Spgsm. 495 fra SUU den 18. april 2016 om vejledninger fra Malta, Sverige og Frankrig.

Vist 100 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) sp√łrgsm√•l nr. 495 – Samling: 2015-16 – om vejledninger fra Malta, Sverige og Frankrig om behandling af transk√łnnede til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde (V), der afgav et forel√łbigt svar den 25. april 2016.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren sende udvalget vejledninger fra Malta, Sverige og Frankrig om behandling af transk√łnnede i de p√•g√¶ldende lande?

Forel√łbigt svar den 25. april 2016
Til brug for min besvarelse har ministeriet anmodet Sundhedsstyrelsen om bidrag.
Sundhedsstyrelsen har hertil oplyst, at det ikke er muligt at besvare sp√łrgsm√•let inden for den angivne tidsfrist.

Jeg vil f√łlgelig eftersende besvarelsen af sp√łrgsm√•let, s√• snart dette foreligger.

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og det forel√łbige svar.
Sp√łrgsm√•let og det forel√łbige svar i pdf-format hos Folketinget.