Spgs. 4, B 77 af 11. marts 2019 til om bl.a. status for den tværministerielle arbejdsgruppe om styrket indsats for at fremme lige muligheder og frihed.

Vist 26 gange.
Ligestillingsudvalget (LIU) stillede den 11. marts 2019 efter √łnske fra Pernille Skipper (EL) sp√łrgsm√•l nr. 4, B 77 – Samling: 2018-19 – om bl.a. status for den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe om styrket indsats for at fremme lige muligheder og frihed uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet, til justitsminister S√łren Pape Poulsen (KF).

Sp√łrgsm√•l
Ministeren oplyste under 1. behandling, at ministeren vil afvente resultatet af en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe, som har til form√•l at koordinere og yderligere styrke indsatsen for at fremme lige muligheder og frihed for den enkelte uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet, jf. ogs√• ligestillingsministerens redeg√łrelse af 28/2-19 (R 10).
a. Hvad er status for arbejdsgruppens arbejde, og hvornår forventes arbejdsgruppens rapport og anbefalinger at foreligge?
b. Indgår det forslag og den problematik, som B 77 omhandler, i arbejdsgruppens arbejde og i givet fald, i hvilket omfang og på hvilken måde?

Sp√łrgsm√•let er stillet efter √łnske fra Pernille Skipper (EL).
Sp√łrgsm√•let √łnskes besvaret senest den 25. marts 2019.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 4 til justitsministeren.
Sp√łrgsm√•l 4 i pdf-format hos Folketinget.