H√łring af 7. juni 2017 over udkast til bekendtg√łrelse om udstedelse af legitimationskort.

Vist 135 gange.
√ėkonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 7. juni 2017 udkast til bekendtg√łrelse om udstedelse af legitimationskort i offentlig h√łring. H√łringsfristen udl√łber den 21. juli 2017. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. september 2017.
Eventuelle bemærkninger til udkastet sendes pr. e-mail til llhj@oim.dk med kopi til fvjur@oim.dk.
Eventuelle sp√łrgsm√•l kan rettes til fuldm√¶gtig Liza Lund H√łjgaard Jensen (llhj@oim.dk), tlf. 41851433).
Udkastet til bekendtg√łrelsen er en f√łlge af lovforslag L 55 af 9. november 2016 om udstedelse af legitimationskort, der efter vedtagelse blev udm√łntet i lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af legitimationskort.

Herunder gengives f√łrst udkastet til bekendg√łrelsen og derefter bilag 1 om legitimationskortets udseende.

UDKAST
Bekendtg√łrelse om udstedelse af legitimationskort

I medf√łr af ¬ß 2, stk. 2 og 3, i lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af legitimationskort, fasts√¶ttes:

§ 1. Til personer på 15 år og derover kan udstedes et legitimationskort, der har til formål at dokumentere indehaverens identitet.
Stk. 2. Legitimationskortet udstedes i overensstemmelse med forskrifterne i bilag 1.

¬ß 2. Ans√łgning om legitimationskort indleveres til den kommune, hvor ans√łgeren er bop√¶lsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR).
Stk. 2. Ans√łgeren skal m√łde personligt op og ved forevisning af original d√•bs-, navne- eller f√łdselsattest eller pas, k√łrekort eller sygesikringsbevis godtg√łre sin identitet. Kommunen kan i s√¶rlige tilf√¶lde anvende kontrolsp√łrgsm√•l som supplerende kriterium til at godtg√łre ans√łgerens identitet.
Stk. 3. Ans√łgningen skal vedl√¶gges et fotografi af ans√łgeren. Fotografiet skal opfylde f√łlgende krav:
1) Fotografiet skal være af god kvalitet, holdbart, egnet til indscanning og uden stempler, huller eller andre skader.
2) Fotografiet skal v√¶re et vellignende portr√¶tbillede i st√łrrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet m√•ler 30-36 mm i h√łjden.
3) Fotografiet skal tages lige forfra og vise ans√łgerens ansigt uden hovedbekl√¶dning og det √łverste af skuldrene.
4) Ansigtet skal være jævnt belyst.
5) Begge √łjne skal v√¶re helt synlige, og blikket skal v√¶re rettet mod kameraet.
6) Munden skal være lukket.
7) Briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser.
8) Baggrunden skal være lys og uden skygger eller andre motiver.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at ans√łgeren b√¶rer hovedbekl√¶dning p√• det i stk. 2 n√¶vnte fotografi, hvis ans√łgeren af religi√łse grunde anmoder herom. Tilladelse kan meddeles efter en konkret vurdering, s√•fremt ansigtets hovedtr√¶k tydeligt fremg√•r af fotografiet. Dette betyder, at ansigtets hageparti, n√¶se, kindben, √łjne og √łjenbryn ikke m√• v√¶re tild√¶kket, og at panden skal v√¶re afd√¶kket i et s√•dant omfang, at ansigtsformen fremg√•r.

¬ß 3. Kommunalbestyrelsen opkr√¶ver et gebyr p√• h√łjst 150 kr. for udstedelsen af legitimationskortet.
Stk. 2. Gebyret efter stk. 1 skal inden for rammen af det i stk. 1 nævnte maksimale gebyr svare til de med udstedelsen forbundne omkostninger, herunder administrationsomkostninger.

§ 4. Legitimationskortet udstedes med en gyldighedsperiode på 10 år.

¬ß 5. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. september 2017.

* * *

Bilag 1
Bestemmelser om legitimationskortets udseende og indhold mv.
Legitimationskortets udseende og indhold

Legitimationskortet har to sider.

1) Legitimationskortets forside
I forsidens √łverste venstre hj√łrne er anf√łrt betegnelsen ‚ÄĚLegitimationskort‚ÄĚ. I forsidens h√łjre side findes et fotografi af indehaveren.

Legitimationskortets indhold er p√• forsiden herudover anf√łrt med f√łlgende indhold:
1. Indehaverens efternavn.
2. Indehaverens fornavn(e).
3. Indehaverens personnummer.
4. Udstedende kommunes nummer.
5. Legitimationskortets gyldighedsperiode.
Den anf√łrte dato er udl√łbstidspunktet for legitimationskortet.
6. Indehaverens underskrift.
7. Fortrykt taktilt kendemærke.
8. Legitimationskortets serienummer.
9. Stregkode til aflæsning af legitimationskortets indhold.

2) Legitimationskortets bagside
I bagsidens √łverste venstre hj√łrne er anf√łrt ‚ÄĚDette legitimationskort dokumenterer ikke opholds- eller arbejdstilladelse i Danmark‚ÄĚ.

3) Legitimationskortets mål
1. Legitimationskortets mål er 8,5 cm x 5,4 cm.

* * *
H√łringsportalen om udkastet.
Udkastet i pdf-format hos H√łringsportalen.
Bilag 1 i pdf-format hos H√łringsportalen.