L 107. Spgsm. 8 af 26. februar 2009 om prisen hos Sexologisk Klinik for afgivelse af vurdering i forbindelse med fornavneskift. Svar 26. marts 2009.

Vist 113 gange.
Den 26. februar 2009 stillede Retsudvalget sp√łrgsm√•l 8 vedr√łrende L 107 – Samling: 2008-09 – om, hvad det forventes, at ordningen, med at Sexologisk Klinik skal foretage en vurdering ved transk√łnnedes ans√łgning om fornavneskift, vil komme til at koste, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009.

Sp√łrgsm√•let
Hvor meget forventes det, at ordningen via Sexologisk Klinik kommer til at koste?

Svaret
Sexologisk Klinik har overfor Justitsministeriet oplyst, at udgifterne til klinikkens behandling af sager, hvor der ans√łges om et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, afh√¶nger af, om sagen vedr√łrer en person, som klinikken er bekendt med forud for navnesagens opstart.

Hvis den p√•g√¶ldende person i forvejen er i et forl√łb hos Sexologisk Klinik, vil omkostningerne i forbindelse med en navnesag som udgangspunkt alene bel√łbe sig til de ca. 2.000 kr., som det koster at udarbejde en erkl√¶ring til Familiestyrelsen. Flertallet af de sager under den nuv√¶rende ordning, hvor der ans√łges om et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, vedr√łrer personer, som forud for navnesagen er i et forl√łb hos Sexologisk Klinik.

Sexologisk Klinik har endvidere oplyst, at et sk√łnnet udgiftsniveau for sager, som omhandler personer, der ikke forud for en navnesag er kendt af klinikken, vil ligge p√• mellem 5.000-30.000 kr.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let – sp√łrgsm√•l nr. 8 og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.