Pjece om fjernelse af bryster p√• transm√¶nd b√łr √¶ndres, Skrev LGBT komiteen til Rigshospitalet 16. juni 2019.

Vist 34 gange.
LGBT komiteen skrev den 16. juni 2019 til Gyn√¶kologisk Klinik p√• Rigshospitalet, at f√łrste afsnit i pjecen af februar 2019 om fjernelse af bryster (mastektomi) p√• transm√¶nd b√łr √¶ndres, da afsnittet er i strid med Sundhedsstyrelsens vejledninger.

Herunder gengives LGBT komiteens skrivelse.

LGBT komiteen
LGBT komiteen
16. juni 2019
Rigshospitalet
Center for K√łnsidentitet

Vedr. Rigshospitalets pjece af februar 2019 ‚ÄĚFjernelse af bryster (mastektomi) p√• transm√¶nd‚ÄĚ.

Pjecens f√łrste afsnit lyder:
F√łr du kan skrives op til operation mhp. fjernelse af bryster, skal du til samtale p√• Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling. Her vil l√¶gen skrive en journal og unders√łge dig og p√• baggrund af dette beslutte, om vi kan tilbyde dig en operation.
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-20434/fjernelse-af-bryster-matektomitransmaend.pdf

Teksten er i strid med b√•de Sundhedsstyrelsens vejledning ‚ÄĚSundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold‚ÄĚ og Sundhedsstyrelsens ‚ÄĚSpecialevejledning for Plastikkirurgi‚ÄĚ.

I Sundhedsstyrelsens vejledning ‚ÄĚSundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold‚ÄĚ fremg√•r bl.a.:
3. Generelt
[…]
Personer, der s√łger sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold, skal behandles p√• lige fod med andre. Det betyder let og lige adgang til sundhedsv√¶senet, behandling af h√łj kvalitet, sammenh√¶ng mellem ydelserne, valgfrihed, let adgang til information, et gennemsigtigt sundhedsv√¶sen og kort ventetid p√• behandling.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206531
4.1. Det multidisciplinære team (MDT):
6. afsnit:
Ved varetagelse af k√łnsmodificerende kirurgisk behandling hos voksne suppleres teamet med speciall√¶ger i plastikkirurgi med s√¶rlige kompetencer samt i gyn√¶kologi og obstetrik m.v.
8. K√łnsmodificerende kirurgi hos voksne:
3. afsnit:
Ved varetagelse af k√łnsmodificerende kirurgisk behandling af voksne skal teamet suppleres med mindst en speciall√¶ge i plastikkirurgi med s√¶rlig erfaring og kompetencer p√• omr√•det. [‚Ķ]
5. afsnit:
K√łnsmodificerende kirurgi, der gives som offentligt finansieret sygehusydelse, er omfattet af Sundhedsstyrelsens g√¶ldende specialeplan. [‚Ķ]

Anbefalinger til hovedfunktionsniveau
[…]
Hovedfunktioner i plastikkirurgi omfatter elektiv kirurgi inden for almen plastikkirurgi såsom brystrekonstruktioner med protese (implantat).
[…]
Krav til varetagelse af specialfunktioner
Regionsfunktioner
[…]
F√łlgende er regionsfunktioner:
Onkologisk plastikkirurgi
[…]
2. Onkologisk brystkirurgi med behov for prim√¶r rekonstruktion samt ved behov for st√łrre onkoplastik (se DBCGs kliniske retningslinjer), herunder replacement teknikker med lapper hentet uden for brystet, samt st√łrre displacement eller volumenreduktions teknikker; sidstn√¶vnte teknikker afh√¶ngig af ekspertisen p√• den brystkirurgiske afdeling og efter lokal aftale (500 pt./√•r). Funktionen varetages i t√¶t samarbejde med kirurgi.
Varetages i et multidisciplin√¶rt team med f√¶lles retningslinjer og f√¶lles konferencer, jf. pakkeforl√łb (monitoreres)
Rigshospitalet, Blegdamsvej
Herlev og Gentofte Hospital, Herlev
Aarhus Universitetshospital, NBG
Aalborg UH Syd (i formaliseret samarbejde)
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
OUH Odense Universitetshospital
[…]
https://www.sst.dk/da/Viden/Specialeplanlaegning/Gaeldende-specialeplan/Specialeplan-for-gynaekologi-og-obstetrik

I Sundhedsstyrelsens ‚ÄĚSpecialevejledning for Plastikkirurgi‚ÄĚ er det kun k√łnsmodificerende kirurgi p√• k√łnsorganer, som betegnes som en h√łjt specialiseret funktion, som kun kan foreg√• p√• Rigshospitalet:
H√łjt specialiserede funktioner
23. K√łnsmodificerende kirurgi p√• k√łnsorganer. Varetages i t√¶t samarbejde med psykiatri og gyn√¶kologi og obstetrik.
Rigshospitalet, Blegdamsvej

Fjernelse af en transmands bryster svarer til fjernelse/reduktion af en kvindes meget store bryster, som er betegnet som ‚ÄĚhovedfunktion‚ÄĚ.
Fjernelse af en kvindes bryster p√• grund af brystkr√¶ft med samtidig eller efterf√łlgende rekonstruktion af brysterne er betegnet som ‚ÄĚregionsfunktion‚ÄĚ.

Da transm√¶nd jo √łnsker deres bryster fjernet og ikke en samtidig eller efterf√łlgende rekonstruktion af brysterne, er det entydigt, at fjernelse af en transmands bryster er at betegne som ‚ÄĚhovedfunktion‚ÄĚ, som foretages p√• de fleste offentlige hospitaler og p√• private hospitaler og klinikker.

Yderlig skal bem√¶rkes, at det if√łlge Sundhedsstyrelsens ‚ÄĚSpecialevejledning for Plastikkirurgi‚ÄĚ kun er k√łnsmodificerende kirurgi p√• k√łnsorganerne, som er betegnet som ‚ÄĚh√łjt speciale‚ÄĚ.

Det må dermed konstateres, at pjecens indledning er forkert.

LGBT komiteen henstiller derfor, at pjecens indledning √¶ndres og foresl√•r f√łlgende formulering:
N√•r du √łnsker dine bryster fjernet, s√• skal du til en samtale med en speciall√¶ge i plastikkirurgi. L√¶gen unders√łger dig og skriver en journal. P√• den baggrund besluttes det, om du kan tilbydes en operation.

Med venlig hilsen

Tina Thranesen S√łren Laursen

* * *
Skrivelsen i pdf-format.
Omtale af skrivelsen hos LGBT komiteen.
Skrivelsen i pdf-format hos LGBT komiteen.