¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 1236 den 2. september 2022 om, hvad aldersgr√¶nsen for juridisk k√łnsskifte konkret b√łr v√¶re if√łlge den socialdemokratiske regering. Svar den 9. september 2022.

Vist 92 gange.

Maja Torp (V) stillede den 2. september 2022 ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 1236 – Samling: 2021-22 – om, hvad aldersgr√¶nsen for juridisk k√łnsskifte konkret b√łr v√¶re if√łlge den socialdemokratiske regering, til indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S), der svarede den 9. september 2022.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for, hvad aldersgr√¶nsen for juridisk k√łnsskifte konkret b√łr v√¶re if√łlge den socialdemokratiske regering?

* * *
Svar
Siden den 1. januar 2016 har der i Danmark v√¶ret tilbud om k√łnsmodificerende medicinsk behandling til personer under 18 √•r med k√łnsligt ubehag.

I handlingsplanen fra juni 2018 til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer for 2018-2021 besluttede den dav√¶rende borgerlige regering at neds√¶tte en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe til fremme af lige muligheder for LGBTI-personer, som bl.a. fik til opgave at unders√łge, om der burde √•bnes for juridisk k√łnsskifte for transk√łnnede b√łrn og unge under 18 √•r. I august 2020 afgav arbejdsgruppen en rapport, hvori arbejdsgruppen bl.a. opstillede og vurderede mulige modeller.

Som led i unders√łgelsen har den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe overvejet, men fundet det vanskeligt at fasts√¶tte en nedre aldersgr√¶nse. Arbejdsgruppen har i den forbindelse konkluderende henvist til f√łlgende:

‚ÄĚKonkluderende finder arbejdsgruppen, at det er vanskeligt at fasts√¶tte en nedre aldersgr√¶nse for √¶ndring af juridisk k√łn. Det skyldes, at der hverken i Sundhedsstyrelsens vejledning eller ud fra et sundhedsfagligt bel√¶g kan udledes en absolut nedre aldersgr√¶nse for, hvorn√•r et barn tidligst kan p√•begynde k√łnsmodificerende behandling. Dermed vurderes det heller ikke, at der inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser kan fasts√¶ttes en nedre aldersgr√¶nse for √¶ndring af juridisk k√łn for b√łrn og unge under 18 √•r. Det er s√•ledes arbejdsgruppens vurdering, at en evt. nedre aldersgr√¶nse for √¶ndring af juridisk k√łn g√•r h√•nd i h√•nd med en evt. nedre aldersgr√¶nse for k√łnsmodificerende behandling.‚ÄĚ

Der henvises for en nærmere beskrivelse af arbejdsgruppens overvejelser til afsnit 4.1.11.1 i arbejdsgruppens rapport.

Arbejdsgruppen har s√•ledes konkluderet, at der ikke inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser kan fasts√¶ttes en (absolut) nedre aldersgr√¶nse for √¶ndring af juridisk k√łn for b√łrn og unge under 18 √•r.

Det fremg√•r endvidere af arbejdsgruppens rapport, at Sundhedsstyrelsen har p√•peget, at oplevelsen af ens k√łnsidentitet i udgangspunktet m√• antages at v√¶re individuel og subjektiv.

Regeringen har overvejet, men ikke fundet grundlag for en model med en form for nedre aldersgr√¶nse p√• 10-12 √•r. En s√•dan model foruds√¶tter som f√łlge af forholdet til Danmarks internationale forpligtelser efter Justitsministeriets vurdering for det f√łrste, at der indf√łres en dispensationsadgang for mindre√•rige under 10-12 √•r, som modtager eller har modtaget k√łnsmodificerende behandling. Det kan f.eks. dreje sig om piger, der g√•r i pubertet som 9-√•rige. For det andet vil der efter Justitsministeriets vurdering ogs√• skulle indf√łres en dispensationsadgang for mindre√•rige under 10-12 √•r, som ikke modtager eller har modtaget k√łnsmodificerende behandling, med udgangspunkt i en vurdering af, om den mindre√•rige i l√¶ngere tid har haft en fysisk fremtr√¶den og/eller social identitet, som ikke passer med det biologiske k√łn.

Det vil efter regeringens opfattelse ‚Äď af flere grunde ‚Äď ikke v√¶re en optimal l√łsning at indf√łre en s√•dan model, hvor en myndighed skal vurdere den mindre√•riges oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn og eventuelt give tilladelse til √¶ndring af personnummer for mindre√•rige under 10-12 √•r. Det skyldes bl.a. sp√łrgsm√•let om administrationen af en s√•dan dispensationsadgang, herunder udgifterne hertil, og oplevelsen af en s√•dan sagsbehandling for den mindre√•rige.

Samlet set har regeringen fundet det rigtigst, at det er for√¶ldrene, der sammen med den mindre√•rige finder frem til, om den rigtige l√łsning er at f√• tildelt et nyt personnummer, og i givet fald hvorn√•r. Vi har tillid til, at for√¶ldre kender deres b√łrn bedst, og at de sammen kan finde frem til den rigtige l√łsning.

Samtidig spiller det ind, at tildeling af nyt personnummer er en ren administrativ procedure, der kan laves om igen.

Med venlig hilsen
Christian Rabjerg Madsen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.