CPR-kontoret. Det Centrale Personregister

Vist 997 gange.
CPR-kontoret
Det Centrale Personregister

Holmens Kanal 6,
1060 København K.
Tlf.: 72269735
E-mail: cpr@cpr.dk

Det Centrale Personregister (CPR-kontoret) er et centralt, landsdĂŚkkende grundregister. HovedformĂĽlet er at tildele alle, der bor i Danmark, et personnummer (CPR-nummer) til brug for sikker identifikation af disse. Det er herudover et formĂĽl at registrere grundlĂŚggende personoplysninger om de pĂĽgĂŚldende, som f.eks. bopĂŚlsadresse, som kan videregives til offentlige myndigheder og private, der har en berettiget interesse heri. CPR indeholder sĂĽledes kun personoplysninger knyttet til de registrerede personer.

CPR levere oplysninger fra CPR til offentlige myndigheder og private.
CPR tager sig endvidere af drift, vedligeholdelse og udvikling af CPR-systemet, ligesom kontoret er ankeinstans i sager vedrørende folkeregistrering.
PĂĽ hjemmesiden er der orientering om personnummerforhold og om personnummerets opbygning, omtale af og links til den relevante lovgivning.

Juridisk kønsskifte
Pr. 1. september 2014 behandler CPR-kontoret ansøgninger om nyt personnummer i forbindelse med juridisk kønsskifte jf. Lov om Det Centrale Personregister, § 3, stk. 6.
Vejledende information til personer, som har søgt om nyt personnummer fra CPR-kontoret den 1. september 2014.

CPR-kontoret har pü denne side en omtale af juridisk kønsskifte med link til de blanketter, der skal anvendes ved ansøgningen og bekrÌftelsen pü ansøgningen.

Det Centrale Personregisters (CPR) virke er reguleret i Lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. og Vejledning om folkeregistrering.

CPR kontoret havde indtil den 9. oktober 2015 hjemme pĂĽ Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg.