Spgsm. 13 den 28. oktober 2019 om hvor mange, der s√łger juridisk k√łnsskifte, og hvor mange, der sidenhen fortryder. Svar 25. november 2019.

Vist 136 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 28. oktober 2019 sp√łrgsm√•l 13 – Samling: 2019-20 – om hvor mange, der s√łger juridisk k√łnsskifte, og hvor mange, der sidenhen fortryder, til social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), der svarede den 25. november 2019.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren oversende tal p√•, hvor mange der i dag s√łger om juridisk k√łnsskifte, og som sidenhen fortryder?
Sp√łrgsm√•let stilles som opf√łlgning p√• foretr√¶de ved FSTB-foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn den 23. oktober 2019

Svar
Det kan oplyses, at det med virkning fra den 1. september 2014 blev muligt at tildele nyt personnummer til personer, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn (s√•kaldt juridisk k√łnsskifte).

Det er en betingelse herfor, at ans√łgeren p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r, og at ans√łgeren efter en refleksionsperiode p√• seks m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Det er fastsat i CPR-lovens ¬ß 3, stk. 6.

Social- og Indenrigsministeriet har i perioden fra den 1. september 2014 til den 31. august 2019 modtaget 1247 ans√łgninger om juridisk k√łnsskifte og meddelt nyt personnummer i 948 sager. Forskellen mellem de to tal er f√łrst og fremmest udtryk for ans√łgere, som afventer udl√łbet af refleksionsperioden.

Social- og Indenrigsministeriet har i samme periode i 24 sager (vedr√łrende 22 forskellige personer, jf. nedenfor) gentildelt en person vedkommendes oprindelige personnummer, dvs. annulleret afg√łrelsen om juridisk k√łnsskifte som f√łlge af, at det juridiske k√łnsskifte er fortrudt. I disse tilf√¶lde g√¶lder der ikke en refleksionsperiode.

I syv sager, hvor ans√łgeren har f√•et gentildelt sit oprindelige personnummer, har vedkommende efterf√łlgende fortrudt fortrydelsen af det juridiske k√łnsskifte og p√• ny ans√łgt om at f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. De p√•g√¶ldende personer har efter udl√łbet af en ny refleksionsperiode f√•et gentildelt det personnummer, som de tidligere fik tildelt i overensstemmelse med det oplevede k√łn.

I 2 af de 7 sager har ans√łgeren herefter p√• ny fortrudt det juridiske k√łnsskifte og er blevet tildelt sit oprindelige personnummer uden nogen refleksionsperiode.

Ovenst√•ende er baseret p√• ministeriets elektroniske sagssystem for antal modtagne ans√łgninger og afg√łrelser. Det er ikke muligt at udfinde sager, hvor en ans√łger har fortrudt sin ans√łgning i refleksionsperioden og derfor ikke skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning over for ministeriet. Det bem√¶rkes, at en ans√łger i en s√•dan situation ikke har pligt til at underrette ministeriet om, at ans√łgningen er fortrudt.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.