√Örsberetning fra Europa-Parlamentet af 11. december 2013 om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2012 og EU’s politik p√• omr√•det.

Vist 121 gange.

EU-flaget
EU-flaget
Europa-Parlamentet vedtog den 11. december 2013 sin √•rsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2012 og EU’s politik p√• omr√•det. Rapporten gennemg√•r situationen p√• menneskerettighedsomr√•det – herunder menneskerettighederne for LGBTI personer – i hele verden og anbefalinger om EU’s indsats.

√Örsberetning gengives ikke i sin helhed. I stedet gengives herunder en uofficiel liste med de punkter i √•rsberetning, som vedr√łrer seksuel orientering og k√łnsidentitet.
Den danske overs√¶ttelse er udf√łrt ved at inds√¶tte de tilsvarende tekster fra den officielle danske overs√¶ttelse af √•rsberetning.
Enkelte steder er der uoverensstemmelser mellem den uofficielle liste og den vedtagne √•rsrapport i nummereringen af punkter. Numrene i den vedtagne √•rsrapport er anf√łrt i en [ ].
Der g√łres opm√¶rksom p√•, at ordet “transgender” i den originale engelske √•rsberetning er oversat til “transperson” i den officielle danske overs√¶ttelse, og at ordet “intersex” er oversat til interseksuel, hvor det havde v√¶ret korrekt at overs√¶tte til “interk√łnnet“.
Tina Thranesen.

 1. Uddrag af Parlamentets årsberetning
 2. Bemærkninger af 12. december 2013 fra Europa-Parlamentets Intergroup on LGBT Rights om Parlamentets årsberetning.

* * *
Herunder gengives listen med punkterne i √•rsberetning, som vedr√łrer seksuel orientering og k√łnsidentitet i dansk overs√¶ttelse

Europa-Parlamentets plenarm√łde
P7_TA (0000) 2013
Vedtaget den 11. december 2013

Uddrag fra rapporten

om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2012 og Den Europæiske Unions politik på området
(2013/2152 (INI))
Udenrigsudvalget
Ordf√łrer: Eduard Kukan

NB: Denne uofficielle liste over uddrag med henvisninger til seksuel orientering og k√łnsidentitet i ovenn√¶vnte rapport.
Den fulde version vil være tilgængelig på Europa-Parlamentets hjemmeside fra den 13. december 2013.

Forslag til en beslutning fra Europa-Parlamentet
om den √•rlige rapport om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2012 og EU’s politik p√• omr√•det

(2013/2152 (INI))

EU’s politiske ramme

EU’s s√¶rlige repr√¶sentant for menneskerettigheder
 1. anerkender betydningen af det mandat, som EU’s f√łrste s√¶rlige repr√¶sentant for menneskerettigheder har f√•et; opfordrer EU’s s√¶rlige repr√¶sentant til at styrke synligheden, mainstreamingen, sammenh√¶ngen og effektiviteten i EU’s menneskerettighedspolitik, og i s√¶rdeleshed kvinders rettigheder og alle mindretals rettigheder, og til at finde den rette balance mellem stille og offentligt diplomati i ud√łvelsen af sit mandat; gentager sin henstilling om, at EU’s s√¶rlige repr√¶sentant regelm√¶ssigt afl√¶gger beretning til Parlamentet om sine aktiviteter og med en afklaring af hans tematiske og geografiske prioriteter og f√łlger op p√• sp√łrgsm√•l rejst af Parlamentet;
EU-retningslinjer vedr√łrende menneskerettigheder
 1. gl√¶der sig over vedtagelsen af EU-retningslinjerne om religions- og trosfrihed og om LGBTI personers menneskerettigheder; […]

Den Europæiske Unions politik for overgangsprocesser

Udvidelsespolitikken , demokratisering og menneskerettigheder
 1. [44] konstaterer med bekymring, at overholdelse af mindretallenes rettigheder er en af de centrale udfordringer, der p√•peges i Kommissionens udvidelsesstrategi for 2012-2013; […] opfordrer indtr√¶ngende de p√•g√¶ldende lande til at gennemf√łre effektive foranstaltninger med henblik p√• at l√łse problemer s√•som forskelsbehandling og segregation, adgang til bolig og sundhedspleje; ford√łmmer tilskyndelsen til had og fordomme i almindelighed og de negative udfald mod og forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn eller seksuel orientering eller mod s√•rbare grupper og handicappede; understreger, at dette er et tilbagevendende problem i mange udvidelseslande og i de fleste medlemsstater;
Fastlåste overgange og lande, der giver anledning til bekymring
 1. [68] giver udtryk for alvorlige bet√¶nkeligheder ved de seneste undertrykkende love og den vilk√•rlige h√•ndh√¶velse heraf fra de russiske myndigheders side, som ofte f√łrer til chikane af ngo’er, civilsamfundsaktivister, menneskerettighedsfork√¶mpere, minoriteter og LGTBI personer, og opfordrer EU til at give udtryk for denne bekymring p√• alle politiske niveauer; […] beklager, at R√•det ikke har behandlet Parlamentets henstilling af 23. oktober 2012 om Magnitskijsagen; opfordrer derfor R√•det til at vedtage en beslutning om en f√¶lles EU-liste over embedsm√¶nd, der kan s√¶ttes i forbindelse med Sergej Magnitskijs d√łd; tilf√łjer, at denne r√•dsbeslutning b√łr f√łre til m√•lrettede sanktioner over for disse embedsm√¶nd; udtrykker sin dybeste bekymring over aktiviteterne i h√łjreekstremistiske vagtv√¶rn, der kontakter LGBTI personer online for at antaste og overfalde dem og l√¶gge hundredvis af videoer fra disse handlinger p√• nettet; opfordrer EU-delegationen og medlemsstaternes ambassader i Rusland til at √łge deres st√łtte til forsvarere af LGBTI personers menneskerettigheder i overensstemmelse med de relevante retningslinjer;
 2. [76] er dybt foruroliget over den tiltagende tendens til statslig vold mod LGBTI personer i flere stater syd for Sahara, s√¶rligt Uganda, Nigeria, Cameroun og Senegal; ford√łmmer p√• det strengeste ethvert fors√łg p√• at vedtage stadigt mere undertrykkende love i lande, hvor homoseksualitet er allerede strafbart; opfordrer disse landes parlamentarikere til at oph√łre med at reagere p√• det populistiske og konservative pres fra bl.a. religi√łse ledere og til at beskytte alle borgeres, herunder LGBTI personers, rettigheder; p√•peger, at homoseksualitet stadig er strafbart i 76 lande, herunder straffes med d√łdsstraf i fem lande; beklager igen, at Cotonou-aftalen blev underskrevet uden dr√łftelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering som en del af den politiske dialog i forbindelse med aftalen, hvilket Parlamentet havde kr√¶vet gentagne gange; minder Kommissionen og R√•det om, at Parlamentet er fast besluttet p√• at inddrage dette aspekt ved den n√¶ste revision af aftalen;
Ytringsfrihed
 1. [85] bem√¶rker den beklagelige tendens til at vedtage love, der begr√¶nser ytrings- og forsamlingsfriheden for dem, der st√łtter LGBTI personers menneskerettigheder; bem√¶rker, at s√•danne love i √łjeblikket findes i Litauen og Rusland, er under overvejelse i Ukraine og er blevet foresl√•et i Georgien, Armenien og Kasakhstan; gl√¶der sig over, at Moldova har oph√¶vet en lov, der forbyder “udbredelse af andre forbindelser end dem, der vedr√łrer √¶gteskab eller familie”; opfordrer EU’s delegationer i de p√•g√¶ldende lande for at tilkendegive EU’s s√¶rlige bekymring over disse love;
  EU’s st√łtte til de universelle menneskerettigheder
FN menneskerettighedssystem
 1. [92] beklager FN’s Menneskerettighedsr√•ds vedtagelse af resolution A/HRC/RES/21/3 [2a] om traditionelle v√¶rdier, der undergraver princippet om universelle og udelelige menneskerettigheder, og roser EU’s modstand mod dette; beklager den manglende opf√łlgning p√• resolution A/HRC/RES/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet og opfordrer gruppen af stater, som arbejder p√• dette sp√łrgsm√•l, herunder Sydafrika, til at f√łlge op p√• denne beslutning s√• hurtigt som muligt; gl√¶der sig over det arbejde, FN’s h√łjkommiss√¶r for menneskerettigheder har udf√łrt til fremme og beskyttelse af alle LGBTI personers menneskerettigheder, navnlig gennem udtalelser, rapporter og den nye frie og lige kampagne; opfordrer FN’s h√łjkommiss√¶r at forts√¶tte dette arbejde og give udtryk for alvorlig bekymring over de s√•kaldte “antipropagandalove”, der begr√¶nser ytrings- og forsamlingsfriheden;
Udryddelse af alle former for forskelsbehandling
 1. [111] minder om artiklerne i verdenserkl√¶ringen om menneskerettigheder om, at alle mennesker er f√łdt frie og lige i v√¶rdighed og rettigheder og har ret til de deri n√¶vnte rettigheder og friheder uden forskelsbehandling af nogen art; understreger vigtigheden af at bek√¶mpe alle former for diskrimination, herunder p√• grundlag af race, hudfarve, k√łn, seksuel orientering, sprog, religion, kaste, social oprindelse, kultur, alder, f√łdsel, handicap eller anden samfundsm√¶ssig stilling; gentager sin opfordring til EU om at bek√¶mpe forskelsbehandling og intolerance som en central del af sin menneskerettighedspolitik og basere denne politik p√• en inklusiv og omfattende definition af ikkeforskelsbehandling; understreger, at respekten for mindretals rettigheder er et afg√łrende element for fred, udvikling og demokrati; gl√¶der sig over og opfordrer til at intensivere EU’s indsats over for FN og regionale organisationer p√• dette omr√•de;

Europa-Parlamentet
Vedtagne tekster
Onsdag den 11. december 2013 – Strasbourg
Menneskerettighederne i verden 2012 og EU’s menneskerettighedspolitik
P7_TA(2013)0575
Europa-Parlamentets beslutning af 11. december 2013 om EU’s √•rsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2012 og EU’s politik p√• omr√•det

Den vedtagne årsberetning i sin helhed på dansk.
Den vedtagne årsberetning i sin helhed på engelsk.

* * *
Bemærkninger af 12. december 2013 fra Europa-Parlamentets Intergroup on LGBT Rights om Parlamentets årsberetning.

Intergroup on LGBT Rights

Menneskerettighederne i verden: Parlamentets årlige betænkning peger på alvorlige krænkelser for LGBTI personer.

Torsdag, den 12. december 2013
I g√•r vedtog Europa-Parlamentet sin √•rlige beretning om menneskerettighederne i verden. Beretningen gennemg√•r situationen p√• menneskerettighedsomr√•det (herunder menneskerettighederne for LGBTI personer) i hele verden og giver sine √•rlige anbefalinger om EU’s -indsats.

beretningen, hvis udkastet er udarbejdet af det slovakiske parlamentsmedlem og medlem af EPP-gruppen, Eduard Kukan, er for det meste tavs om seksuel orientering og k√łnsidentitet.

De af S&D og Grenns/EFA grupperne fremsatte ændringsforslag blev alle vedtaget af plenarforsamlingen i dag.

Med denne rapport understreger Europa-Parlamentet især,
 • at den s√¶rlige EU- repr√¶sentant for menneskerettigheder skal fokusere p√• kvinders og mindretals rettigheder, og
 • udtrykker sin dybeste bekymring over h√łjreekstremistiske gruppers aktiviteter med at kontakt LGBTI personer online for at lokke dem i f√¶lder og overfalde dem, og beder EU-delegationen og medlemsstaternes ambassader i Rusland om at √łge deres st√łtte til forsvarere af LGBTI personers menneskerettigheder,
 • udtrykker “bekymring over den stigende statslige vold mod LGBTI personer i flere lande syd for Sahara, is√¶r i Uganda, Nigeria, Cameroun og Senegal”, ford√łmmer vedtagelsen af stadig mere undertrykkende love, “p√•peger, at 76 lande stadig kriminaliserer homoseksualitet, herunder fem, som har d√łdsstraf”, og beklager igen, at Cotonou-aftalen mellem EU, Afrika og Caribien og Stillehavslandene udelukker seksuel orientering fra den politiske dialog, og
 • bem√¶rker den “beklagelige tendens til at vedtage love, der begr√¶nser ytrings- og forsamlingsfriheden (“anti- propaganda love”) for dem, der st√łtter menneskerettighederne for LGBTI personer” i Litauen, Rusland, Ukraine. Lignende love er blevet foresl√•et i Georgien, Armenien og Kasakhstan. Parlamentet lyk√łnsker Moldova med oph√¶velsen af sin “anti-propaganda lov”.

Beretningen gl√¶der sig ogs√• over R√•dets vedtagelse af EU’s retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for LGBTI personer juni sidste √•r.

Endelig beklager Parlamentet vedtagelsen af en resolution om “traditionelle v√¶rdier” i FN [2b], der undergraver menneskerettigheder, og opfordrer st√łttende stater til at f√łlge op p√• Menneskerettighedsr√•dets resolution fra 2011 om “menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet” [A/HRC/17/19].

Noter af Tina Thranesen
 1. [Retur] Punkterne er unummererede. Det er 14. punkt i den unummererede liste, som gengives.
 2. [Retur 2a] [Retur 2b] United Nations Human Rights Council Promoting Human Rights and Fundamental Freedoms Through a Better Understanding of Traditional Values of Humankind: Best Practice A/HRC/RES/21/3, 9 October 2012.