Vidensbankens 17 ürs fødselsdag. 26. oktober 2017.

Vist 233 gange.

Vidensbankens forside den 14. oktober 2009.
Vidensbankens forside den 14. oktober 2009.
Af Tina Thranesen.
Med 17 ür pü bagen den 26. oktober 2017 er Vidensbanken om kønsidentitet en af de Ìldste transrelaterede hjemmesier i Danmark, og sü er det den danske hjemmeside, der indeholder den største samling af transrelateret information.

Lidt statistik
For et ür siden, den 26. oktober 2016 havde Vidensbanken i alt haft 1.491.328 besøgende, havde 2.855 forekomster og 1.311 opslagsord fordelt med 668 i Vidensbankens ordbog, 581 i Institutionsordbogen og 42 i Kosmetikordbogen.
I dag, den 26. oktober 2017, har Vidensbanken i alt haft 1.577.862 besøgende, har 3.119 forekomster og 1.383 opslagsord fordelt med 762 i Vidensbankens ordbog, 579 i Institutionsordbogen og 42 i Kosmetikordbogen.
I det forløbne ür indtil i dag, den 26. oktober 2017 har Vidensbanken haft 86.564 besøgende svarende til et gennemsnitligt besøgstal pü 237 i døgnet og totalt 6.260 flere besøgende end det foregüende ür.
Det største antal besøg pü et enkelt døgn fandt sted den 3. april 2017, hvor der var 474 besøgende.
Vidensbankens ordbog er den mest besøgte side i Vidensbanken. Den har totalt haft 69.017 opslag.

Interne links
For et ĂĽr siden, den 26. oktober 2017 var der 11.728 interne links i Vidensbanken – dvs. links, som fører til en anden artikel i Vidensbanken.
I dag, den 26. oktober 2017 er der 13.823 interne links i Vidensbanken. En stigning pü 2.095 i det forløbne ür.
Der gøres i vid udstrÌkning brug af interne links. Det gør, at det er let at fü yderligere information om ting, som nÌvnes i artikler, i lovtekster m.v.
I omtale af love, lovforslag, beslutningsforslag og spørgsmül til ministre, er der ofte henvisning til/omtale af andre love, tidligere lovforslag m.v. Pü Folketingets hjemmeside og i Retsinformation er der ikke links til disse henvisninger. DÊr overlades det til lÌseren selv at finde informationerne, og det kan godt vÌre vanskeligt.
I Vidensbanken har jeg gjort dette arbejde – de interne links fører til henvisningerne. Derved er Vidensbanken sĂŚdvanligvis et bedre opslagsvĂŚrk end bĂĽde Folketingets hjemmeside og Retsinformation, nĂĽr det drejer sig om pĂĽ en nem mĂĽde at fĂĽ vist information, der henvises til/omtales. Der er ogsĂĽ interne links til forklaring om en lang rĂŚkke ord og begreber og oplysninger om personer, foreninger, institutioner m.v., der nĂŚvnes i artiklerne.

Eksterne links
For et ĂĽr siden, den 26. oktober 2016 var der 6.360 eksterne links i Vidensbanken – dvs. links, som fører til en anden hjemmeside.
I dag, den 26. oktober 2017 er der 6.885 eksterne links i Vidensbanken.

Kontakt til skoleelever, studerende, medier og enkeltpersoner
I det forløbne ür har jeg som tidligere ür besvaret henvendelser med spørgsmül om transrelaterede forhold, som jeg har besvaret.

Foreningsengagement
Jeg er fortsat medlem af TiD – Transpersoner i Danmark og LGBT Danmark.

TiD – Transpersoner i Danmark
Det er stadig glÌdeligt at konstatere, at TiD fungerer og afholder mange arrangementer, hvor jeg har deltaget i de fleste i København.
Mindre glĂŚdeligt finder jeg, at foreningen pĂĽ generalforsamlingen den 4. februar 2017 skiftede navn fra Transvestitforeningen i Danmark (TiD) til TiD – Transpersoner i Danmark.

LGBT Danmark
I dag kan der ikke vÌre tvivl om, at LGBT Danmark er den forening, som pü det transpolitiske omrüde i dag gør mest for transpersoner i Danmark.
Jeg har vĂŚret medlem af LGBT Danmark i efterhĂĽnden en del ĂĽr og er primĂŚrt aktiv i foreningens transpolitiske udvalg.
Transpolitisk udvalg har haft et travlt ĂĽr, men det har ogsĂĽ transpolitisk vĂŚret et udbytterigt ĂĽr.

De transrelaterede diagnoser
De transrelaterede diagnoser er i Danmark ikke mere placeret i det psykiatriske kapitel i SundhedsvĂŚsenets Klassifikations System (SKS).
Den 1. juli 2016 blev diagnosekoden DF651, Transvestisk fetichisme i SundhedsvĂŚsenets Klassifikations System (SKS) deaktiveret.
Den 1. januar 2017 ĂĽbnede Sundhedsdatastyrelsen nye transkoder, som alene er gĂŚldende for Danmark. Koderne blev placeret i “Kap. XXI Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvĂŚsen”. Samtidig lukkede Sundhedsdatastyrelsen diagnosekoderne DF64.
LGBT Danmark havde arbejdet ihÌrdigt for, at det blev gennemført, og holdt flere møder om det med relevante myndigheder.

Ny vejledning – Vejledning om sundhedsfaglig hjĂŚlp ved kønsidentitetsforhold
Den 26. september 2017 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen sin nye vejledning Vejledning om sundhedsfaglig hjÌlp ved kønsidentitetsforhold (VEJ nr. 9921) af 22. september 2017.
Den nye vejledning ophÌver Vejledning om udredning og behandling af transkønnede (VEJ nr. 10353) af 19. december 2014.
Den nye vejledning er ikke perfekt, men et stort fremskridt.
Jeg føler derfor, at de mange timer, jeg har brugt til at lave udkast til skrivelser for LGBT Danmarks transpolitiske udvalg til forskellige myndigheder og de mange møder, jeg har deltaget i, er givet godt ud.

Lovforslag L 60, der gør, at Sundhedsstyrelsen ikke mere skal give tilladelse til kastration i forbindelse med voksnes kønsskifte
Sundheds- og Ældreministeriet sendte den 13. juli 2017 et udkast til ændring af sundhedsloven vedrørende kastration i høring.
Efter høringen blev der den 5. oktober 2017 fremsat et egentligt lovforslag – L 60.
Hvis lovforslaget bliver vedtaget, hvad jeg forventer, trĂŚder loven i kraft den 1. januar 2018.
Jeg har lavet udkast til høringsskrivelser for LGBT Danmarks transpolitiske udvalg büde til lovudkastet og til lovforslaget.

Hvad der sker i Folketinget og ministerier vedrørende transforhold
Året igennem følger jeg nøje med i, hvad der foregĂĽr af transrelaterede ting i Folketinget og i relevante ministerier. Det er et stort arbejde, da der ikke specifikt kan abonneres pĂĽ “transrelaterede emner”. Det betyder, at jeg dagligt følger med i Folketingets og relevante folketingsudvalgs dagsordner, udkast til lovforslag og udkast til bekendtgørelser fra relevante ministerier, lovforslag og beslutningsforslag fremsat i Folketinget og spørgsmĂĽl stillet til ministre.

NÌvnsafgørelser og domme
Jeg holder mig orienteret om afgørelser fra LigebehandlingsnÌvnet og tilstrÌber at blive bekendt med domme. Det sidste er vanskeligt, da der ikke findes nogen central domsdatabase.

Fejl i Retsinformation
Den 28. august 2017 konstaterede jeg, at LigebehandlingsnĂŚvnet havde i deres omtale i Retsinformation af deres afgørelse “Gratis drinks og billigere fri bar til alle, der mødte op i “tøsetøj”“, anført en forkert lovhenvisning.

Jeg skrev til LigebehandlingsnĂŚvnet derom den 8. august 2017. De bekrĂŚftede fejlen, og den blev rettet den 2. september 2017.

Alle disse forhold orienterer og gengiver jeg i Vidensbanken.

Arrangementer og møder jeg har deltaget i
 1. Onsdag den 26. oktober 2017. Møde med Sundhedsdatastyrelsen hos styrelsen om flytning og Ìndring af de transrelaterede diagnosekoder.
 2. Lørdag den 5. november 2017. Deltog i LGBT Danmarks landsmøde og efterfølgende middag.
 3. Tirsdag den 29. november 2017. Møde med Linda Thor Pedersen og Søren Laursen om transpolitik.
 4. Lørdag den 10. december 2017. Deltog i TiD‘s julefrokost.
 5. Tirsdag den 10. januar 2017. Besøgte Jytte Witt pü plejehjemmet.
 6. Lørdag den 15. januar 2017. Deltog i TiD‘s nytĂĽrskur.
 7. Mandag den 13. februar 2017. Møde i LGBT Danmark, Transpolitisk udvalg.
 8. Tirsdag den 28. februar 2017. Besøgte Jytte Witt pü plejehjemmet.
 9. Lørdag den 4. marts 2017. Besøgte Jytte Witt pü plejehjemmet.
 10. Lørdag den 4. marts 2017. Deltog i sammenkomst i TiD.
 11. Fredag den 17. marts 2017. Deltog i møde med sundhedsminister, Karen Elleman i Sundhedsministeriet om en ny vejledning om behandling af transpersoner.
 12. Mandag den 20. marts 2017. Møde med Linda Thor Pedersen og Søren Laursen om transpolitik.
 13. Tirsdag den 21. marts 2017. Møde med Sundhedsstyrelsen hos styrelsen om ny vejledning om behandling af transpersoner.
 14. Fredag den 17. marts 2017. Besøgte Pia-Britt Ruberg pü Lolland. Fik overdraget en masse gammelt materiale fra afdøde Diana HÜppner (Ritta).
 15. Onsdag den 22. marts 2017. Møde i LGBT Danmark, Transpolitisk udvalg.
 16. Mandag den 27. marts 2017. Møde i LGBT Danmark, Transpolitisk udvalg.
 17. Tirsdag den 28. marts 2017. Deltog i konference om sundhedsbehandling af transpersoner arrangeret at Sundhedsstyrelsen og afholdt pü hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade, København.
 18. Tirsdag den 11. april 2017. Møde med Ellen Moseholm Larsen pü Statens Serum Institut om udformning af spørgeskemaundersøgelsen SEXUS.
 19. Lørdag den 15. april 2017. Besøgte Jytte Witt. Derefter møde med Linda Thor Pedersen om SEXUS-spørgeskemaundersøgelsen.
 20. Onsdag den 19. april 2017. Møde med en transmand i København om dennes problemer med sin kønshormonbehandling.
 21. Lørdag den 22. april 2017. Hentede Jytte Witt pĂĽ plejehjemmet og deltog sammen i TiD‘s sammenkomst. Kørte selvfølgelig Jytte hjem.
 22. Tirsdag den 2. maj 2017. Deltog i møde med Sundhedsstyrelsen hos styrelsen om ny vejledning om behandling af transpersoner.
 23. Lørdag den 20. maj 2017. Deltog i TiD‘s sammenkomst.
 24. Fredag den 26. maj 2017. Modtog en pakke med gammelt transmateriale fra Jannis Valmin, der bor i Frankrig.
 25. Torsdag den 8. juni 2017. Hentede yderlig en pakke transmateriale fra Jannis Valmin i København hos en af hendes bekendte. Købte nye sko hos GiantShoes, Søborg Hovedgade, Søborg. Derefter møde med Linda Thor Pedersen og Søren Laursen.
 26. Onsdag den 21. juni 2017. Møde med Linda Thor Pedersen og Søren Laursen om Sundhedsstyrelsens udkast til ny vejledning.
 27. Onsdag den 12. juli 2017. Møde i LGBT Danmark, Transpolitisk udvalg om Sundhedsstyrelsens udkast til ny vejledning.
 28. Onsdag den 19. juli 2017. Aftalte en køretur “ud i det blĂĽ”.
 29. Onsdag den 2. august 2017. Skulle have kørt en tur, men hun havde glemt det, sü det blev til snak i stedet.
 30. Fredag den 11. august 2017. Deltog i TiD‘s sammenkomst.
 31. Torsdag den 14. september 2017. Deltog i Vivi Jelstrups 70’ĂĽrs fødselsdagsreception i LGBT Danmarks lokaler i Nygade, Kbh. Hun er tidligere forperson for LGBT Danmark.
 32. Fredag den 15. september 2017. Besøgte Linda Thor Pedersen pü Rigshospitalet. Hun havde dagen før füet foretaget den nedre kønsskifteoperation.
 33. Onsdag den 20. september 2017. Besøgte igen Linda Thor Pedersen pü Rigshospitalet.
 34. Tirsdag den 17. oktober 2017. Møde med Linda Thor Pedersen og Søren Laursen om samarbejdsformer.
 35. Onsdag den 25. oktober 2017. Besøgte Jytte Witt pü plejehjemmet.

Fremtiden
Mine tanker om fremtiden for Vidensbanken er, at den fortsat skal vÌre stedet, hvor der findes seriøs og trovÌrdig information om forhold vedrørende kønsidentitet, og at informationerne som hovedregel skal vÌre pü dansk.
Og sü er det min hensigt fortsat at vÌre transpolitisk aktiv, som jeg har vÌret siden før tiden med Netstrømperne i 2001, der førte til dannelse af Trans-Danmark.

Tak
Til sidst vil jeg udtrykke en tak til alle de mange – kendte som ukendte – som har gĂŚstet Vidensbanken, til dem som i anden anledning har kontaktet mig, og til dem, som jeg har mødt.
Den respons, jeg herunder har modtaget, og glĂŚden ved at have lĂŚrt sĂĽ mange at kende, er med til, at jeg bevarer lysten til at arbejde med Videnbanken og med transpolitik.

Mandag den 26. oktober 2017.
KĂŚrlig hilsen. Tina Thranesen.