L 107. Spgsm. 8 af 26. februar 2009 om prisen hos Sexologisk Klinik for afgivelse af vurdering i forbindelse med fornavneskift. Svar 26. marts 2009.

Vist 108 gange.
Den 26. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmĂĽl 8 vedrørende L 107 – Samling: 2008-09 – om, hvad det forventes, at ordningen, med at Sexologisk Klinik skal foretage en vurdering ved transkønnedes ansøgning om fornavneskift, vil komme til at koste, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009.

Spørgsmület
Hvor meget forventes det, at ordningen via Sexologisk Klinik kommer til at koste?

Svaret
Sexologisk Klinik har overfor Justitsministeriet oplyst, at udgifterne til klinikkens behandling af sager, hvor der ansøges om et fornavn, der betegner det modsatte køn, afhÌnger af, om sagen vedrører en person, som klinikken er bekendt med forud for navnesagens opstart.

Hvis den pügÌldende person i forvejen er i et forløb hos Sexologisk Klinik, vil omkostningerne i forbindelse med en navnesag som udgangspunkt alene beløbe sig til de ca. 2.000 kr., som det koster at udarbejde en erklÌring til Familiestyrelsen. Flertallet af de sager under den nuvÌrende ordning, hvor der ansøges om et fornavn, der betegner det modsatte køn, vedrører personer, som forud for navnesagen er i et forløb hos Sexologisk Klinik.

Sexologisk Klinik har endvidere oplyst, at et skønnet udgiftsniveau for sager, som omhandler personer, der ikke forud for en navnesag er kendt af klinikken, vil ligge pü mellem 5.000-30.000 kr.

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmĂĽlet – spørgsmĂĽl nr. 8 og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.