Skr. af 10. februar 2011 fra LGBT Danmark til Datatilsynet om transk√łnnedes beskyttelse i persondataloven.

Vist 132 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark skrev den 10. februar 2011 til Datatilsynet med foresp√łrgsel, om en persons k√łnsidentitet er beskyttet i persondataloven, om offentlige myndigheder ved anvendelsen af et personnummer med k√łnsangivelse videregiver oplysninger om en persons k√łnsidentitet, og om en s√•dan ukritisk videregivelse af oplysninger om k√łnsidentitet er i modstrid med Europar√•dets ministerkomit√©s anbefalinger og persondataloven.
Datatilsynet har ikke svaret endnu.

Den 15. april 2011 stillede Mogens Jensen (S) sp√łrgsm√•l nr. 841Retsudvalget, Alm. del 2010-11 – til justitsminister Lars Barfoed, om denne er enig i, at ministerens svar p√• sp√łrgsm√•l 497Retsudvalget, Alm. del 2010-11 – om, at k√łn er opf√łrt i CPR som s√¶rskilt dataelement, er i modstrid med Europar√•dets ministerkomit√©s anbefaling CM/Rec(2010)5.

Skrivelsen til Datatilsynet gengives herunder.

Til Datatilsynet
dt@datatilsynet.dk

2011-02-10

LGBT Danmark – Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner bem√¶rker, at Europar√•dets ministerkomite i anbefaling CM/Rec(2010)5 [1] anf√łrer at

  19. Member states should ensure that personal data referring to a person’s sexual orientation or gender identity are not collected, stored or otherwise used by public institutions including in particular within law enforcement structures, except where this is necessary for the a of specific, lawful and legitimate purposes; existing records which do not comply with these principles should be destroyed.

Yderligere bem√¶rker vi, at dansk lovgivnings antidiskriminationsbestemmelser ogs√• g√¶lder for k√łnsidentitet, selvom dette ikke st√•r anf√łrt direkte i lovene [2].

Det fremg√•r af forarbejderne [3] til persondataloven, at opregningen af typer af personf√łlsomme oplysninger i ¬ß 7 stk. 1, [a] herunder ‘helbredsm√¶ssige og seksuelle forhold’, er udt√łmmende. Dog, for den offentlige forvaltning tilf√łjes i ¬ß 8 stk. 1 [b] en udvidelse af opregningen, herunder ‘rent private forhold’. Oplysninger af denne karakter m√• ikke videregives, jfr. ¬ß 8 stk. 2 [c].

Personregistret indeholder oplysninger om k√łn, n√¶rmere bestemt juridisk k√łn.
Oplysningerne findes som et s√¶rskilt dataelement (M/K), ligesom det er indkodet i personnummeret (lige/ulige). Da personnummeret anvendes vidt og bredt, betyder det, at transk√łnnede, der ikke har skiftet juridisk k√łn, f.eks. fordi de ikke har f√•et tilladelse til dette endnu, igen og igen f√•r udstillet deres k√łnsidentitet, idet der kan v√¶re uoverensstemmelse mellem personlig fremtr√¶den og personnummerets k√łnsangivelse.

Landsforeningen skal p√• den baggrund sp√łrge:
 1. Mener Datatilsynet, at oplysninger om en persons k√łnsidentitet er beskyttet i persondataloven ¬ß 7 og/eller ¬ß 8?
 2. Er Datatilsynet enig i, at offentlige myndigheder ved anvendelsen af et personnummer med k√łnsangivelse videregiver oplysninger om en persons k√łnsidentitet i sammenh√¶nge, hvor dette er helt irrelevant, f.eks. ved l√•n p√• bibliotek?
 3. Er Datatilsynet enig i, at en s√•dan ukritisk videregivelse af oplysninger om k√łnsidentitet er i modstrid med ministerkomiteens anbefalinger og persondatalovens ¬ß 8?

Som en introduktion til k√łnsidentitet medsendes landsforeningens introduktion, Den Lille Gr√łnne om LGBT [4].

Med venlig hilsen

LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Sebastian Svegaard
Transpolitisk talsperson
S√łren Laursen
Retspolitisk talsperson

Noter
 1. [Retur] Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity (Adopted by the Committee of Ministers on 31 march 2010 at the 1081st meeting of the Ministers’ Deputies)
 2. [Retur] Se f.eks. justitsministerens svar ifm. 2009-10 B 50, bilag 2 og bilag 5
  http://www.ft.dk/samling/20091/beslutningsforslag/b50/bilag/2/index.htm Bilag 2 og
  http://www.ft.dk/samling/20091/beslutningsforslag/b50/bilag/5/index.htm Bilag 5, samt
  Beskæftigelsesministerens brev af 22.09.2008 til Trans-Danmark
 3. [Retur] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=87868 Forslag til lov om behandling af personoplysninger, 09.12.1999, Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
 4. [Retur] Linket til var til LGBT Danmark, hvor den imidlertid ikke mere findes.
  Den lille gr√łnne om LGBT
  findes derimod hos Panbloggen. [Den 9. februar 2020. Tina Thranesen]
Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] ¬ß 7, stk. 1. Der m√• ikke behandles oplysninger om racem√¶ssig eller etnisk baggrund, politisk, religi√łs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsm√¶ssige tilh√łrsforhold og oplysninger om helbredsm√¶ssige og seksuelle forhold.
 2. [Retur] ¬ß 8. For den offentlige forvaltning m√• der ikke behandles oplysninger om strafbare forhold, v√¶sentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i ¬ß 7, stk. 1, n√¶vnte, medmindre det er n√łdvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver.
 3. [Retur] Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger må ikke videregives. Videregivelse kan dog ske, hvis
  1. den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til videregivelsen,
  2. videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår,
  3. videregivelsen er n√łdvendig for udf√łrelsen af en myndigheds virksomhed eller p√•kr√¶vet for en afg√łrelse, som myndigheden skal tr√¶ffe, eller
  4. videregivelsen er n√łdvendig for udf√łrelsen af en persons eller virksomheds opgaver for det offentlige.

Skrivelsen i pdf-format.