¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 115 den 17. januar 2023 om at fjerne den nedre aldersgr√¶nse for et juridisk k√łnsskifte? Svar 1. februar 2023.

Vist 49 gange.
Samira Nawa (RV) stillede den 17. januar 2023 ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 115 – Samling 2022-23 (2. samling) – om, hvad regeringens holdning er til at fjerne den nedre aldersgr√¶nse for et juridisk k√łnsskifte til ligestillingsminister Marie Bjerre (V), der svarede den 1. februar 2023.

Sp√łrgsm√•l.
Hvad er regeringens holdning til at fjerne den nedre aldersgr√¶nse for et juridisk k√łnsskifte?

Svar/mundtlig debat
Kl. 1431.
Tredje n√¶stformand Karsten H√łnge (SF).
V√¶rsgo til opl√¶sning af sp√łrgsm√•let.

Kl. 1431.
Samira Nawa (RV).
Mener ministeren, at det ville forbedre lgbt+-b√łrns muligheder for at v√¶re den, de √łnsker at v√¶re, hvis man oph√¶vede aldersgr√¶nsen for juridisk k√łnsskifte?

Kl. 1431.
Tredje n√¶stformand Karsten H√łnge (SF).
Ministeren.

Kl. 1431.
Ministeren for ligestilling Marie Bjerre (V).
Tak for sp√łrgsm√•let. Juridisk k√łnsskifte til mindre√•rige er et sv√¶rt emne. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets ressort, og det er et emne, vi kommer til at dr√łfte i regeringen. Det har vi ikke haft lejlighed til, og derfor har vi ikke en holdning til juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige endnu. Men jeg vil gerne understrege, at transk√łnnede b√łrn og unge er en gruppe med risiko for at ende i mistrivsel, og derfor skal vi st√łtte dem. Senest er der under lgbt+-handlingsplanen eksempelvis givet penge til Foreningen til St√łtte til Transk√łnnede B√łrn til at oplyse og r√•dgive prim√¶re omsorgspersoner om, hvordan de bedst favner b√łrnene. Men som sagt har vi ikke i regeringen haft lejlighed til at dr√łfte sp√łrgsm√•let om juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige endnu.

Kl. 1432.
Tredje n√¶stformand Karsten H√łnge (SF).
Sp√łrgeren.

Kl. 1432.
Samira Nawa (RV).
Tak. Jeg er meget enig med ministeren i, at det her desv√¶rre kan give anledning til rigtig stor mistrivsel blandt den gruppe af b√łrn og unge, der er tale om, for det handler jo om at kunne identificere sig som det k√łn, man nu engang er, og den mulighed har man ikke, hvis man som barn eller ung konsekvent, n√•r man skal p√• biblioteket eller ved l√¶gen, skal forklare, hvorfor ens udseende ikke stemmer overens med de sidste fire cifre i ens cpr-nummer. Derfor √¶rgrer det mig jo ogs√• gevaldigt, at den her lovgivning ikke er blevet lavet om, s√• vi netop kan tage h√•nd om de her b√łrn og unge, der jo i s√¶rlig h√łj grad mistrives. Og det √¶rgrer mig ogs√•, at regeringen ikke har taget stilling og ikke har en holdning p√• nuv√¶rende tidspunkt.

Jeg har insisteret p√•, at det her sp√łrgsm√•l skal stilles til ligestillingsministeren og ikke ovre i Indenrigsministeriet, for det handler ikke om teknik, det handler for mig og for Radikale Venstre om, hvad man egentlig mener om lgbt+-b√łrns rettigheder. Synes man, at det forbedrer eller forv√¶rrer deres trivsel, hvis ikke de kan f√• lov til at v√¶re dem, de er? Og synes regeringen, mener ligestillingsministeren, at det er en rettighed for b√łrn at v√¶re den, de nu engang er? Derfor vil jeg opf√łlgende sp√łrge, hvorn√•r regeringen forventer at danne sig en holdning, hvorn√•r ministeren forventer at kunne tage det her sp√łrgsm√•l op i regeringen, s√• b√łrnene f√•r en ro om deres situation.

Kl. 1433.
Tredje n√¶stformand Karsten H√łnge (SF).
Ministeren.

Kl. 1433.
Ministeren for ligestilling Marie Bjerre (V).
Jeg kan ikke sige, hvorn√•r vi kommer til at tage sp√łrgsm√•let op. Det er som sagt et emne, der h√łrer under Indenrigs- og Sundhedsministeriets ressort, men vi kommer til at tage emnet op, og vi kommer ogs√• til at melde ud, hvad der s√• er regeringens holdning. Jeg er enig med ordf√łreren i, at det er vigtigt for b√łrn at blive anerkendt af for√¶ldre og det omgivende samfund, og at der ogs√• er behov for at s√¶tte ind over for transk√łnnede b√łrns trivsel. Men jeg tror, det er vigtigere, at for√¶ldre og det omkringliggende samfund anerkender, at man er den, man er, frem for et skifte af personnummer. Der lytter vi til debatten – der er mange synspunkter i den debat – og tager en grundig overvejelse om det og en grundig debat.

Kl. 1434.
Tredje n√¶stformand Karsten H√łnge (SF).
Sp√łrgeren.

Kl. 1434.
Samira Nawa (RV).
Men en af de ting, der er s√• fantastisk ved juridisk k√łnsskifte, som jo netop bare er juridisk og √¶ndring af nogle cifre, er, at det er noget, der kan omg√łres. Derfor er det en nem ting at lave en lovgivning omkring, og for mig at se burde det ogs√• v√¶re en nem ting at danne sig en holdning til. Jeg er med p√•, at der sidder tre partier i regeringen, og at det er noget, der skal dr√łftes og diskuteres. Jeg √¶rgrer mig over, at det g√•r over til Indenrigsministeriet, for det var jo en lgbti-handlingsplan, der ligger i Ligestillingsministeriet. S√• jeg f√•r lyst til at sp√łrge: Har ministeren fortsat en ambition om, at den handlingsplan skal f√łres ud i livet?

Kl. 1435.
Tredje n√¶stformand Karsten H√łnge (SF).
Ministeren.

Kl. 1435.
Ministeren for ligestilling Marie Bjerre (V).
Det er en ambition, at regeringen vil f√łlge op p√• de initiativer, der er i lgbt+-handlingsplanen. Det skriver vi ogs√• i vores regeringsgrundlag. Men det er klart, at der skal v√¶re enighed om de initiativer. Lige pr√¶cis sp√łrgsm√•let om juridisk k√łnsskifte til b√łrn er et emne, hvor der ikke er politisk enighed, og det har vi endnu ikke dr√łftet i regeringen endnu. N√•r vi har dr√łftet det, vil vi naturligvis ogs√• melde den holdning ud.

Kl. 1435.
Tredje n√¶stformand Karsten H√łnge (SF).
Sp√łrgeren.

Kl. 1435.
Samira Nawa (RV).
Hvad vil ligestillingsministeren g√łre for at skubbe p√•, for at den her dagsorden bliver l√łftet i regeringen?

Kl. 1435.
Tredje n√¶stformand Karsten H√łnge (SF).
Ministeren.

Kl. 1435.
Ministeren for ligestilling Marie Bjerre (V).
Sp√łrgsm√•let om juridisk k√łnsskifte er ikke et sp√łrgsm√•l p√• Ligestillingsministeriets ressort. Det er alts√• et sp√łrgsm√•l, der h√łrer til i Indenrigsministeriet. Det er ogs√• derfor Indenrigsministeriet, der fastl√¶gger processen for, hvorn√•r det her sp√łrgsm√•l skal dr√łftes. N√•r det er dr√łftet, vil regeringen ogs√• melde den holdning ud.

Kl. 1436.
Tredje n√¶stformand Karsten H√łnge (SF).
Tak.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret/debatten.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Debatten hos Folketingets TV.
Efter “KL.” indtastes “14 31 11” og derefter trykkes p√• “G√Ö TIL KLOKKESL√ÜT” for at springe frem til debattens start.