LGBT Danmarks transpolitik af 23. september 2015: Retten til at være den du er! Transpolitik.

Vist 300 gange.
Transpolitisk udvalg under LGBT Danmark vedtog onsdag den 23. september 2015 en revideret transpolitik, som afl√łser transpolitikken af 3. marts 2013. √Ündringerne i transpolitikken er prim√¶rt et resultat af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte.

Transpolitikken gengives herunder.

Retten til at være den du er!
Transpolitik

Forholdene for transpersoner er i positiv forandring i disse år.
Desv√¶rre er kendskabet til transforhold stadig mangelfuldt. Det betyder, at transpersoner som gruppe er ringere stillet end andre borgere. Det ses b√•de i lovgivningen og i dagligdagen, hvor transk√łnnede uds√¶ttes for diskrimination og umyndigg√łrelse – ja endog for kr√¶nkelse af element√¶re menneskerettigheder. Det m√• der g√łres op med, og det er n√łdvendigt med tiltag p√• mange niveauer.

I det f√łlgende pr√¶senteres LGBT Danmarks katalog over politikker til anerkendelse og inklusion af transk√łnnede og fremme af lige muligheder.
 1. Definitioner
  Der henvises til foreningens LGBT ordbog https://lgbt.dk/ordbog/ [1. juni 2021. Ny url. Tina Thranesen] og til slutnoten med definition af udvalgte ord.
 2. Selvbestemmelse
  Den enkelte person er den bedste til at tr√¶ffe personlige beslutninger. Det g√¶lder ogs√• for transk√łnnede personer.
 3. Juridisk k√łnsskifte
  Det juridiske k√łnsskifte er en god ting for mange transpersoner.
  Den nuv√¶rende tekst i CPR-lovens ¬ß 3, stk. 6 b√łr √¶ndres til denne formulering, s√• teksten ikke refererer til den bin√¶re k√łnsforst√•else eller til opfattelsen af, at der er flere end 2 k√łn, og reflektionsperioden p√• 6 m√•neder skal afskaffes:
  Personer, der er fyldt 18 √•r, kan efter skriftlig ans√łgning af CPR-kontoret f√• et nyt personnummer, svarende til det √łnskede k√łn.
  Tilsvarende gælder for personer under 18 år med deres forældres/værges samtykke.
  Endvidere b√łr personnummersystemet √¶ndres, s√•ledes at personnummeret ikke er k√łnnet.
 4. Transk√łnnethed er ikke en psykiatrisk lidelse
  En persons k√łnsidentitet er ikke i sig selv en medicinsk eller psykiatrisk tilstand og skal ikke behandles, helbredes eller undertrykkes. Transk√łnnethed (diagnosekoderne DF64 med underpunkter og DF651) h√łrer derfor ikke hjemme i Sundhedsv√¶senets Klassifikations System og skal flyttes fra afsnittet om psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser til et afsnit, hvor det ikke kan opfattes som en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand. Der skal derfor heller ikke foretages en psykiatrisk udredning eller psykiatrisk diagnosticering for transk√łnnethed som betingelse for eller som et led i k√łnskorrigerende behandling.
  Danske myndigheder skal arbejde aktivt for at F64.x og F65.1 flyttes fra afsnittet om psykiske og adf√¶rds forstyrrelser (Mental and behavioural disorders) i WHO’s sygdomsklassifikation (ICD) til et afsnit, hvor det ikke kan opfattes som en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand.
 5. Generelle sundhedsforhold
  Transpersoner har d√•rligere sundhedsforhold end befolkningen som helhed, hvorfor der b√łr tilvejebringes viden og tilbud, som kan im√łdeg√• dette problem.
  Sundhedsv√¶senet skal endvidere v√¶re mere opm√¶rksomme p√• transpersoners problemer, og m√• ikke, som det forekommer i dag, afvise transpersoner alene p√• grund af deres transk√łnnethed.
 6. Transition
  Situationen for transpersoner, der √łnsker tansition, er en h√•rd belastning, hvorfor der er behov for st√łtte, r√•dgivning og eventuelt for behandling til igangs√¶tning og gennemf√łrelse af transitionen.
  Den nuv√¶rende udredning og behandling hos Sexologisk Klinik kan ikke betragtes eller betegnes som hverken r√•dgivning eller st√łtte.
  Langvarige og langtrukne udrednings- og behandlingsforl√łb samt manglende st√łtte, r√•dgivning og behandling opleves af den enkelte som en stor belastning og risikerer at medf√łre varige psykiske skader og forv√¶rre eventuelle eksisterende psykiske problemer.
  1. R√•dgivning og st√łtte
   Udredning og behandling er ikke forenelige i samme funktion.
   Transk√łnnede skal derfor, efter eget √łnske derom, tilbydes kvalificeret r√•dgivning og st√łtte i udforskningen og udlevelsen af deres k√łnsidentitet og i h√•ndteringen af de udfordringer, dette medf√łrer. Denne r√•dgivning er ikke en betingelse for, og m√• ikke have indflydelse p√•, muligheden for at modtage k√łnskorrigerende behandling. R√•dgivning og st√łtte skal ligeledes tilbydes n√¶re p√•r√łrende.
  2. K√łnskorrektion
   Medicinsk og/eller kirurgisk ændring af kroppen kan f.eks. indebære behandling med hormoner, anti-hormoner, tildannelse eller fjernelse af bryster, feminiserende eller maskuliniserende kirurgi, hårtransplantation eller ændring af genitalier.
   1. Medicinsk og/eller kirurgisk √¶ndring af kroppen skal tilbydes p√• baggrund af informeret samtykke. F√łr indgreb, der indeb√¶rer fjernelse af ovarier eller testikler, er det en hensigtsm√¶ssigt, at personen har modtaget k√łnshormonbehandling i en forudg√•ende periode.
   2. Det nuv√¶rende udredningsforl√łb r√¶kker langt ud over, hvad der kr√¶ves til et informeret samtykke.
    Den enkeltes √łnske og beskrivelse af egne forhold skal v√¶gtes h√łjest. Udredningsforl√łbet skal derfor udg√•.
   3. Kirurgisk behandling skal efter den enkeltes √łnske tilbydes foretaget p√• et specialiseret internationalt center.
   4. Forunders√łgelse og efterbehandling skal tilbydes foretaget i Danmark.
   5. Den enkelte transperson skal kunne f√• ordineret k√łnshormoner hos sin alment praktiserende l√¶ge, s√•fremt denne ikke vurderer, at der vil v√¶re sundhedsm√¶ssige indikationer for ikke at g√łre det.
   6. Mener den praktiserende l√¶ge ikke at have de forn√łdne kvalifikationer til at vurdere dette eller til at f√łlge op p√• ordinationen, skal l√¶gen henvise til en l√¶ge, der har kvalifikationerne.
   7. Der skal gives vejledning og mulighed for deponering af k√łnsceller inden k√łnshormonbehandling p√•begyndes.
  3. Andre behandlinger
   Transpersoner kan ogs√• have behov for andre behandlinger af hensyn til deres livskvalitet. Det kan f.eks. v√¶re fjernelse af u√łnsket h√•rv√¶kst, stemmetr√¶ning og proteser.
  4. Ventetids- og behandlingsgaranti
   Bestemmelsen i “Bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling” om, at k√łnsskifteoperation specifikt er undtaget fra reglerne om behandling, b√łr oph√¶ves.
 7. B√łrn og unge transk√łnnede
  B√łrn og unge, som giver udtryk for ubehag ved det k√łn, de blev tildelt ved f√łdslen, har krav p√• kvalificerede, r√•dgivende og st√łttende samtaler, som ogs√• skal tilbydes for√¶ldrene/v√¶rge.
  Der er behov for en s√¶rlig indsats p√• f√łlgende omr√•der:
  1. Sk√¶rpet opm√¶rksomhed helt fra f√łrskolealderen, om et barn udviser atypisk k√łnsadf√¶rd.
  2. Accept af det k√łn, som barnet giver udtryk for at tilh√łre.
  3. Accept af det fornavn, som barnet √łnsker.
  4. Transb√łrn og -unge skal have mulighed for juridisk k√łnsskifte p√• samme vilk√•r som voksne. Da et juridisk k√łnsskifte let kan √¶ndres tilbage, hvis barnet/den unge under opv√¶ksten fortryder, er der ingen grund til bet√¶nkelighed ved at tillade transb√łrn og -unge at f√• juridisk k√łnsskifte.
  5. Hvis muligheden er til stede, men ikke udnyttes vil unge transpersoner udvikle de sekundere k√łnskarakteristika for det k√łn, de ikke f√łler sig som, hvilket vil p√•f√łre dem varige, uoprettelige fysiske og psykiske skader.
  6. Transb√łrn og -unge skal med informeret samtykke og med samtykke fra for√¶ldre/v√¶rge have ret til samme behandling som voksne transpersoner for at sikre deres fremtidige livskvalitet.
  7. Unge transpersoner og deres for√¶ldre/v√¶rge skal is√¶r informeres om muligheden for supprimerende hormonbehandling (pubertetsbremsende medicinsk behandling). Behandlingen b√łr, hvis den unges pubertet ikke allerede er p√•begyndt, iv√¶rks√¶ttes inden pubertetens indtr√¶delse – inden tannerstadie 2.
 8. Fornavn
  Navnelovens ¬ß 13 stk. 2 og 3 om k√łnsbestemte fornavne oph√¶ves, s√• et fornavn kan v√¶lges uanset hvilket k√łn, det betegner.
 9. Personnummer
  1. CPR-loven √¶ndres s√•ledes, at der fremadrettet anvendes l√łbenumre uden hensyn til personens k√łn i stedet for et k√łnsbestemt endetal.
  2. Ved foresp√łrgsler i Det Centrale Personregister, m√• k√łnnet p√• en person kun oplyses, s√•fremt sp√łrgeren har et begrundet behov for at kende personens k√łn.
 10. K√łnsbetegnelse i breve fra det offentlige/p√• valgkort
  Det offentlige b√łr oph√łre med at anf√łre k√łnsbetegnelse i form af Hr./Fr. i breve og p√• valgkort mv.
 11. Adgang til toilet, bade- og omklædningsfaciliteter
  1. Transk√łnnede skal have adgang til toilet, bade- og omkl√¶dningsfaciliteter svarende til det k√łn, de fremtr√¶der som.
  2. Om n√łdvendigt skal der i idr√¶tsanl√¶g, sv√łmmehaller og lignende stilles s√¶rskilte faciliteter til r√•dighed eller gives mulighed for at transk√łnnede kan bade og/eller omkl√¶de f√łr eller efter de √łvrige brugere.
 12. Ligebehandling, ikke-diskrimination og hadforbrydelser
  1. I love, der p√•byder ligebehandling og forbyder forskelsbehandling og/eller diskrimination – beskyttelseslovene – b√łr k√łnsidentitet og k√łnsudtryk tilf√łjes de steder i lovene, hvor ordene k√łn og/eller seksuel orientering er n√¶vnt, s√•ledes at transk√łnnedes beskyttelse n√¶vnes direkte i lovene.
  2. I straffelovens ¬ß 81 om strafsk√¶rpende omst√¶ndigheder, b√łr der i stk. 1, pkt. 6, der lyder “at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende”, ske tilf√łjelse af “k√łnsidentitet og k√łnsudtryk”, hvorved hadforbrydelser/transfobiske forbrydelser ogs√• bliver en strafsk√¶rpende grund.
 13. Mangfoldighedspolitikker
  Arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og virksomheder opfordres til at inkludere LGBT-forhold i deres mangfoldighedspolitik.
  Politikken b√łr indeholde et selvst√¶ndigt afsnit om transpersoner i relation til:
  1. Retningslinjer for transition.
  2. Uniforms/-påklædningsreglement.
  3. Toilet og omklædningsforhold.
  4. Ligestilling og antidiskrimination.
  5. Transpersoners k√łnsudtryk i fritiden, som ikke m√• have indflydelse p√• arbejdsforholdet.
  6. En ordentlig omgangstone over for og om transpersoner.
  7. Modvirkning af mobning.
  Hvis en virksomhed ikke har en skriftlig formuleret mangfoldighedspolitik, kan den i stedet anvende en politik udarbejdet af en arbejdsgiverforening eller fagforening.
 14. Informations- og undervisningsmateriale
  1. Der b√łr udarbejdes informations-/undervisningsmateriale om transk√łnnethed til personale i sundheds- og plejesektoren herunder i psykiatrien, og til b√łrne- og ungdomsp√¶dagoger, l√¶rere og undervisere i skoler og uddannelsesinstitutioner p√• alle niveauer, sports- og idr√¶tsforeninger, politiet og kriminalforsorgen m.fl.
   Materialet b√łr hvile p√• en normkritisk tilgang til k√łn og k√łnsidentitet, og undervisere m√• l√¶re at formidle k√łn og k√łnsidentitet p√• en ikke-normativ m√•de.
   Der må iagttages en række enkle, grundlæggende principper, som at
   1. der skal udvises almindelig anst√¶ndighed og h√łflig adf√¶rd med respekt for det k√łn, som den p√•g√¶ldende transk√łnnede fremtr√¶der som,
   2. den transk√łnnede b√łr tiltales med det navn, den p√•g√¶ldende √łnsker anvendt, og som det k√łn, p√•g√¶ldende fremtr√¶der som,
   3. der i rimeligt omfang udvises diskretion omkring den p√•g√¶ldendes transk√łnnethed, s√•ledes at p√•g√¶ldendes transk√łnnethed ikke kommer til uvedkommendes kendskab, og at
   4. oplysninger om p√•g√¶ldendes transk√łnnethed kun b√łr fremg√• i skriftligt materiale i den udstr√¶kning, det er relevant.
   5. Vejledningsmaterialet b√łr udarbejdes i samarbejde med transforeningerne.
 15. Politi og kriminalforsorgen
  Der b√łr ud over de ovenfor n√¶vnte retningslinjer og vejledninger udarbejdes supplerende retningslinjer for, hvordan politiet og kriminalforsorgens personale skal forholde sig, n√•r de kommer i kontakt med transk√łnnede personer – det v√¶re sig som anmeldere, vidner, sigtede, anholdte, varet√¶gtsf√¶ngslede og/eller afsonere af f√¶ngselsstraffe.
 16. Transk√łnnede asylans√łgere
  Transk√łnnede asylans√łgere skal sikres passende og v√¶rdige opholdsbetingelser.
  Transk√łnnede asylans√łgere, der er i behandling med k√łnshormoner, skal kunne forts√¶tte hermed.
 17. Undervisning og folkeoplysning
  1. Der skal undervises om k√łn og k√łnsidentitet p√• alderssvarende niveauer i skolen.
  2. Der b√łr fra det offentliges side f.eks. i OBS udsendelserne i fjernsynet, i sm√• foldere p√• biblioteker og i l√¶gers ventev√¶relser m.v. bringes informationer om ligestilling, diskrimination o. lign., herunder om de specielle forhold for transk√łnnede.
 18. Forskning
  Statens forskningspolitik skal tilgodese forskning om transk√łnnede og transk√łnnedes forhold i et bredt perspektiv.
  K√łnsidentitet og k√łnsudtryk skal indt√¶nkes i statslig og andres forskning.
 19. Udviklingsbistand/-arbejde
  Danmark skal aktivt indt√¶nke k√łnsidentitet i sin rettighedsbaserede tilgang i udviklingsarbejde.

[Retur] Slutnote med udvalgte ord fra LGBT Danmarks LGBT-ordbog
 • K√łn: En persons k√łn forst√•s som et biologisk k√łn, et oplevet k√łn og et udtrykt k√łn.
  P√• engelsk findes to ord for k√łn: “Sex” for biologisk k√łn og “gender” for socialt k√łn.
  P√• dansk har vi kun et ord, “k√łn”, der bruges i begge sammenh√¶nge, og som forstavelse f.eks. i k√łnsidentitet.
 • Transk√łn/transk√łnnet/transperson: F√¶llesbetegnelser om personer, hvis k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk i st√łrre eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det k√łn, de blev tildelt ved f√łdslen.
  At v√¶re transk√łnnet har ikke noget med seksuel orientering at g√łre.

Transpolitikken i pdf-format.

LGBT ordbogen: https://lgbt.dk/ordbog/ [1. juni 2021. Ny url. Tina Thranesen]