¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 1237 den 2. september 2022 om ministeren ikke er enig med Det Etiske R√•ds forslag om en nedre gr√¶nse p√• 10 – 12 √•r for juridisk k√łnsskifte. Svar den 9. september 2022.

Vist 96 gange.

Maja Torp (V) stillede den 2. september 2022 ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 1237 – Samling: 2021-22 – om ministeren ikke er enig med Det Etiske R√•ds forslag om en nedre gr√¶nse p√• 10 – 12 √•r for juridisk k√łnsskifte, eftersom regeringen har forsl√•et helt at fjerne aldersgr√¶nsen, til indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S), der svarede den 9. september 2022.

Sp√łrgsm√•l
Er ministeren ‚Äď henset til at Det Etiske R√•d har forsl√•et en aldersgr√¶nse p√• 10-12 √•r for juridisk k√łnsskifte med udgangspunkt i f√łlgende argument: ¬ĽDet m√• anses for tvivlsomt, om b√łrn f√łr puberteten kan gennemskue de grundl√¶ggende √•rsager til og overskue konsekvenser af en mulig √¶ndring af juridisk k√łn. En s√•dan stillingtagen kr√¶ver et vist m√•l af modenhed og bevidsthed¬ę ‚Äď ikke enig i denne argumentation, eftersom regeringen har forsl√•et helt at fjerne aldersgr√¶nsen for juridisk k√łnsskifte?

* * *
Svar
Det Etiske R√•d har den 8. marts 2021 efter anmodning fra Folketingets Ligestillingsudvalg afgivet en udtalelse om √¶ndring af juridisk k√łn til mindre√•rige, hvorefter 16 ud af 17 r√•dsmedlemmer anbefaler en s√¶nkning af aldersgr√¶nsen for √¶ndring af juridisk k√łn.
14 ud af 17 rådsmedlemmer anbefaler, at aldersgrænsen sænkes til 10-12 års alderen.
Der henvises herved til, at det m√• anses for tvivlsomt, om mindre√•rige f√łr puberteten kan gennemskue de grundl√¶ggende √•rsager til og overskue konsekvenser af en mulig √¶ndring af juridisk k√łn, og at 10-12 √•r er alderen, hvor eventuel behandling med stophormoner ofte vil kunne besluttes og iv√¶rks√¶ttes. 11 ud af 17 medlemmer anbefaler en erkl√¶ringsmodel, men med et krav om b√łrnefaglig r√•dgivning, uanset hvilken aldersgr√¶nse der m√•tte blive besluttet.

Det Etiske R√•d forholder sig i sin udtalelse ikke til de juridiske implikationer ved indf√łrelse af en nedre aldersgr√¶nse.

Som anf√łrt i min besvarelse af sp√łrgsm√•l S 1236 har den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe overvejet, men fundet det vanskeligt at fasts√¶tte en nedre aldersgr√¶nse. Arbejdsgruppen har i den forbindelse konkluderende henvist til f√łlgende:

‚ÄĚKonkluderende finder arbejdsgruppen, at det er vanskeligt at fasts√¶tte en nedre aldersgr√¶nse for √¶ndring af juridisk k√łn. Det skyldes, at der hverken i Sundhedsstyrelsens vejledning eller ud fra et sundhedsfagligt bel√¶g kan udledes en absolut nedre aldersgr√¶nse for, hvorn√•r et barn tidligst kan p√•begynde k√łnsmodificerende behandling. Dermed vurderes det heller ikke, at der inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser kan fasts√¶ttes en nedre aldersgr√¶nse for √¶ndring af juridisk k√łn for b√łrn og unge under 18 √•r. Det er s√•ledes arbejdsgruppens vurdering, at en evt. nedre aldersgr√¶nse for √¶ndring af juridisk k√łn g√•r h√•nd i h√•nd med en evt. nedre aldersgr√¶nse for k√łnsmodificerende behandling.‚ÄĚ

Der henvises for en nærmere beskrivelse af arbejdsgruppens overvejelser til afsnit 4.1.11.1 i arbejdsgruppens rapport.

Arbejdsgruppen har s√•ledes konkluderet, at der ikke inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser kan fasts√¶ttes en (absolut) nedre aldersgr√¶nse for √¶ndring af juridisk k√łn for b√łrn og unge under 18 √•r.

Der henvises i √łvrigt til besvarelse af sp√łrgsm√•l S 1236.

Med venlig hilsen
Christian Rabjerg Madsen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.