LGBT komiteens skrivelse af 7. juni 2020 om genudstedelse af eksamensbeviser efter juridisk k√łnsskifte til Undervisningsministeren.

Vist 56 gange.
LGBT komiteen skrev den 7. juni 2020 til B√łrne- og Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil med kopi til B√łrne- og Undervisningsudvalget, at komiteen havde erfaret, at personer, der har f√•et juridisk k√łnsskifte, havde sv√¶rt ved at f√• gymnnasier til at genudstede deres eksamensbevis med deres nye personoplysninger.
B√łrne- og Undervisningsudvalget registrerede den 8 juni 2020 skrivelsen som: B√łrne- og Undervisningsudvalget (BUU). Alm. del. Samling: 2019-20. Bilag 195.

* * *
LGBT komiteen
LGBT komiteen
7. juni 2020

Vedr.: Genudstedelse af eksamensbeviser til personer, der har f√•et juridisk k√łnsskifte.

LGBT komiteen har erfaret, at der er gymnasier, som kun meget modvilligt genudsteder eksamensbeviser med de nye personoplysninger til personer, der har f√•et juridisk k√łnsskifte.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse sendte den 4. juni 2018 √¶ndring af eksamensbekendtg√łrelserne i h√łring.
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61903

Det f√łrte til √¶ndringer i:
 1. Bekendtg√łrelse om pr√łver i erhvervsrettede videreg√•ende uddannelser (eksamensbekendtg√łrelsen)
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/18
 2. Bekendtg√łrelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtg√łrelsen)
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/22
 3. Bekendtg√łrelse om eksamen og censur ved de videreg√•ende kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/29
 4. Bekendtg√łrelse om √¶ndring af bekendtg√łrelse om pr√łver i de maritime uddannelser
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1083
  1. Bekendtg√łrelse om pr√łver i de maritime uddannelser
   (Bekendtg√łrelsen er ikke ajourf√łrt i Retsinformation med ovenn√¶vnt √¶ndring).
   https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1585

I disse bekendtg√łrelser blev der indsat f√łlgende tekst de relevante steder:
Efter anmodning fra en person, der freml√¶gger dokumentation for et juridisk k√łnsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen ny dokumentation med de nye personoplysninger, jf. stk. 2 og 3.

LGBT komiteen anmoder ministeren om, at der sker tilsvarende √¶ndringer i alle bekendtg√łrelser og eventuelle love vedr√łrende grunduddannelser, gymnasiale uddannelser, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser, som h√łrer under ministerens ressort, s√• alle uddannelsesinstitutioner f√•r en ensartet pligt til at genudstede eksamensbeviser og lignende dokumentationer med de nye personoplysninger til personer, der har f√•et juridisk k√łnsskifte.

Med venlig hilsen

S√łren Laursen Tina Thranesen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende skrivelsen.
Skrivelsen i pdf-format hos Folketinget.