Sundhedsstyrelsen den 5. november 2019: Vil du skabe bedre information om transpersoner? Ny pulje skal styrke informationen om transpersoner i Danmark.

Vist 122 gange.
Sundhedsstyrelsen genopslog den 5. november 2019, at der kan ans√łges om midler til bedre information om transpersoner. Ans√łgningsfristen udl√łber den 5. december 2019 kl. 1200.

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 5. november 2019 nedennævnte.
Indhold
Vil du skabe bedre information om transpersoner?
√ėget informationsindsats i relation til transpersoner
Puljeopslag: √ėget informationsindsats i relation til transpersoner
Ans√łgningsskema for puljen: ‚ÄĚ √ėget informationsindsats i relation til transpersoner‚ÄĚ
Vejledning til ans√łgningsskema om projektst√łtte til ‚ÄĚ√ėget informationsindsats i relation til transpersoner‚ÄĚ

* * *
[Indhold] Vil du skabe bedre information om transpersoner?
Ny pulje skal styrke informationen om transpersoner i Danmark.

05 NOV 2019

Blandt de, der m√łder transpersoner i deres hverdag, er der et stort behov for √łget information om omr√•det. Det g√¶lder b√•de p√•r√łrende og sundhedspersonale, men ogs√• personer uden for det sundhedsfaglige milj√ł, som fx undervisere.

Midlerne fra puljen skal bruges til initiativer, der kan styrke informationsindsatsen i relation til transpersoner. Form√•let er at s√¶tte bredt ind med initiativer, der kan udbrede viden og forskning p√• omr√•det, og p√• den m√•de v√¶re med til at aflive myter og sikre et fordomsfrit m√łde mellem transpersoner og befolkningen.

‚ÄĚInitiativerne skal have fokus p√• at give mere information til de personer, der m√łder transpersoner i deres hverdag. Det kan for eksempel v√¶re den p√•r√łrende eller familien til en transperson, der, uanset alder, kan have brug for mere information eller r√•dgivning om udredning, behandling og hj√¶lp til at st√łtte eksempelvis sit barn med deres k√łnsidentitet‚ÄĚ forklarer centerchef i Sundhedsstyrelsen Camilla Rathcke.

Det kan ogs√• dreje sig om √łget information til professioner uden for det sundhedsfaglige milj√ł for eksempel p√¶dagoger og l√¶rere, som har behov for mere viden om transpersoner, og transk√łnnede b√łrns udvikling og behov for st√łtte.

F√¶lles for informationsindsatserne er, at de skal v√¶re med til at skabe forst√•else, dialog og √•benhed om transk√łnnethed.

Blandt ans√łgerne til puljen vil der blive udvalgt 1-2 projekter, der kan f√• midler til at udarbejde initiativer til √łget informationsindsats. Projekterne m√• gerne v√¶re samarbejdsprojekter.

Puljen ‚ÄĚ√ėget informationsindsats i relation til transpersoner‚ÄĚ er √©t at initiativerne fra regeringens LGBTI-handlingsplan. Der er afsat 1,2 millioner kroner til projektet i perioden 2019-2021.

Information om puljen [Gengives herunder. Tina Thranesen]

* * *
Opslaget hos Sundhedsstyrelsen.

* * *
[Indhold] √ėget informationsindsats i relation til transpersoner

Som led satspuljeaftalen for 2018 er der til projektet vedr. √łget informationsindsats i relation til transpersoner afsat i alt 1,2 mio. kr. i perioden 2019-2021.

Form√•let med puljen er at d√¶kke behovet for √łget information om omr√•det til personer, der m√łder transpersoner i deres hverdag. Det kan f.eks. dreje sig om p√•r√łrende/for√¶ldre, eller om professioner uden for det sundhedsfaglige milj√ł, der er i ber√łring med transpersoner (f.eks. undervisningsmilj√ł).

Baggrund
Der er aktuelt flere initiativer rettet mod informationsindsats til sundhedsprofessionelle. Der er dog tillige et stort behov for √łget information m√•lrettet fx p√¶dagoger og l√¶rere for at f√• udbredt generel viden om transpersoner, herunder bl.a. transk√łnnede b√łrns udvikling og behov for st√łtte, med henblik p√• at skabe forst√•else, dialog og √•benhed.

Derudover er der behov for √łget information til p√•r√łrende/for√¶ldre til transpersoner, herunder r√•dgivning om bl.a. udvikling, udredning, behandling, mv. samt hj√¶lp til eksempelvis at kunne st√łtte og vejlede sit barn i forhold til k√łnsidentitet.

Ans√łgning og frist
Ans√łgninger skal v√¶re modtaget af Sundhedsstyrelsen senest den 5. december 2019, kl. 12.00.

Kriterierne for at komme i betragtning til at modtage midler st√•r beskrevet i dokumentet ‚ÄĚPuljeopslag‚ÄĚ. Link til puljeopslaget, ans√łgningsskemaet og vejledning til ans√łgningsskemaet kan findes nedenfor.

Ans√łgningsprocedure

Sundhedsstyrelsens ans√łgningsskema skal anvendes og udfyldes fuldst√¶ndigt. Ans√łgninger, der ikke har anvendt ans√łgningsskemaet, vil ikke komme i betragtning. Ans√łgningen sendes via e-mail m√¶rket ‚ÄĚAns√łgning til puljen: ‚ÄĚ√ėget informationsindsats i relation til transpersoner‚ÄĚ

Ans√łgningsmateriale
Puljeopslag [Gengives herunder. Tina Thranesen]
Ans√łgningsskema
Vejledning til ans√łgningsskema

Sp√łrgsm√•l
Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ans√łgningsperioden vedr. sp√łrgsm√•l til puljen:

Generelle faglige sp√łrgsm√•l kan rettes til:
Læge Stine Vind Roi
Telefon: 25 26 52 43
Mail: sjvi@sst.dk.

eller
Fuldmægtig Anne Tving Jensen
Telefon: 25 26 52 24
Mail: antj@sst.dk

√ėkonomiske sp√łrgsm√•l kan rettes til:
Chefkonsulent Kasper Dahl
Telefon: 72 26 94 54
Mail: kda@sum.dk

Emne
Ans√łgningsgruppe
Status
Kan s√łges
Periode
DEC 2019 – DEC 2021
Ans√łgningsfrist
21 NOV 2019, KL. 12.00

* * *
Opslaget hos Sundhedsstyrelsen.

* * *
[Indhold] Sundhedsstyrelsen
Dato 04-11-2019
Sagsnr. 4-1012-1005/1

Puljeopslag: √ėget informationsindsats i relation til transpersoner

Som led i udm√łntningen af projektet vedr. √łget informationsindsats i relation til transpersoner er der afsat i alt 1,2 mio. kr. i perioden 2019-2021 fordelt p√• 0,8 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i hhv. 2020 og 2021.

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed relevante akt√łrer til at ans√łge om puljemidlerne til udarbejdelse af initiativer, der kan resultere i en √łget informationsindsats i relation til transpersoner. Form√•let med puljen er at d√¶kke behovet for √łget information om omr√•det til personer, der m√łder transpersoner i deres hverdag. Det kan f.eks. dreje sig om p√•r√łrende/for√¶ldre, eller om professioner uden for det sundhedsfaglige milj√ł, der er i ber√łring med transpersoner (f.eks. undervisningsmilj√ł).

Ans√łgninger skal v√¶re modtaget af Sundhedsstyrelsen senest den 5. december 2019 kl. 12.00.

Formål
Informationsindsatsen skal bidrage til at:
 • Sikre generel og grundl√¶ggende viden om transpersoner i sundhedsv√¶snet
 • Skabe dialog og √•benhed om transpersoner
 • Sikre gennemsigtighed i, hvor p√•r√łrende kan f√• hj√¶lp, r√•dgivning og oplysninger om transpersoner, herunder generel viden om k√łnsidentitet, udrednings- og behandlingstilbud mv.

Baggrund
Lige adgang til sundhed for alle er grundl√¶ggende i det danske samfund. Derfor b√łr sundhedsv√¶senet v√¶re opm√¶rksomme p√• de s√¶rlige sundhedsm√¶ssige risici og udfordringer blandt LGBTI-personer, s√• det enkelte menneske ikke oplever, at seksuel orientering, k√łnsidentitet eller k√łnskarakteristika er en barriere for at leve et sundt og godt liv.

Udvikling og udbredelse af viden samt opsamling af erfaringer er vigtige elementer i patientbehandling generelt, men g√łr sig s√¶rligt g√¶ldende ved relativt sj√¶ldent forekommende patientgrupper som fx transk√łnnede..

Der er behov for at s√¶tte bredt ind med initiativer, der underst√łtter viden, forskning og vidensdeling med henblik p√• at aflive myter og sikre et fordomsfrit m√łde mellem transpersoner og befolkningen, hvilket g√łr sig g√¶ldende helt fra den tidlige barnealder.

Der er aktuelt flere initiativer rettet mod informationsindsats til sundhedsprofessionelle. Der er dog tillige et stort behov for √łget information m√•lrettet fx p√¶dagoger og l√¶rere for at f√• udbredt generel viden om transpersoner, herunder bl.a. transk√łnnede b√łrns udvikling og behov for st√łtte, mhp. at skabe forst√•else, dialog og √•benhed. Derudover er der behov for √łget information til p√•r√łrende/for√¶ldre til transpersoner, herunder r√•dgivning om bl.a. udvikling, udredning, behandling, mv. samt hj√¶lp til eksempelvis at kunne st√łtte og vejlede sit barn i forhold til k√łnsidentitet.

Informationsindsatserne skal have et landsdækkende perspektiv.

Målgruppe
 • P√¶dagoger og l√¶rere i daginstitutioner, folkeskoler mv.
 • For√¶ldre/p√•r√łrende til transpersoner

Krav til ans√łger
Puljen kan s√łges af relevante akt√łrer, som √łnsker at arbejde med udviklingen af informationsindsatser, der p√• landsplan kan bidrage til at √łge viden om transpersoner. Ans√łger kan s√łge om midler til et eller flere projekter inden for m√•lgrupperne. En √łget informationsindsats kan fx ske via informationsm√łder, hjemmeside eller etablering af telefonr√•dgivning.

Indsatserne skal være landsdækkende.

Det er et krav, at ans√łgningen beskriver f√łlgende:
 • Form√•let med projektet
 • Hvilken m√•lgruppe projektet omhandler
 • Hvilke konkrete informationsindsatser, der vurderes at v√¶re behov for til den valgte m√•lgruppe
 • Hvordan den √łgede informationsindsats kan styrke og supplere nuv√¶rende tilbud p√• omr√•det
 • Hvordan projektet organiseres
 • Evt. samarbejde med relevante akt√łrer p√• omr√•det
 • Hvordan indsatsen forventes forankret efter projektperiodens afslutning
 • Proces- og tidsplan for projektet.

Sundhedsstyrelsen vil i sin vurdering af ans√łgningerne bl.a. l√¶gge v√¶gt p√•, i hvor h√łj grad ans√łger kan dokumentere et form√•l, der stemmer overens med puljens form√•l, projektorganiseringens robusthed mv.

Sundhedsstyrelsen vil kunne st√łtte 1-2 projekter. Projekterne m√• gerne v√¶re samarbejdsprojekter.

√Örlig statusrapport
Bevillingsmodtagere forpligter sig til l√łbende at afrapportere til Sundhedsstyrelsen via √•rlige statusrapporter i projektperioden samt fremsende en endelig afrapportering efter projektets afslutning. Til dette form√•l anvendes Sundhedsstyrelsens skabelon, som Sundhedsstyrelsen udsender forud for indsendelsen af statusrapporterne. Det er de √•rlige statusrapporter, som vil udl√łse bevillingen for det kommende bevillings√•r.

Den afsluttende status skal bl.a. vise f√łlgende:
 • Hvorvidt og hvorledes projektets m√•l er opn√•et
 • Hvorvidt, i hvilken form, i hvilket regi, i hvilket omfang mv. projektet kan forts√¶tte efter projektperioden

√ėkonomi
2019
0,8 mio. kr.
2020
0,2 mio. kr.
2021
0,2 mio. kr.
I alt
1,2 mio. kr.

Puljemidlerne for 2019 forventes udm√łntet i december 2019. Midlerne for 2019 kan anvendes i hele projektperioden.

Ans√łger er forpligtet til at indsende et √•rligt regnskab samt et slutregnskab til Sundhedsstyrelsen tre m√•neder efter projektets oph√łr, senest 31. marts 2022.

Hvad kan der ans√łges om st√łtte til?
Alle udgifter der s√łges om st√łtte til, skal v√¶re relateret til projektet og s√•ledes ligge ud over de eksisterende udgifter til eksempelvis drift. Midlerne kan blandt andet g√• til, at organisationerne kan frik√łbe relevant personale til at drive initiativerne.

Der kan s√łges om midler til f√łlgende:
 • L√łnudgifter til projektledere og medarbejdere
 • Honorering af relevante fagpersoner (fx konsulentbistand)
 • Udvikling af relevante materialer til projektet
 • Udgifter i forbindelse med afholdelse af m√łder, undervisningsforl√łb, workshops, konferencer o. lign.
 • K√łrselsudgifter iht. statens regler (lav takst)

Der kan ikke ans√łges om midler til f√łlgende:
 • K√łb af it-udstyr, telefoner, tablets o. lign
 • Driftsomkostninger som f.eks. kontorhold, herunder telefonudgifter, lokaleleje, m√łblering o. lign., forplejning til personale ved m√łder og o. lign.
 • Overhead
 • Forskningsprojekter eller evaluering

Betingelser for at modtage st√łtte

Ans√łgningen skal opfylde f√łlgende krav:
 • √Čn akt√łr (fx en forening) er hovedans√łger, ogs√• hvis projektet er et samarbejdsprojekt
 • Der er anf√łrt √©n juridisk ansvarlig leder af projektet fra (hoved)ans√łger
 • Der er angivet en vurdering af, hvor mange brugere der forventes inkluderet i projektet
 • Projektets organisering og ledelsesm√¶ssige forankring er beskrevet, herunder eventuel samarbejdsstruktur med andre akt√łrer
 • I tilf√¶lde af samarbejde mellem flere akt√łrer er der vedlagt en samarbejdsaftale som bilag (aftalen kan v√¶re forel√łbig med forbehold for godkendelse)
 • Der er beskrevet en tidsplan for projektet
 • Der er beskrevet forslag til indsatser i projektet (kan v√¶re forel√łbige med forbehold for √¶ndringer/godkendelse)
 • Der er udarbejdet et budget for projektet. Eventuel egenfinansiering skal fremg√• af budgetterne, hvor dette er aktuelt

Kriterier for udv√¶lgelse af ans√łgninger
Ud over de ovenfor n√¶vnte betingelser, som skal v√¶re opfyldt for modtagelse af st√łtte, vil Sundhedsstyrelsen vurdere og prioritere ans√łgningerne ud fra f√łlgende kriterier:
 1. I hvilken grad det i ans√łgningen er klart og pr√¶cist beskrevet, hvordan projektet underst√łtter puljens form√•l.
 2. I hvilken grad m√•lgruppen for projektet er klart og pr√¶cist beskrevet i ans√łgningen.
 3. I hvilken grad det faglige arbejde i projektet er klart og pr√¶cist beskrevet i ans√łgningen, herunder hvilke typer af fagligheder der inkluderes, og hvordan de rette kompetencer kan sikres.
 4. I hvilken grad organiseringen af et evt. samarbejde er klart og pr√¶cist beskrevet i ans√łgningen.

Egenfinansiering er ikke et krav, men v√¶gtes positivt i den samlede vurdering af de indkomne ans√łgninger.

Tidsfrister og ans√łgningsprocedure
Ans√łgningen inkl. projektbeskrivelse skal v√¶re Sundhedsstyrelsen i h√¶nde
senest den 5. december 2019 kl. 12.00.

Sundhedsstyrelsens ans√łgningsskema skal benyttes. Alle ans√łgere modtager en kvittering for ans√łgningen hurtigst muligt efter modtagelse.

Sundhedsstyrelsen forventer at give tilsagn til de udvalgte ans√łgere i december 2019, og midlerne udm√łntes ligeledes ultimo 2019. Sluttidspunktet for projektet er senest 31. december 2021.
Ans√łgningen m√• have et omfang p√• max. fem sider. Ans√łgere skal bruge Sundhedsstyrelsens ans√łgningsskabelon, der findes et link til dette p√• hjemmesiden for puljeopslaget.

Ans√łgninger kan indsendes med forbehold for lokale politiske godkendelser. Ans√łgninger med forbehold for politisk godkendelse vil blive vurderet p√• lige fod med √łvrige ans√łgninger. I disse tilf√¶lde vil et eventuelt tilsagn dog v√¶re med forbehold for, at den politiske godkendelse kommer p√• plads og eftersendes hurtigst muligt til Sundhedsstyrelsen.

Ans√łgningen og tilh√łrende ans√łgningsskema sendes som pdf-fil via mail til specialeplanlaegning@sst.dk I emnefeltet skrives: ‚ÄĚPulje: √ėget informationsindsats i relation til transpersoner [Navn p√• ans√łger] ‚Äď sagsnr. 4-1012-1005/1.‚ÄĚ

Yderligere oplysninger
Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ans√łgningsperioden vedr. sp√łrgsm√•l til puljen.

Generelle faglige sp√łrgsm√•l:
Læge Stine Vind Roi
Telefon: 25 26 52 43
Mail: sjvi@sst.dk.

Fuldmægtig Anne Tving Jensen
Telefon: 25 26 52 24
Mail: antj@sst.dk

√ėkonomiske sp√łrgsm√•l kan stilles til:
Chefkonsulent Kasper Dahl
Telefon: 72 26 94 54
Mail: kda@sum.dk

* * *
Puljeopslaget hos Sundhedsstyrelsen.

* * *
[Indhold] Ansøgningsskema for puljen: “√ėget informationsindsats i relation til transpersoner” i Word-format.

[Indhold] Vejledning til ans√łgningsskema om projektst√łtte til “√ėget informationsindsats i relation til transpersoner”.

* * *
Bemærkning af Tina Thranesen.
Sundhedsstyrelsen opslog oprindeligt skrivelserne den 22. oktober 2019. Men p√• grund af en fejl blev opslaget trukket tilbage den 23. otober 2019. Fejlen er rettet og skrivelsen er genopsl√•et i ovenfor anf√łrte form.
Den 6. november 2019.
Tina Thranesen.