Kastrationsbetænkning. Betænkning nr. 333 af 1. juni 1964 om sterilisation og kastration.

Vist 654 gange.

Betænkning nr. 333 af 1. juni 1964 om sterilisation og kastration
Betænkning nr. 333 af 1. juni 1964 om sterilisation og kastration

Titel Betænkning om sterilisation og kastration:
Betænkning nr. 333
Forfatter Det af justitsministeriet den
30. december 1958 nedsatte udvalg
Forlag Justitsministeriet
Udgivet 1. juni 1964
Sprog Dansk
Antal sider 137

Sterilisation og kastration har v√¶ret lovreguleret siden 1929, hvor den f√łrste Lov om sterilisation og kastration blev vedtaget. Loven blev revideret i 1935.
I 1958 nedsatte justitsministeriet et udvalg, som skulle overveje en revision af reglerne om sterilisation og kastration. Udvalget barslede med en betænkning den 1. juni 1964.
Ud over at anbefale, at tvangsmæssig kastration blev afskaffet, fandt udvalget, at de daværende regler i det store og hele var gode nok og havde virket efter hensigten. Der gik da også tre år mere, inden loven i 1967 blev ændret. Siden den 1. januar 2007 har sterilisation og kastration været reguleret i Sundhedsloven.

I bet√¶nkningen ses det tydeligt, at loven prim√¶rt var rettet med s√¶delighedskriminelle. Kun ganske f√• gange og kun sporadisk ber√łres, at loven ogs√• fandt anvendelse som det juridiske grundlag for at give tilladelse til k√łnsskifteoperation. Understregningerne er lavet af mig for tydelighedens skyld. Tina Thranesen.

Herunder gengives de sm√• afsnit af bet√¶nkningen, hvor transk√łnnethed er n√¶vnt.

(Betænkningens side 5)
Indledning
Udvalgets nedsættelse m.v.
Ved skrivelse af 30. december 1958 nedsatte justitsministeriet et udvalg med den opgave at overveje sp√łrgsm√•let om en revision af reglerne om sterilisation og kastration. Anledningen til udvalgets neds√¶ttelse var dels, at der i et under socialministeriet nedsat udvalg ang√•ende revision af bestemmelserne om √•ndssvageforsorg var rejst sp√łrgsm√•l om at √¶ndre de i lov af 16. maj 1934 om foranstaltninger vedr√łrende √•ndssvage indeholdte regler om sterilisation af √•ndssvage, dels at justitsministeriet fandt, at bestemmelserne i lov af 11. maj 1935 om adgang til sterilisation og kastration burde gennemg√•s med henblik p√•, om de under hensyn til den siden 1935 stedfundne udvikling burde √¶ndres.

Til medlemmer af udvalget beskikkedes:
H√łjesteretsdommer Th. Gjerulff, formand,
Professor, overaccoucheur, dr. med. E. Brandstrup,
Overlæge, dr. med. Carl Clemmesen,
Kontorchef i justitsministeriet, nu politimester Mogens Grau,
Overlæge Henrik Hoffmeyer,
Kontorchef i socialministeriet W. Johannsen,
Amtmand J. L. Saurbrey, Hiller√łd,
Overl√¶ge ved forsorgscentret for Nordsj√¶lland P. A. Schwalbe-Hansen, Birker√łd,
Direkt√łr for m√łdrehj√¶lpsinstitutionen for K√łbenhavn, m.v., cand. jur. Vera Skalts,
Overlæge ved forsorgscentret for Nordjylland G. Wad.
Som sekretær for udvalget beskikkedes sekretær i justitsministeriet J. Gersing.

(Side 42, 2. spalte nederst og side 43, 1. spalte √łverst)
III. kastration
A. Gældende ret.
b. Lovens anvendelse.
Godt 80 % af de kastrerede havde f√łr kastration beg√•et seksualforbrydelser, og inden for disse udg√łr uterlighed over for drenge og piger de st√łrste grupper. De knapt 20 %, der intet seksuelt kriminelt havde beg√•et, udg√łres dels af personer, som p√• hospitaler for √•ndssvage og sindssyge havde udvist en s√•dan adf√¶rd, at man m√•tte forvente, at de ville beg√• seksuelle lovovertr√¶delser under friere forhold, dels af personer, som selv befrygtede, at deres k√łnsdrift kunne medf√łre, at de forbr√łd sig seksuelt, eller hvis k√łnsdrift i det hele p√•f√łrte dem sj√¶lelige lidelser eller social forringelse. S√•danne lidelser forekommer hyppigt ved hyperseksualitet, homoseksualitet, p√¶dofile tendenser, seksuelle perversioner m. m. Visse tilf√¶lde af transvestitisme, d.v.s. en seksuelt betonet sj√¶lelig abnormitet, hvorved den p√•g√¶ldende s√¶rlig finder sin tilfredsstillelse i at if√łre sig det modsatte k√łns kl√¶dedragt, kan ogs√• falde ind under denne gruppe, nemlig n√•r der tillige foreligger et fikseret √łnske om totalt k√łnsskifte.

(Betænkningens side 46)
Den legale kastration i Danmark gennem 30 år (1929 -1959)
En oversigt af professor, dr. med. & h. c. Knud Sand, fhv. Retsl√¶ger√•dets formand (1929-1959), i samarbejde med medlemmer af Retsl√¶ger√•det, overl√¶gerne, dr. P. Dickmeiss, Filadelfia, og P. Schwalbe-Hansen, Ebber√łdg√•rd.

(Betænkningens side 46, 2. spalte, 2. afsnit)
Eftersom jeg alts√• nu skal redeg√łre skriftligt om kastration, skal jeg lige n√¶vne, at min tilknytning til kastration og det senere legale kastrationsv√¶sen jo er af gammel oprindelse, stammende fra min sexual-biologiske forskning siden 1914, netop udg√•ende fra kastrationer og transplantationer og videre op gennem √•rene over den normale og abnorme sexualitet, belyst bl.a. ved experimentelt k√łnsskifte hos pattedyr og fugle, ogs√• med experimentel hermafroditisme;
dertil over tvek√łnnethed og andre “mellemstadier ” hos mennesker, s√•som transvestitisme; sluttelig overf√łrelse af denne udstrakte forskning til dens medicolegale interesse for forst√•elsen af specielt den abnorme sexualisme hos mennesket, hvorunder ogs√• den “kriminal-terapeutiske legale kastration” henh√łrer.

(Betænkningens side 57 nederst)
Tilf√łjelse: Materialet vedr. hermafroditisme, transvestitisme og navneskifte m. v. er forbeholdt andre afhandlinger (Sand).

Som bilag 12 p√• side 135 – 137 er der en redeg√łrelse af 13. marts 1962 om kastration af m√¶nd og virkningerne deraf.

* * *
Betænkning nr. 333 af 1. juni 1964 om sterilisation og kastration i pdf-format.