√Ügteskabsloven. LBK nr. 771 af 7. august 2019 om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning.

Vist 1.197 gange.
√Ügteskabsloven – lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning ‚Äď LBK nr. 771 af 7. august 2019 – henh√łrer under B√łrne- og Socialministeriet.

Der er ikke noget i √¶gteskabsloven, som er specielt for transk√łnnede personer. De kan uanset deres aktuelle k√łnsstatus indg√• √¶gteskab p√• lige fod med andre personer.

Herunder uddrag af loven.

¬ß 1. Loven finder anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af forskelligt k√łn og mellem to personer af samme k√łn.

§ 2. Den, som er under 18 år, må ikke indgå ægteskab.
[…]

¬ß 12. F√łr √¶gteskab indg√•s, skal det godtg√łres, at √¶gteskabsbetingelserne er opfyldt. Social- og indenrigsministeren fasts√¶tter regler herom.
Stk. 2. Social- og indenrigsministeren fasts√¶tter endvidere regler om, at parterne ved ans√łgning om pr√łvelse af √¶gteskabsbetingelserne skal orienteres om reglerne om √¶gtef√¶llers √łkonomiske forhold.
[…]

§ 15. Ægteskab indgås ved kirkelig eller borgerlig vielse.
Stk. 2. Ægtefæller kan få et ægteskab, som er indgået ved borgerlig vielse, kirkeligt velsignet af en præst i folkekirken. Regler herom fastsættes af kirkeministeren.

§ 16. Kirkelig vielse kan finde sted:
1) inden for folkekirken, n√•r en af parterne h√łrer til denne,
2) inden for de anerkendte trossamfund, n√•r en af parterne h√łrer til vedkommende trossamfund.
Stk. 2. Kirkeministeren kan bestemme, at medlemmer af udenlandske evangelisk-lutherske trossamfund skal være ligestillede med folkekirkens medlemmer med hensyn til adgangen til kirkelig vielse.

§ 17. Kirkelig vielse inden for folkekirken foretages af dennes præster. Kirkeministeren fastsætter regler om, hvilke præster i folkekirken der kan foretage vielser, og i hvilke tilfælde de har pligt hertil.
Stk. 2. Kirkelig vielse uden for folkekirken foretages af de præster, som er bemyndiget hertil efter kapitel 5 i lov om trossamfund uden for folkekirken.

§ 18. Adgang til at blive borgerlig viet står åben for alle. Vielsen foretages af de myndigheder, der er nævnt i § 13, stk. 1.
[…]

¬ß 29. √Ügtef√¶ller har ret til separation eller skilsmisse, n√•r de er enige om det. Skilsmisse kan i visse situationer f√łrst bevilges efter en refleksionsperiode, jf. ¬ß 42 a.

§ 30. En ægtefælle har ret til separation.
Stk. 2. En ægtefælle har ret til skilsmisse efter 6 måneders separation.

§ 31. Separationens virkninger bortfalder for fremtiden, hvis ægtefællerne genoptager eller fortsætter samlivet.

§ 32. En ægtefælle har ret til skilsmisse, når ægtefællerne på grund af uoverensstemmelser har levet adskilt i de sidste 2 år.

§ 33. En ægtefælle har ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle har været utro eller har deltaget i et lignende seksuelt forhold. Skilsmisse kan dog ikke kræves, hvis ægtefællen har været indforstået med handlingen eller senere må anses at have frafaldet sin ret.
Stk. 2. Skilsmisse kan ikke opnås på grundlag af et seksuelt forhold, der har fundet sted, mens ægtefællerne er separeret.
Stk. 3. Anmodning om skilsmisse skal indgives inden 6 måneder efter, at ægtefællen er blevet vidende om handlingen, og inden 2 år efter, at den er foretaget.

¬ß 34. En √¶gtef√¶lle har ret til skilsmisse, n√•r den anden √¶gtef√¶lle har ud√łvet fors√¶tlig vold eller psykisk vold eller har ud√łvet seksuelt overgreb mod √¶gtef√¶llen, mod √¶gtef√¶llernes b√łrn, mod √¶gtef√¶llens eller √¶gtef√¶llernes b√łrns n√¶rmeste p√•r√łrende, som √¶gtef√¶llen eller √¶gtef√¶llernes b√łrn er knyttet til, eller mod andre b√łrn.
Stk. 2. Anmodning om skilsmisse skal indgives inden 1 år efter, at ægtefællen er blevet vidende om handlingen, og inden 3 år efter, at den er begået.

§ 35. En ægtefælle har ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle har indgået nyt ægteskab i strid med § 9.

¬ß 36. En √¶gtef√¶lle har ret til skilsmisse, n√•r den anden √¶gtef√¶lle ulovligt har f√łrt den f√łrstn√¶vnte √¶gtef√¶lles barn ud af landet eller ulovligt tilbageholder barnet i udlandet.
Stk. 2. Anmodning om skilsmisse skal indgives, mens barnet p√• grund af den ulovlige bortf√łrelse eller tilbageholdelse opholder sig i udlandet eller senest 1 √•r efter, at barnet er bragt tilbage.

¬ß 37. Separation eller skilsmisse meddeles ved bevilling eller afg√łrelse.
[…]

§ 58 a. Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Familieretshuset anvendelse.
Stk. 2. Familieretshuset eller familieretten tr√¶ffer efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset afg√łrelse
[… (Best√•r af 8 punkter)]
Stk. 3. Familieretshusets afg√łrelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.
[…]

* * *
Note af Tina Thranesen.
√Ündringer som f√łlge af lov nr. 1711 af 17. december 2018 er foretaget i gengivelsen herover.

* * *
Ægteskabsloven på Retsinformation.

* * *
Se evt.:
Lov om ægteskabets retsvirkninger.
Vejledning om behandling af ægteskabssager.
Vielsesritualer.

* * *
Historik
  • Lovbekendtg√łrelsen afl√łste den 7. august 2019 √Ügteskabsloven ‚Äď LBK nr. 87 af 29. januar 2019
  • √Ügteskabsloven ‚Äď LBK nr 1052 af 12. november 2012 gjorde det muligt for personer af samme k√łn at indg√• √¶gteskab.