Spgsm. 5 af 28. november 2013 om status for arbejdet i Arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte til justitsministeren. Svar 18. december 2013.

Vist 160 gange.

Christiansborg

Christiansborg
Ligestillingsudvalget,
LIU har den 28. november 2013 stillet sp√łrgsm√•l 5 ‚Äď Alm. del 2013-14 ‚Äď om status
for arbejdet i Arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte til justitsministeren. Justitsminister, Karen H√¶kkerup svarede den 12. december 2013. Svaret offentliggjort den 18. december 2013.

Sp√łrgsm√•l:
Vil ministeren redeg√łre for status for arbejdet i Arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte, og vil ministeren i forl√¶ngelse heraf oplyse baggrunden for, at Institut for Menneskerettigheder ikke er inddraget i arbejdsgruppens arbejde?

Svar:
If√łlge arbejdsgruppens kommissorium skal arbejdsgruppen afslutte sit arbejde inden udgangen af 2013. Det forventes, at arbejdsgruppen kan overholde denne tidsfrist.

Arbejdsgruppen er i overensstemmelse med kommissoriet sammensat af repr√¶sentanter fra Justitsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, √ėkonomi- og Indenrigsministeriet og Social-, B√łrne- og Integrationsministeriet. Det fremg√•r videre af kommissoriet, at arbejdsgruppen kan inddrage ekspertise i sit arbejde. Arbejdsgruppen har ikke fundet anledning til at inddrage Institut for Menneskerettigheder i arbejdet.

Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Svaret i pdf-format.