K√łnsskiftestatistik fra 1988 og frem fra Retsl√¶ger√•det

Vist 258 gange.
I √•rsberetningerne fra Retsl√¶ger√•det er der enkelte informationer vedr√łrende ans√łgninger om k√łnsskifte, som er forelagt Retsl√¶ger√•det. Informationerne er imidlertid meget sparsomme, og det fremg√•r ikke, hvilket svar Retsl√¶ger√•det har afgivet i sagerne. Nogle af informationerne vedr√łrer √¶ndring af navn/cpr.nr. uden n√¶rmere information derom.
Sagerne registreres som C-sager.

Af √•rsberetningerne kan f√łlgende tal udledes:

√Ör Sterilisation
og kastration,
ændring af
navn og cpr.nr.
(I alt 1 og 2)
1:
Ans√łgning
om
k√łnsskifte
2:
Ændring af
navn/cpr.nr.
Link til beretningerne, sidetal og bemærkninger/citater
1988 9 uoplyst uoplyst Side
25 og 26
. Citat: Disse sager vedr√łrer n√¶sten udelukkende ans√łgninger om k√łnsskifte. 1 sag blev tilbagekaldt.
Bem.: Ikke yderligere oplysninger anf√łrt.
1989 8 5 2 Side
20 og 21
. Bem.: Der var også en sag om anmodning om aktindsigt.
1990 7 2 5 Side 18 og 19.
1991 8 7 1 Side 18 og 19.
1992 3 3 0 Side 17 og 18.
1993 6 5 1 Side 18 og 20.
1994 17 2 15 Side 20, 26 og 28. Bem.: Professor, overl√¶ge, dr.med. Preben Hertoft, Rigshospitalet, Sexologisk Klinik (k√łnsskifte), er p√• side 20 anf√łrt som nr. 48 under “Sagkyndige anvendt i 1994”. Det er ikke anf√łrt, om han har v√¶ret med til at behandle sagerne vedr√łrende ans√łgning om k√łnsskifte.
1995 10 4 6 Side 13, 22 og 24. Bem.: Professor, overl√¶ge, dr.med. Preben Hertoft, Rigshospitalet, Sexologisk Klinik (k√łnsskifte), er p√• side 13 anf√łrt som nr. 50 under “Sagkyndige anvendt i 1995”. Det er ikke anf√łrt, om han har v√¶ret med til at behandle sagerne vedr√łrende ans√łgning om k√łnsskifte.
1996 9 9 0 Side 13, 21 og 23. Bem.: Professor, overl√¶ge, dr.med. Preben Hertoft, Rigshospitalet, Sexologisk Klinik (k√łnsskifte), er p√• side 13 anf√łrt som nr. 43 under “Sagkyndige anvendt i 1996”. Det er ikke anf√łrt, om han har v√¶ret med til at behandle sagerne vedr√łrende ans√łgning om k√łnsskifte.
1997 7 7 0 Side 12, 21 og 23. Bem.: Professor, overl√¶ge, dr.med. Preben Hertoft, Rigshospitalet, Sexologisk Klinik (k√łnsskifte), er p√• side 12 anf√łrt som nr. 42 under “Sagkyndige anvendt i 1996”. Det er ikke anf√łrt, om har v√¶ret med til at behandle sagerne vedr√łrende ans√łgning om k√łnsskifte.
1998 7 7 0 Side 37 og 39. Bem.: Årsberetningen omhandler år 1998 og 1999.
1999 10 10 0 Side 40 og 42.
2000 16 15 1 Side 24 og 26.
2001 9 6 3 Side 40 og42. Bem.: Årsberetningen omhandler år 2001 og 2002.
2002 11 6 5 Side 43 og45.
2003 11 6 5 Side 52 og 54.   Bem.:
√Örsberetningen
omhandler år
2003, 2004
og 2005.
2004 9 7 2 Side 55 og 57. Sagsbehandlingstid:
Netto 70 dage. Brutto 70 dage.*
2005 6 5 1 Side 58 og 60. Sagsbehandlingstid:
Netto 176 dage. Brutto 176 dage.*
2006 8 7 7 Side 24 og 26 samt en artikel på side 75 Р79:
Artikel: K√łnsskifte ‚Äď kriterier for k√łnsidentitet.
En nu 61-√•rig mand fik for cirka 25 √•r et k√łnsskifte. Efter f√• √•r fortr√łd han k√łnsskiftet, og genetablerede kontakten med sin tidligere hustru. Han havde i mange √•r herefter levet som mand, og han √łnskede nu at f√• sit oprindelige (mandlige) navn og CPR-nummer tilbage. Ved sagens forel√¶ggelse blev Retsl√¶ger√•det anmodet om at tage stilling til ‚Ķ”sp√łrgsm√•let om, hvilke kriterier, der p√• nuv√¶rende tidspunkt b√łr l√¶gges v√¶gt p√• ved anerkendelsen af k√łnsskiftet.” R√•det fandt, at hverken kromosomer eller andre biologiske forhold er afg√łrende, men at “kriterierne for k√łnnet (m√•) v√¶re den subjektive, private opfattelse af k√łnsidentiteten og den offentlige manifestation af k√łnsopfattelsen”.
Sagsbehandlingstid: Netto 109 dage. Brutto 106 dage.*
2007 4 4 0 Side 83 og 85.
Sagsbehandlingstid: Netto 132 dage. Brutto 132 dage.*
2008 3 2 1 Side 75 og 77.
Sagsbehandlingstid: Netto 64 dage. Brutto 64 dage.*
2009 4 4 0 Side 93 og 94 samt statistikskema p√• side 96 vedr√łrende sagstype C. Sterilisation og kastration, √¶ndring af navn og CPR-nr.:
Antal sager modtaget i 2007, 2008 og 2009: 4, 3, 4.
Antal sager afsluttet i 2008 og 2009: 4, 1.
Sagsbehandlingstid: Netto 101 dage. Brutto 101 dage.*
2010 7 6 0 Side 89 og 90 samt statikskema p√• side 92 vedr√łrende sagstype C. Sterilisation og kastration, √¶ndring af navn og CPR-nr.:
Antal sager modtaget i 2008, 2009 og 2010: 3, 4, 7.
Antal sager afsluttet i 2008, 2009 og 2010: 4, 1, 8.
Bem.: Ledende overlæge, Astrid Højgaard, Regionhospital Randers, Jysk Sexologisk Klinik er p√• side 103 anf√łrt som nr. 51 under “Ad hoc sagkyndige anvendt i 2010”. Det er ikke anf√łrt, om hun har v√¶ret med til at behandle sagerne vedr√łrende ans√łgning om k√łnsskifte.
Sagsbehandlingstid: Netto 115 dage. Brutto 115 dage.*
2011 7 7 0 Side 130 samt statistikskema p√• side 132 vedr√łrende sagstype C. Sterilisation og kastration, √¶ndring af navn og CPR-nr.:
Antal sager modtaget i 2009, 2010 og 2011: 4, 7, 7.
Antal sager afsluttet i 2009, 2010 og 2011: 1, 8, 5.
Bem.: Ledende overl√¶ge, Astrid H√łjgaard, Regionhospital Randers, Jysk Sexologisk Klinik er p√• side 143 anf√łrt som nr. 51 under “Ad hoc sagkyndige anvendt i 2011”. Det er ikke anf√łrt, om hun har v√¶ret med til at behandle sagerne vedr√łrende ans√łgning om k√łnsskifte.
Sagsbehandlingstid: Netto 124 dage. Brutto 124 dage.*
2012 11 10 0 Side 121 og 122 samt statistikskema p√• side 124 vedr√łrende sagstype C. Sterilisation og kastration, √¶ndring af navn og CPR-nr.:
Antal sager modtaget i 2010, 2011 og 2012: 7, 7, 11.
Antal sager afsluttet i 2010, 2011 og 2012: 8, 5, 9.
Sagsbehandlingstid: Netto 95 dage. Brutto 95 dage.*
2013 7 7 0 Side 91, 93, 95 og 96 afsnit II. Statistik vedr√łrende sagstype C.
Sterilisation og kastration, ændring af navn og CPR-nr.: 9
Ans√łgning om k√łnsskifte: 7.
Ændring af navn/CPR-nr.: 0.
Side 96: Sagsbehandlingstid: Netto 152 dage. Brutto 152 dage. *
2014 10 10 0 Side 93, 94 og 98 vedr√łrende sagstype C.
Sterilisation og kastration, ændring af navn og CPR-nr.: 10
Ans√łgning om k√łnsskifte: 10
Ændring af navn/CPR-nr.: 0
Sagsbehandlingstid: Netto 63 dage. Brutto 63 dage. *

* Sagsbehandlingstider: Ved “brutto” inkluderes den tid, der er g√•et med at g√łre det muligt for r√•det at behandle sagen (indhentelse af manglende oplysninger, tilladelser mv.).
Ved “netto” forst√•s sagsbehandlingstiden beregnet fra det tidspunkt, hvor sagen er klar til behandling hos de voterende sagkyndige.
Årsrapporter fra 2006 og frem hos Retslægerådet, hvorfra sagsbehandlingtiderne er hentet.
Årsberetninger fra 1988 og frem hos Retslægerådet, hvorfra informationerne er hentet.