende nyt juridisk k√łn for transk√łnnede b√łrn og unge

Kan vi forst√• bekymringen for om nogle for√¶ldre kan komme til at skifte barnets k√łn mod dets vilje?
Det korte svar er ja, den bekymring kan vi godt forst√•. Alle vi der er for√¶ldre til transk√łnnede b√łrn er startet p√• fuldst√¶ndigt bar bund. Det er f√¶lles for os alle sammen at vi har v√¶ret bange for om det blot var en fase, om vi overreagerede eller om vi kunne g√łre skade ved at st√łtte for meget.
For√¶ldrene ransager sig selv grundigt for om det m√•ske kan skyldes opdragelsen, indtryk fra omverden, en reaktion op for√¶ldres skilsmisse eller andet. De fleste for√¶ldre gennemg√•r en sorgperiode p√• op til et √•r, f√łr de er klar til at st√łtte barnet.

Transk√łnnede b√łrn er udelukkende b√łrn der selv itales√¶tter sig som v√¶rende et andet k√łn end de blev tildelt. De er insisterende og vedholdende i deres k√łnsidentitet. B√łrnene er stort set altid flere skridt foran for√¶ldrene der f√łlger modvilligt efter.

Vi har i alt vores arbejde med disse familier aldrig m√łdt en situation hvor barnet blev drevet mod et nyt k√łn mod sin vilje. Omvendt har vi set utroligt mange familier der n√¶gter at lade deres barn udleve den identitet det identificerer sig med. Vi forestiller os at en hypotetisk situation hvor en familie misr√łgter et barn ved at tvinge det over i et andet k√łn mod sin vilje, vil kunne afl√¶ses i samme mistrivsel som de b√łrn der ikke f√•r lov at udleve deres egen k√łnsidentitet. I s√• tilf√¶lde vil det hurtigt blive fanget af de sociale myndigheder i form af underretning om mistrivsel.

Hvor mange b√łrn og unge drejer det sig om?:
ca 1% af en √•rgang identificerer sig transk√łnnet. De f√¶rreste af dem er dog √•bne om det og endnu f√¶rre er i en situation hvor de ops√łger l√¶gehj√¶lp. I Danmark er det 1 ud af 11.000 p√• en √•rgang, hvor det i andre lande er 1 ud af 5.000 p√• √•rgang der ops√łger de medicinske behandlingstilbud.

Alle lande rapporterer dog om en kraftig v√¶kst i personer der ops√łger l√¶gehj√¶lp. En forklaring kan v√¶re en h√łjere grad af forst√•else fra omgivelserne, der tillader en st√łrre andel at udleve det k√łn de identificerer sig med.

Kilder:
Clark et al. (2014) The health and well-being of transgender high school students: results from the New Zealand adolescent health survey, J Adolesc Health, 55(1):93-99.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clark+et+al.+2014%2C+Volume+55%2C+Issue+1%2C+Pages+93-99

Olyslager and Conway (2007) Resultater præsenteret ved WPATH 20th International Symposium, Chicago, Illinois, September 5-8.
http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/TS/Prevalence/Reports/Prevalence%20of%20Transsexualism.pdf

Kaltiala et al. (2019): Time trends in referrals to child and adolescent gender identity services: a study in four Nordic countries and in the UK, Nordic Journal of Psychiatry, DOI:
10.1080/08039488.2019.1667429
https://doi.org/10.1080/08039488.2019.1667429

Hvor mange vil fortryde?
Grundige studier peger på at af dem der er udredt og i behandling vil mellem 0,3% og 0,6% ende med at fortryde. De oplyser stort set alle sammen at de fortryder på grund af ubehagelige eller transfobiske oplevelser og altså ikke en fortrydelse af at være transperson.

Blandt de voksne transpersoner i Danmark har 900-1000 personer indtil nu skiftet CPR nummer i de tre √•r det har v√¶ret muligt. Af dem har ca 25 valgt at skifte tilbage igen. Hvor vi kender √•rsagen oplyser de at det skyldes ubehagelige oplevelser med familien eller at de bliver m√łdt med mistro og manglende forst√•else.

Kilder:
The report of the US Transgender Survey 2015
https://www.transequality.org/sites/default/files/docs/USTS-Full-Report-FINAL.PDF

Wiepjes et al. (2018) The Amsterdam Cohort of Gender Dysphoria Study (1972e2015): Trends in Prevalence, Treatment, and Regrets.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29463477

Danske tal er fra ligestillingsministeriet

Hvordan forholder vi os til en eventuel aldersgrænse?
Vi mener ikke det giver mening at tale om en aldersgr√¶nse, da k√łnsidentiteten if√łlge udviklingspsykologien ligger fast hos de fleste b√łrn helt ned til 2-3 √•r alderen. Det er ikke vores indtryk at der foreligger eksempler p√• misbrug af de juridiske muligehder der allerede foreligger uden aldersgr√¶nse: Navnelovens ¬ß13 stk 3, bekendtg√łrelse om pas ¬ß4 stk. 2 samt sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold

Det varierer hvorn√•r b√łrnene rapporterer at opleve sig selv med et andet k√łn end det de blev tildelt ved f√łdslen. Baseret p√• forskellige studier og analyser kan f√łlgende tommelfingerregel antages.

Ca 1/3 i alderen 0-8
Ca 1/3 i alderen 8-13
Ca 1/3 i alderen 13-18

Tal fra vores eget medlemsregister
Mange familier melder sig ind i vores forening efter deres barn i kortere eller l√¶ngere tid insisterende har givet udtryk for at identificere sig med et andet k√łn end det blev tildelt ved f√łdslen.
Det er en grov indikator for hvornår barnet oplever et ufravigeligt behov for at transitionere socialt.

Bem√¶rk i den henseende at vores forening blot er 4 √•r gammel, hvorfor en del af de st√łrre b√łrn m√• formodes at have meldt sig ind tidligere, hvis vi havde eksisteret.
‚ÄĘ 3-5 √•r: 7%
‚ÄĘ 6-12 √•r: 29%
‚ÄĘ 13-15 √•r: 39%
‚ÄĘ 16+ √•r: 14%
‚ÄĘ uoplyst: 7%

Fra litteraturen
Olson et al. (2016) Mental Health of Transgender Children Who Are Supported in Their Identities, Pediatrics, vol 137, issue 3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26921285
‚ÄĘ 3-5 √•r 30%
‚ÄĘ 6-8 √•r 40%
‚ÄĘ 9-12 √•r 30%
Clark et al. (2014) The health and well-being of transgender high school students: results from the New Zealand adolescent health survey, J Adolesc Health, 55(1):93-99
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clark+et+al.+2014%2C+Volume+55%2C+Issue+1%2C+Pages+93-99
‚ÄĘ <8 √•r :27%
‚ÄĘ 8-11 √•r: 18%
‚ÄĘ >12 √•r: 55%

Er der ulemper?
Vi kan forst√• p√• de voksne transpersoner at der b√•de kan v√¶re nye og √¶ldre IT-systemer som har vanskeligt ved at h√•ndtere n√•r personer skifter CPR nummer. For de mennesker kan det afstedkomme lidt ekstra administrativt b√łvl med overf√łrsel af patientjournaler, bank-oplysninger, eksamenspapirer, etc. Jo tidligere et menensker opn√•r et nyt CPR nummer, jo f√¶rre ulemper er der, idet de helt unge har f√¶rre pensionskonti, forsikringspolicer, bankforretninger og patientjournaler.

Uddybning af behov i forhold til trivsel
Vi ved fra videnskabelige studier og erfaringer fra danske transpersoner at:

Transpersoner der ikke anerkendes med deres identificerede k√łn, oplever en signifikant h√łjere risiko for angst, depression og selvmordstanker og selvmordsfors√łg.

B√łrn og unge der st√łttes af familien og omgivelserne oplever et sammenligneligt psykisk helbred med deres j√¶vnaldrende.

Transpersoner der st√łttes af familien, er i mindre grad plaget af selvmordstanker.

Nyt juridisk k√łn i form af identifikationspapirer neds√¶tter risikoen for selvmordsfors√łg, ligesom en k√łnsbekr√¶ftende medicinsk behandling g√łr det.

Kilder:
Bauer et al. (2015) Intervenable factors associated with suicide risk in transgender persons: a respondent driven sampling study in Ontario, Canada, BMC Public Health, 15:525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4450977/

The report of the US Transgender Survey 2015
https://www.transequality.org/sites/default/files/docs/USTS-Full-Report-FINAL.PDF

Olson et al. (2016) Mental Health of Transgender Children Who Are Supported in Their Identities, Pediatrics, vol 137, issue 3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26921285

Durwood et al. (2016) Mental Health and Self-Worth in Socially Transitioned Transgender Youth
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5302003/

Gransell og Hansen (2009) Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transk√łnnedes levevilk√•r
http://www.casa-analyse.dk/wp-content/uploads/2016/09/2009-Lige-og-ulige-Homoseksuelle-biseksuelle-og-transk%C3%B8nnedes-levevilk%C3%A5r.pdf

* * *
[Indhold] Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren kommentere materialet fra Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn om nyt juridisk k√łn for transk√łnnede b√łrn og unge omdelt som bilag 14 (LIU alm. del), herunder oplyse, om ministeren er enig i vurderingen af antallet af personer, der er udredt og i behandling, der ender med at fortryde, og hvordan ministeren forholder sig til en eventuel aldersgr√¶nse for juridisk k√łnsskifte?

* * *
Folketingets journal vedr. skrivelsen.
Skrivelsen i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let i pdf-format hos Folketinget.