Spgsm. 601 den 29. juni 2020 om, hvad det vil koste at indf√łre k√łnsneutrale CPR-numre. Svar 7. august 2020.

Vist 37 gange.
Social- og Indenrigsudvalget (SOU) stillede den 29. juni 2020 efter √łnske fra ikkemedlem af udvalget Samira Nawa (RV) sp√łrgsm√•l 601 – Alm. del. Samling: 2019-20 – om, hvad det vil koste at indf√łre k√łnsneutrale CPR-numre, til social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), der svarede den 7. august 2020.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for, hvad det vil koste at indf√łre k√łnsneutrale CPR-numre?

Svar
Der henvises til vedh√¶ftede endelige besvarelse af 14. juni 2017 af sp√łrgsm√•l 1 til beslutningsforslag B 117 om at g√łre cpr-numre k√łnsneutrale (Folketingstidende 2016/2017, A, B117).

Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at de forhold, der er givet udtryk for ved besvarelse af sp√łrgsm√•l 1 til beslutningsforslag B 117 vedr√łrende de administrative og √łkonomiske konsekvenser forbundet med at indf√łre k√łnsneutrale personnumre, fortsat g√łr sig g√¶ldende.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.