Growing Up Trans
Oplysende, nuanceret og dybdeborende dokumentarfilm om transkønnede børn og unge. For blot en generation siden var det kun voksne, der skiftede køn. Men i dag er der ogsü mange børn og unge som med nye medicinske muligheder skifter køn. Frontline tager seerne med pü en intim og øjenübnende rejse ind i ...
Vis forekomsten
FSTB – Foreningen for støtte til transkønnede børn
Billede Foreningen har til formül at forbedre levevilkürene for transkønnede børn i Danmark. Det sker gennem oplysning (udarbejdelse af hjemmeside, pjecer mv.) og politisk arbejde, i tÌt koordination med LGBT og andre relevante aktører i Danmark. Foreningen vil ogsü fungere som et støtteforum og ...
Vis forekomsten
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg.
Transkønnede børn og unge für en del af deres udredning og behandling hos Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg. At en del af udredningen og behandlingen foregür i psykiatrien skyldes, at de har ekspertise til at vurdere, om barnet eller den unge har psykiske vanskeligheder, der vil kunne ...
Vis forekomsten
FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn's bemærkninger af 17. april 2017 om udkastet fra SST til vejledning om kønsidentitetsforhold.
E-mail af 17. april 2017 fra FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn med bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. FSTB's e-mail og bemærkninger gengives herunder. * * * Fra: foreningen FSTB ...
Vis forekomsten
FSTB's høringsskrivelse af 14. juli 2017 med bilag til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn sendte 14. juli 2017 sin høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjÌlp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen og den 7. august 2017 en kopi til Sundheds- og ...
Vis forekomsten
P1 Debat: Skal børn have lov til at skifte køn?
P1 Debat sendte den 11. juni 2018 kl. 1215 debatten: Skal børn have lov til at skifte køn? Hvornür er et transkønnet barn gammel nok til selv at bestemme sit køn? Er der andre müder at imødegü de problemer og udfordringer, transkønnede børn og deres forÌldre har? Skal børn have lov til juridisk ...
Vis forekomsten
Udtalelse og positionspapir den 31. juli 2019 fra LGBT komiteen om juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 ür. LIU spgsm 1 af 8. august 2019. Svar 20. august 2019.
LGBT komiteen har den 31. juli 2019 lavet en udtalelse om de seneste dages debat om juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 ür og et positionspapir med komiteens forslag til en kommende dansk lovgivning pü omrüdet. Udtalelsen og positionspapiret blev sendt til bla. Ligestillingsudvalget, Social- og ...
Vis forekomsten
Spgsm. 16 den 29. oktober 2019 om offentlige tilbud til børn og unge under 18 ür med behov for udredning og behandling vedr. kønsidentitetsforhold. Svar 26. november 2019.
Ligestillingsudvalget stillede 29. oktober 2019 spørgsmül 16 - Samling: 2019-20 - om offentlige tilbud til børn og unge under 18 ür med behov for udredning og behandling vedr. kønsidentitetsforhold, og hvor mange børn og unge under 18 ür der ürligt benytter sig af disse tilbud, til sundheds- og ...
Vis forekomsten
Spgsm. 228 den 15. november 2019 om ministeren vil afsÌtte midler til forskning i, hvorfor sü mange børn ønsker kønsskifte. Svar 20. december 2020.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 15. november 2019 efter ønske fra Liselott Blixt (DF) spørgsmål 229 - Samling: 2019-20 - om ministeren vil afsætte midler til forskning i, hvorfor så mange børn ønsker kønsskifte, til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), der svarede den 20. ...
Vis forekomsten
Spgsm. 422 den 13. januar 019 om oprettelse af en klinik i f.eks. Aalborg, som kan udrede og forestü hormonbehandling af børn for at skifte køn. Svar 7. februar 2020.
Sundhedsudvalget stillede den 13. januar 2019 spørgsmül 422 - Samling: 2019-20 - om der foreligger forslag og overvejelser om at oprette en klinik i f.eks. Aalborg, som kan udrede og forestü hormonbehandling af børn for at skifte køn, til sundheds- og Ìldreminister Magnus Heunicke (S), der svarede den 7. ...
Vis forekomsten
You Are You
Dokumentaristisk fotobog om en ürlig sommerlejr for transkønnede børn og deres familier. Sommerlejren tilbyder en midlertidig sikker havn, hvor børnene frit kan udtrykke deres køn sammen med deres forÌldre og søskende uden at behøve at se sig over skuldrene. Lindsay Morris: I 2007 begyndte jeg at ...
Vis forekomsten