Navnebekendtg√łrelsen. BEK nr.365 af 03/03/2021.

Vist 387 gange.
Bekendtg√łrelse om navne (Navnebekendtg√łrelsen) – BEK nr. 365 af 03/03/2021 – er udstedt i medf√łr af af navneloven.
Navnebekendtg√łrelsen h√łrer under Social- og Indenrigsministeriet.

Uddrag af bekendtg√łrelsen.

Indgivelse af ans√łgning
¬ß 1. Ans√łgning om navngivning eller navne√¶ndring efter ¬ß 16 i navneloven indgives til personregisterf√łreren i det sogn, hvor den person, der skal navngives eller √łnsker navne√¶ndring (ans√łgeren), har bop√¶l. For personer, der er f√łdselsregistreret i de s√łnderjyske landsdele, indgives ans√łgning dog til personregisterf√łreren i den kommune, hvor ans√łgeren er f√łdselsregistreret.
[…]

Transseksuelle
¬ß 12. Til brug for vurderingen af, om der kan g√łres undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. ¬ß 4, stk. 4, 1. pkt., ¬ß 7, stk. 2 og ¬ß 13, stk. 2, i navneloven, vurderer det multidisciplin√¶re team ved henholdsvis Rigshospitalet eller Aalborg Universitetshospital, om ans√łgeren er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed.
Stk. 2. Hvis vurderingen ved det multidisciplinære team giver anledning til tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed, kan der indhentes supplerende udtalelse fra Retslægerådet.
Stk. 3. Sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. stk. 1, behandles af Familieretshuset.
[…]

Gebyr
¬ß 23. Ved ans√łgning om navne√¶ndring betales efter ¬ß 25 a i navneloven et gebyr til den myndighed, som ans√łgningen skal indgives til, jf. ¬ß¬ß 16 og 19 i navneloven. Gebyret skal v√¶re indbetalt senest samtidig med indgivelsen af ans√łgningen om navne√¶ndring.
[…]

Ikrafttrædelse m.v.
¬ß 24. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 15. marts 2021.
[…]

* * *
Bekendtg√łrelse om navne p√• Retsinformation.
Se evt. Vejledning om behandling af navnesager.
Information om navne√¶ndring hos Borger.dk. Log p√• med NemID for at ans√łge om navne√¶ndring.

* * *
Historik
Afl√łser Bekendtg√łrelse om navne nr. 991 af 26. juni 2020, der kan sep√• Retsinformation.
Afl√łser Bekendtg√łrelse om navne nr. 290 af. 20. marts 2019, der kan ses p√• Retsinformation.
Afl√łser Bekendtg√łrelse om navne nr. 1862 af. 23. december 2015, der kan ses p√• Retsinformation.
Afl√łser Bekendtg√łrelse nr. 1862 af. 23. december 2015, der kan ses p√• Retsinformation.
Afl√łser bekendtg√łrelse nr. 706 af. 18. juni 2013, der kan ses p√• Retsinformation.
Afløser Bekendtg√łrelse nr. 1324 af. 27. november 2013, der kan ses p√• Retsinformation.