ICAO-standarden om maskinlæsbare rejsedokumenter og pas. (2015).

Vist 474 gange.

ICAO-standarden. 2015
ICAO-standarden. 2015

Titel Machine Readable
Travel Documents
Seventh Edition, 2015
Undertitel Part 4: Specifications for
Machine Readable Passports
(MRPs) and other
TD3 Size MRTDs
Udfærdiget
og udgivet af
International Civil Aviation
Organization (ICAO)
Udgivet 2015
Sprog Engelsk
ISBN13 978-92-9249-793-4

ICAO-standarden om maskinlæsbare rejsedokumenter og pas.

Afsnit 4.1.1. (Data element directory), pkt. 11/II indeholder bestemmelse om, at et pas skal v√¶re forsynet med oplysning om pasindehaverens k√łn best√•ende af et enkelt stort bogstav i form af F (female (kvinde)), M (male (mand)) eller X (unspecified (uspecificeret)).

Den engelske originaltekst:
Sex of the holder, to be specified by use of the single initial commonly used in the language of the State where the document is issued and, if translation into English, French or Spanish is necessary, followed by an oblique and the capital letter F for female, M for male, or X for unspecified.

* * *
ICAO – Organisationen for International Civil Luftfart, der blev oprettet i 1944, udf√¶rdiger og ajourf√łrer standarder og anbefalinger om flysikkerhed. En af standarderne indeholder detaljerede informationer om, hvad et pas skal indeholde af informationer om pasindehaveren, og om, hvorledes passet skal v√¶re udformet.

CAO‘s arbejde med maskinl√¶sbare rejsedokumenter begyndte i 1968 med oprettelse af en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udvikle anbefalinger til et standardiseret pas, der kunne maskinl√¶ses, s√• ekspecitionen af passagerer i paskontroller blev fremskyndet.
Arbejdsgruppen fremlagde en række anbefalinger, herunder vedtagelsen af optisk tegnlæsning (OCR) som den foretrukne maskinlæsningsteknologi på grund af dens modenhed, omkostningseffektivitet og pålidelighed.
I 1980 blev arbejdsgruppens specifikationer og vejledningsmaterial efter vedtagelse offentliggjort som den f√łrste udgave af Doc 9303 med titlen “A Passport with Machine Readable Capability” (Et pas med maskinl√¶sbar funktion).
Doc 9303 er i de f√łlgende √•r revideret flere gange.
ICAO.

* * *
Chicago Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention) blev vedtaget i Chicago den 7. december 1944 og er grundlaget for ICAO.

Danmark tiltrådte Chicago konventionen (Chicago Convention) med:
Bekendtg√łrelse om Danmarks Ratifikation af den i Chicago den 7. december 1944 undertegnede Konvention angaaende international civil Luftfart. Chicago konventionen.
BKI nr 17 af 30/03/1948.
Artikel 13.
Indrejse- og Klareringsbestemmelser.
En kontraherende Stats Love og Forskrifter vedr√łrende Adgang til eller Afgang fra dens Territorium for Luftfart√łjers Passagerer, Bes√¶tning eller Ladning, saasom Bestemmelser angaaende Indrejse, Klarering, Indvandring, Pas, Told og Karant√¶ne, skal efterkommes af eller for saadanne Passagerer, Bes√¶tning eller Ladning ved Ankomsten til, Opholdet paa eller Afrejse fra den paag√¶ldende Stats Territorium.
Bekendtg√łrelsen hos Retsinformation.

* * *
EU’s ministerr√•ds forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 omhandler standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder.

* * *
Pasloven indeholder ikke bestemmelse om, at pas skal v√¶re forsynet med k√łnsbetegnelse.
Det g√łr det imidlertid i pasbekendtg√łrelsen ¬ß 5, stk. 4 og 5.
¬ß 5, stk. 4. Den i stk. 2 n√¶vnte pasblanket skal indeholde oplysning om pasindehaverens k√łn bestemt ud fra personens cpr-nummer. For personer med lige endetal anf√łres F, og for personer med ulige endetal anf√łres M, jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at k√łnnet betegnes X, hvis en pasans√łger, der er fyldt 18 √•r, afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om k√łnsbetegnelsen X er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, eller den p√•g√¶ldende dokumenterer tidligere at v√¶re blevet tildelt nyt personnummer efter ¬ß 3, stk. 6, i lov om Det Centrale Personregister

.