Specialeplan 2010 for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet. Forældet.

Vist 592 gange.
Forældet
Specialeplan 2010 for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Sundhedsstyrelsen sætter rammerne for den specialiserede behandling på sygehusene i Danmark og hvilke sygehuse, der må foretage de forskellige typer af behandling.

Specialeplanen afl√łses den 1. juni 2017 af Specialeplan 2017.

Specialeoversigt af særlig interesse for transpersoner
Specialevejledning for psykiatri
Specialevejledning for gynækologi og obstetrik
Specialevejledning for plastikkirurgi
Specialevejledning for b√łrne- og ungdomspsykiatri
Revideret specialevejledning for b√łrne- og ungdomspsykiatri (version til ans√łgning)

* * *
Af specialevejledningen for hvert af de 36 l√¶gelige specialer p√• sygehusene fremg√•r Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hovedfunktionerne i specialet samt krav til og placeringen af specialets specialfunktioner (regions- og h√łjt specialiserede funktioner). Specialevejledningerne kan findes under hvert enkelt speciale.

Som grundlag for specialeplanl√¶gningen er gennemf√łrt en gennemgang af hvert speciale for at opstille kravene til specialfunktioner i det p√•g√¶ldende speciale. Kravene ligger til grund for Sundhedsstyrelsens godkendelse af funktionerne. I alt er der p√• tv√¶rs af de 36 l√¶gelige specialer p√• sygehusene cirka 1.100 specialfunktioner.

Placeringen af specialfunktioner og kravene til, hvordan de skal varetages, fremgår af specialevejledningerne.

Revision af specialeplan
21. januar 2014
Specialeplanen står over for revision.
Processen startede i marts 2014 og forventes afsluttet med udgangen af 2016 – udskudt til i starten af 2017.

Sundhedsstyrelsen √•bner for ans√łgning om specialfunktioner
1. juni 2015
Regioner og privathospitaler kan nu s√łge om Sundhedsstyrelsens godkendelse til at udf√łre specialiserede sygehusfunktioner, s√•kaldte specialfunktioner. Funktionerne fremg√•r af de nye, reviderede specialevejledninger. Regioner og privathospitaler kan s√łge frem til den 15. januar 2016.

Information om specialeplanlægning hos Sundhedsstyrelsen.
Specialeplanlægning. Begreber, principper og krav i pdf-format hos Sundhedsstyrelsen.

* * *
Specialevejledninger af særlig interesse for transpersoner

[Til specialeoversigten] Specialevejledning for psykiatri
13. juli 2016
Sagsnr. 4-1012-14/34
H√łjt specialiserede funktioner (Side 7).
De krav, som er anf√łrt for regionsfunktionsniveauet, g√¶lder ogs√• for det h√łjt specialiserede niveau.
F√łlgende er h√łjt specialiserede funktioner:

 • Vurdering af indikation for k√łnsskifteoperation (50-60 pt.): (Side 7, prik 4.)
  Psykiatrisk Center K√łbenhavn (Rigshospitalet)
Omtale af Specialevejledning for psykiatri hos Sundhedsstyrelsen.
Specialevejledning for psykiatri i pdf-format hos Sundhedsstyrelsen.

Specialerapport for psykiatri
Version 10-10-2008
Specialerapporten er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen.
Specialerapporten dannede i sin tid udgangspunkt for udarbejdelsen af specialevejledningen, men er ikke siden blevet opdateret.

1. Kort specialebeskrivelse (Side 1)
1.1.1 Nuværende overordnede specialebeskrivelse i specialevejledning fra 2001
Psykiatrien omfatter unders√łgelse, behandling og forebyggelse af psykiske sygdomme hos voksne. Psykiatriens kerneomr√•der er sindssygdomme, affektive lidelser, angst- og tvangslidelser, spiseforstyrrelser, sv√¶rere personlighedsforstyrrelser og patologiske reaktioner p√• ydre begivenheder.
Psykiatrien har derudover væsentlige behandlingsmæssige opgaver overfor en række andre psykiske lidelser herunder lidelser betinget af misbrug. De tilgængelige behandlingsmetoder indenfor psykiatri omfatter biologiske, psykoterapeutiske og psykosociale behandlingsmetoder. Disse behandlingsmetoder supplerer hinanden med forskellig vægtning hos den enkelte patient.

1.1.2 Generel beskrivelse af de nuværende væsentligste opgaver i specialet (de opgaver, der fylder mest i daglig klinisk praksis) (Side 1).
De psykiske sygdomme:
F60-69. Personlighedsforstyrrelser m.m.[1] (Side 2).
Gruppen omfatter meget forskellige tilstande, hvoraf en del ikke s√łger behandling.
Is√¶r personer med emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse ses s√•vel i det ambulante behandlingssystem som under indl√¶ggelse. Disse patienter er ofte meget impulsive og har en hyppig forekomst at selvmordsfors√łg og misbrug, og patienterne kan have kortvarig psykotiske episoder.

Seksuelle afvigelser (parafilier) omfatter bl.a. ekshibitionisme, p√¶dofili og transvestisme [2]. Derudover er transseksualitet [3] omfattet af denne gruppe. En del af patienterne √łnsker ikke selv behandling, men bliver tvunget til det af partner, familie eller af myndighederne.

3.1.2 Lands- og landsdelsniveau (herunder udlandsfunktioner, center-satellitaftaler og udviklingsfunktioner) Side 13 (punkt 2)).
Vurdering af transseksuelle personer med henblik på operation samt svære seksuelle forstyrrelser herunder somatisk handicappede med seksuelle problemer, seksuelle problemer i forbindelse med vold, incest og lignende varetages af Sexologisk Klinik ved Psykiatrisk Center Rigshospitalet.

7.3.2 H√łjt specialiserede funktioner. (Side 27 nederst)

7.3.2.2 Anf√łr de enkelte h√łjt specialiserede funktioner […] (Side 28).

* * *
[Til specialeoversigten] Specialevejledning for gynækologi og obstetrik
23. juni 2016
Sagsnr. 4-1012-14/7
Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettel√¶ggelse af specialet. Dern√¶st f√łlger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til hovedfunktionsniveauet. De godkendte regions- og h√łjt specialiserede funktioner, herunder krav og placeringer, fremg√•r bagerst i specialevejledningen.

Specialebeskrivelse
Gyn√¶kologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme og symptomer i de kvindelige k√łnsorganer, behandling af kvinder med k√łnshormonrelaterede sygdomme, diagnostik og behandling af infertilitet, svangerskabsforebyggelse, problemer i den tidlige graviditet og svangerskabsafbrydelse. Gyn√¶kologi omfatter endvidere diagnostik og behandling af kvinder med sygdomme, der skyldes forandringer i b√¶kkenbund og nedre urinveje.

Obstetrik omfatter sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik og behandling under svangerskab, f√łdsel og barselsperiode. Desuden varetager specialet den pr√¶natale genetiske r√•dgivning og de pr√¶natale diagnostiske pr√łveudtagninger i et n√¶rt samarbejde med de genetiske centre.
F√łlgende er h√łjt specialiserede funktioner i gyn√¶kologi: (Side 8).
Almen gynækologi og gynækologisk endokrinologi:
Omtale af Specialevejleding for gynækologi og obstetrik hos Sundhedsstyrelsen.
Specialevejledning for gynækologi og obstetrik i pdf-format hos Sundhedsstyrelsen.

Rapport for specialet: Gynækologi og obstetrik
Version 14-08-2007

4.1.2 Lands- og landsdelsniveau (Side 8).
Gynækologi
1) Almen gynækologi og endokrinologisk gynækologi

9.4 Mulige h√łjt specialiserede funktioner samt beskrivelse af krav til disse, herunder patientvolumen, samarbejdende afdelinger, vagtberedskab og faciliteter (Side 27)

H√łjt specialiserede funktioner for gyn√¶kologi (Side 28).
Almen gynækologi og gynækologisk endokrinologi:

* * *
[Til specialeoversigten] Specialevejledning for plastikkirurgi
30. marts 2016.
j.nr. 4-1012-14/33

Hovedopgaver (Side 1)
I plastikkirurgi er der f√łlgende hovedopgaver:

F√łlgende er h√łjt specialiserede funktioner: (Side 7)

Speciel plastikkirurgi
Omtale af Specialevejledning for plastikkirurgi hos Sundhedsstyrelsen.
Specialevejledning for plastikkirurgi i pdf-format hos Sundhedsstyrelsen.

Rapport for specialet: Plastikkirurgi.
Version 04.02.08

3.1.2 Lands- og landsdelsniveau (herunder udlandsfunktioner, center-satellitaftaler og udviklingsfunktioner) (Side 12).

K√łnsskifteoperation (Side 16 nederst og side 17)
Udredningen af transseksuelle foreg√•r p√• Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet og f√łlger de internationale retningslinjer. Patienter der herefter indstilles til operation og godkendes af Sundhedsstyrelsen til k√łnsmodificierende indgreb, kan f√• foretaget operativ korrektion. Det drejer sig b√•de om modifikation af k√łnskarakteristika fra mand-til-kvinde
og for kvinde-til-mand operationer. Der henvises 5-10 patienter med henblik p√• k√łnsskifteoperation hvert √•r fra Sexologisk Klinik til plastikkirurgisk afdeling p√• Rigshospitalet. Afdelingen har landsfunktion. Der henvises dobbelt s√• mange mand-til-kvinde som kvinde-til-mand patienter. Fjernelse af √¶ggestokke og livmoder (hysterosalpingooroforektomi) foretages p√• gyn√¶kologisk afdeling.
Der er tale om meget komplekse forl√łb med teknisk kr√¶vende operationer p√• et beskedent antal patienter. For at d√¶kke alle aspekter og der kan foreg√• en l√łbende udvikling har plastikkirurgisk afdeling p√• Rigshospitalet indledt et samarbejde med Universitetsklinikken i Gent, Belgien.
I tilf√¶lde af mand-til-kvinde√¶ndres operativt de mandlige ydre k√łnsorganer til kvindelige k√łnsorganer. Indl√¶ggelsestid er af ca. 1 uges varighed. Inds√¶ttelse af brystproteser ved utilstr√¶kkelig v√¶kst af bryster efter hormonel stimulation kan eventuelt foreg√• p√• anden plastikkirurgisk afdeling. I tilf√¶lde af kvinde-til-mand tildannes ydre k√łnsorganer ved mikrokirurgisk procedure. Der kr√¶ves ca. 1 uges indl√¶ggelse.

Antallet har v√¶ret relativt konstant de sidste 10 √•r, men sexologerne forventer, at der vil komme √łget eftersp√łrgsel efter k√łnsskifteoperationer. Plastikkirurgisk afdeling p√• Rigshospitalet samarbejder med Sexologisk Klinik om en st√łrre retrospektiv og prospektiv unders√łgelse af k√łnsskifteopereredes fysiske og psykiske forhold.

7 Fremtidig organisering af krav og krav til specialet. (Side 25 – kun overskriften)

7.4 H√łjt specialiseret funktioner (Side 30).
K√łnsskifteoperation:
Den egentlige udredning af transseksuelle foreg√•r p√• Sexologklinikken p√• Rigshospitalet. Patienter som godkendes af Sundhedsstyrelsen til k√łnsmodificerende indgreb, kan herefter f√• foretaget operation.

Diagnose: K√łnsskifteoperation
Diagnose Koder: F64
Specialiseret: H√łjt specialiseret
No. Per år: Ca. 10
Antal Steder: 1
Krav: 2 speciallæger samt 1 speciallæge under uddannelse
Plejemæssigt: Oplært i specialet og med besiddelser af specifikke kvalifikationer
Samarbejde: Urologi. Gynækologi. Sexologisk psykiatri
Assistance: Mulighed for assistance fra de ovennævnte specialer i dagtid. Mikrokirurgisk vagtfunktion.

* * *
[Til specialeoversigten] Specialevejledning for b√łrne- og ungdomspsykiatri
8. september 2015
J.nr. 4-1012-14/4

Specialebeskrivelse
B√łrne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opf√łlgning og rehabilitering ved psykisk sygdom hos b√łrn og unge. De men-tale og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser omfatter et bredt spektrum af lidelser fra medf√łdte udviklingsforstyrrelser og deraf afledte adf√¶rds- og f√łlelses-m√¶ssige forstyrrelser til psykiske lidelser som skizofreni, angst og depressi-on. Tillige ses hyppigt spiseforstyrrelser og tvangslidelser. De b√łrne- og ungdomspsykiatriske lidelser optr√¶der med baggrund i biologiske, psykolo-giske og sociale √•rsager ofte i forskellige kombinationer.
Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.

F√łlgende er h√łjt specialiserede funktioner:

Dette er den f√łrste specialevejledning for b√łrne- og ungdomspsykiatri, som indeholder noget om b√łrns og unges k√łnsidentitet (k√łnsidentitetsforstyrrelse, herunder √łnske om k√łnsskifte).

[Til specialeoversigten] Revideret specialevejledning for b√łrne- og ungdomspsykiatri (version til ans√łgning)
Specialebeskrivelse
B√łrne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opf√łlgning og rehabilitering af mentale og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser og psykiske sygdomme hos b√łrn og unge.
Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.

H√łjt specialiserede funktioner
Alle nedenstående funktioner omhandler både diagnostik og behandling.
 1. Sv√¶r k√łnsidentitetsforstyrrelse, herunder √łnske om k√łnsskifte hos b√łrn og unge. Udredningsforl√łb mv. Varetages i t√¶t samarbejde med p√¶diatri og psykiatri (sexologi).

* * *
Historik
Afl√łser Specialeplanen fra 2001.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] F60-69 er fra WHO‘s klasifikationsystem, ICD-10.
 2. [Retur] Det er groft misvisende generelt at anf√łre, at transvestisme er en seksuel afvigelser.
  F64.1 omhandler transvestisme og nævner specifikt, at transvestisme ikke er seksuelt begrundet.
  F65.1 omhandler fetichistisk transvestisme, som er seksuelt begrundet.
  Der er dermed tale to kategorier, som i rapporten blot er sammenskrevet under ét, hvilket er meget misvisende.
 3. [Retur] F64.0 omhandler transseksualisme.
 4. [Retur] Psykiatrisk Center K√łbenhavn, hvilket reelt vil sige Sexologisk Klinik.