Spgsm. 226 af 14. februar 2008 om k√łnsbetegnelse for transseksuelle i danske pas. Svar 2. april 2008.

Vist 79 gange.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 p√• foranledning af Per Clausen, Enhedslisten sp√łrgsm√•l 226 – Alm. del 2007-08 (2. samling) – til sundhed og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. april 2008.

Sp√łrgsm√•l
Kan ministeren bekr√¶fte, at ACAO-reglerne giver mulighed for, at k√łnsbetegnelsen i et pas kan v√¶re X (unspecified) og at denne betegnelse derfor kunne anvendes af transseksuelle, der ikke har gennemf√łrt en k√łnsskifteoperation?

Svar
Jeg har til brug for besvarelsen anmodet om et bidrag fra Justitsministeriet, som lovgivningen om pas henh√łrer under. Justitsministeriet har i den anledning indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst f√łlgende:

“Oplysningerne i det danske pas f√łlger specifikationerne i ICAO (International Civil Aviation Organization) doc. 9303, part 1, sixth edition. Efter ICAO bestemmelserne skal indehaverens k√łn fremg√• ved brug af et enkelt bogstav. Der kan anf√łres F for female, M for male og X for unspecified.

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at k√łnsbetegnelsen i pas dannes automatisk p√• baggrund af ans√łgerens cpr-nummer. Dette medf√łrer, at personer med lige endetal bliver anf√łrt med F og personer med ulige endetal med M.

Det er efter Rigspolitiets opfattelse afg√łrende, at der er overensstemmelse mellem oplysningerne i passet og den fysiske fremtoning. Det vil efter Rigspolitiets opfattelse kunne give anledning til problemer ved paskontrollen, hvis pasindehaverens biologiske k√łn ikke er i overensstemmelse med passets k√łnsangivelse, som den kan udledes af det anf√łrte personnummer.

Da transseksuelle, som ikke har gennemf√łrt en k√łnsskifteoperation, ikke i biologisk henseende har skiftet k√łn, er det Rigspolitiets opfattelse, at det er i overensstemmelse med ICAO specifikationerne at anf√łre k√łnnet med henholdsvis M for male og F for female.”

Justitsministeriet har oplyst, at Justitsministeriet kan henholde sig til Rigspolitiets udtalelse.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.