Navnebekendtg√łrelsen. BEK nr. 290 af. 20. marts 2019.

Vist 309 gange.
Bekendtg√łrelse om navne (Navnebekendtg√łrelsen) – BEK nr. 290 af. 20. marts 2019 – er udstedt i medf√łr af af navneloven.
Navnebekendtg√łrelsen h√łrer under B√łrne- og Socialministeriet.

Uddrag af bekendtg√łrelsen.

Indgivelse af ans√łgning
¬ß 1. Ans√łgning om navngivning eller navne√¶ndring indgives til personregisterf√łreren i det sogn, hvor den person, der skal navngives eller √łnsker navne√¶ndring (ans√łgeren), har bop√¶l. For personer, der er f√łdselsregistreret i S√łnderjylland, indgives ans√łgning dog til personregisterf√łreren i den kommune, hvor ans√łgeren er f√łdselsregistreret.
[…]

Transseksuelle
¬ß 12. Til brug for vurderingen af, om der kan g√łres undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. ¬ß 4, stk. 4, ¬ß 7, stk. 2 og ¬ß 13, stk. 2, i navneloven, vurderer det multidisciplin√¶re team ved henholdsvis Rigshospitalet eller Aalborg Universitetshospital, om ans√łgeren er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed.
Stk. 2. Hvis vurderingen ved det multidisciplinære team giver anledning til tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed, kan der indhentes supplerende udtalelse fra Retslægerådet.
Stk. 3. Sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. stk. 1, behandles af Familieretshuset.
[…]

Gebyr
¬ß 26. Ved ans√łgning om navne√¶ndring indbetales et gebyr, jf. ¬ß 25 a i navneloven. Gebyret skal v√¶re indbetalt senest samtidig med indgivelse af ans√łgning om navne√¶ndring.
[…]

Ikrafttrædelse m.v.
¬ß 27. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. april 2019.
[…]

* * *
Bekendtg√łrelse om navne p√• Retsinformation.
Se evt. Vejledning om behandling af navnesager.
Information om navne√¶ndring hos Borger.dk. Log p√• med NemID for at ans√łge om navne√¶ndring.

* * *
Historik
Afl√łser Bekendtg√łrelse om navne nr. 1862 af. 23. december 2015, der kan ses p√• Retsinformation.
Afl√łser Bekendtg√łrelse nr. 1862 af. 23. december 2015, der kan ses p√• Retsinformation.
Afl√łser bekendtg√łrelse nr. 706 af. 18. juni 2013, der kan ses p√• Retsinformation.
Afløser Bekendtg√łrelse nr. 1324 af. 27. november 2013, der kan ses p√• Retsinformation.