Gratis drinks og billigere fri bar til alle, der mødte op i ”tøsetøj”, var ulovligt. Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 9374 af 8. februar 2017.

Vist 156 gange.
Det var i strid med ligestillingsloven, at en bar tilbød en times gratis drinks og billigere fri bar på udvalgte drinks og øl til alle, der mødte op i ”tøsetøj”. Baren henviste til, at både kvinder og mænd kunne benytte sig af tilbuddet, hvis de mødte op i ”tøsetøj”. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at tilbuddene primært var rettet mod kvinder. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at indklagede tilbød en times gratis drinks og billigere ”fri bar på Cuba drinks og VC øl” til alle, der mødte op i ”tøsetøj”.

LigebehandlingsnÌvnets afgørelse

Det var i strid med ligestillingsloven, at indklagede tilbød en times gratis drinks til alle, der mødte op i ”tøsetøj”.

Det var i strid med ligestillingsloven, at indklagede tilbød billigere ”fri bar på Cuba drinks og VC øl” til alle, der mødte op i ”tøsetøj”.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager pü 2.500 kr. med procesrente fra den 30. juni 2016, hvor klagen er modtaget i LigebehandlingsnÌvnet

Sagsfremstilling
Den 25. juni 2016 afholdte indklagede et arrangement. Klager, som er mand, har oplyst, at han deltog i arrangementet.

Klager har i sagen fremlagt indklagedes Facebook-opslag vedrørende arrangementet. Af opslaget fremgür bl.a. følgende:

”FREDAG D. 24. & LØRDAG D. 25. JUNI
LADIES NIGHT
VI INVITERER ALLE I TØSETØJ TIL 1 TIMES GRATIS DRINKS…
KL. 22-23: 1 TIMES GRATIS DRINKS
GÆLDER ALLE I TØSETØJ)
KOM SÅ LAD OS FÅ HUSET FYLDT MED TØSER…
FRI BAR TILBUD PÅ CUBA OG VC ØL
TØSER 100 kr/ Fyre 150 kr/Dobbelt Sprut 250 kr…
GRATIS ENTRE HELE NATTEN…

Detaljer
KL. 22-23:
1 TIMES GRATIS DRINKS
– Filur – Isbjørn – Screwdriver
– Hippie
– Laber Larve
– Champagne Brus
Og mange flere . . . .
(GÌlder alle i tøsetøj)
Tilbud kl. 22-luk
Fri Bar
Drik alle de Cuba Drinks og VC Øl du kan ; -)
Tøser 100kr
Fyre 150kr
Dobbelt Sprut 250kr”

Indklagede har i sagen fremlagt samme opslag men med den forskel, at der under punktet ””Detaljer” fremgår følgende (side 7):
”KL. 22-23:
1 TIMES GRATIS DRINKS
– Filur – Isbjørn – Screwdriver
– Hippie
– Laber Larve
– Champagne Brus
Og mange flere….
(GÌlder alle i tøsetøj)
Tilbud kl. 22-luk
Fri Bar
Drik alle de Cuba Drinks og VC Øl du kan 😉
Tøser 100kr
Fyre 150kr
Dobbelt Sprut 250kr
Ønsker du alm. Fri bar tilbud til 100kr, kræver det bare du kommer i tøsetøj og fester med os;-)”
Klagen er modtaget i LigebehandlingsnĂŚvnet den 30. juni 2016.

Parternes bemĂŚrkninger
Klager gør gÌldende, at han som følge af indklagedes prisforskel har vÌret udsat for forskelsbehandling efter ligestillingsloven.

Den 25. juni 2016 besluttede klager og klagers venner at besøge indklagede. Da de ankom til indklagede, viste det sig, at indklagede afholdt arrangementet ”Ladies Night”. Klager og klagers venner blev opmærksomme på, at alle til arrangementet mod betaling af et engangsbeløb kunne få ”fri bar på øl”. Nogle tilstedeværende kvinder fortalte klager, at de havde betalt 100 kr. for tilbuddet.

Da klager henvendte sig i baren, oplyste medarbejderen i baren, at ”fri bar på øl” kostede 150 kr., idet han er en mand. Klager protesterede, men han endte med at betale 150 kr. Klager fik ingen kvittering på købet, da han betalte kontant. Medarbejderen i baren henvendte sig ikke til ejeren i forbindelse med, at klager protesterede over, at han skulle betale 150 kr.

Da klager kom hjem, fandt han efterfølgende indklagedes opslag vedrørende arrangementet pü Facebook.

Klager ønsker ikke at klage over indklagedes tilbud på en times gratis drinks til alle, der mødte op i ”tøsetøj”. Klager ønsker derimod at klage over, at han skulle betale 150 kr. for ”fri bar på øl”, når kvinder kun skulle betale 100 kr. for dette. Indklagede har herved stillet mænd ringere end kvinder.

Medarbejderen hos indklagede oplyste ikke til klager, at klager kunne benytte sig af tilbuddet om ”fri bar” for 100 kr., hvis klager var iklædt ”tøsetøj”. Dette fremgik heller ikke af indklagedes opslag på Facebook.

Klager tog et skærmfoto af indklagedes opslag på Facebook i forbindelse med, at klager indbragte klagen for Ligebehandlingsnævnet. Det undrer derfor klager, at indklagede i sagen har fremlagt et skærmfoto af Facebook-opslaget vedrørende arrangementet, hvor der er tilføjet ordene ”Ønsker du alm. Fri bar tilbud til 100kr, kræver det bare du kommer i tøsetøj og fester med os;-)”. Klager henviser i den forbindelse til, at der øverst på siden for dette opslag fremgår datoen 20. august 2016.

Personen, som indklagede henviser til, var ikke klager. Klagers samtale med medarbejderen i baren varede under et minut. Klager forlod ikke baren undervejs i samtalen. Under samtalen indsü klager hurtigt, at han var nødsaget til at betale 150 kr. Klager betalte derfor beløbet pü 150 kr.

Indklagede gør gældende, at både kvinder og mænd kunne benytte sig af indklagedes tilbud til arrangementet den 25. juni 2016, såfremt de var iklædt ”tøsetøj”.

Indklagede gør gÌldende, at klager ikke var til stede til arrangementet. Indklagede opfordrer klager til at fremlÌgge kvittering eller bon pü sit køb. Indklagede er et lille sted, hvor der udover ejeren af baren, kun var en medarbejder til stede for at betjene gÌsterne i baren under arrangementet.

I indklagedes markedsføring har indklagede ikke skjult deres krav til gæsterne. Til arrangementet var der gratis entre til alle gæster uanset køn, og alle kunne benytte sig af tilbuddet i baren, såfremt de var iklædt ”tøsetøj”.

Havde klager inden sin ankomst til arrangementet sat sig ind i arrangementets tilbud, var han ikke blevet forskelsbehandlet.

Til arrangementet var der mænd til stede, som var iklædt ”tøsetøj”. Disse mænd fik en times gratis drinks og skulle kun betalte 100 kr. for ”fri bar-tilbuddet”. Disse mænd kan bevidne, at de kunne benytte sig af tilbuddet for 100 kr.

Indklagede er bevidst om, at der ikke må være prisforskel mellem kvinder og mænd. Indklagede har ikke kunnet finde regler om, hvorvidt gæster iklædt ”tøsetøj” må få billigere ”fri bar” end andre. Er dette i strid med loven, var indklagede således den 25. juni 2016 i ”god tro”.

En person henvendte sig under arrangementet i baren og ønskede at benytte sig af tilbuddet. Da medarbejderen i baren orienterede ham om, at prisen var 150 kr., blev gæsten sur. Medarbejderen i baren henviste gæsten til, at han skulle rette henvendelse til ejeren. Gæsten gik væk fra baren. Noget tid senere kom gæsten tilbage, han virkede i godt humør og benyttede sig af tilbuddet. Personen henvendte sig ikke til ejeren. Det kunne tyde på, at denne person var ”klager”.

Indklagede har ikke ændret i Facebook-opslagets punkt ”Detaljer. Datoen som fremgår af sidens øverste venstre hjørne, er automatisk genereret af Facebook, og det er derfor altid dags dato, som fremgår.

Indklagede ønsker, at LigebehandlingsnÌvnet hurtigst muligt trÌffer en afgørelse. Var indklagedes tilbud i strid med loven, vil indklagede fremadrettet tilpasse deres tilbud süledes, at de stemmer overens med lovgivningen herom. Hvis klager für medhold, vil indklagede betale differencebeløbet pü 50 kr.

LigebehandlingsnĂŚvnets bemĂŚrkninger og konklusion
Det fremgür af ligestillingsloven, at ingen mü udsÌtte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling pü grund af køn.

NÌvnet lÌgger i overensstemmelse med klagers oplysninger til grund, at han blev opkrÌvet 150 kr., da han benyttede sig af tilbuddet om fri bar pü Cuba drinks og VC øl.

Nævnet lægger endvidere til grund, at kvinder og personer iført ”tøsetøj” alene skulle betale 100 kr. for samme tilbud, og at kun samme persongruppe var adressater på indklagedes tilbud om en times gratis drinks.

Ligebehandlingsnævnet finder, at indklagede har overtrådt lov om ligestilling af mænd og kvinder ved at tilbyde en times gratis drinks til alle, der mødte op i ”tøsetøj”. Derudover har indklagede overtrådt loven ved at tilbyde billigere ”fri bar på Cuba drinks og VC øl”” til alle, der mødte op i ”tøsetøj”. Nævnet har lagt vægt på, at sådanne tilbud primært er rettet mod kvinder.

Klager fĂĽr derfor medhold i sin klage.

Godtgørelse
Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmÌssigt kan fastsÌttes til 2.500 kr.

LigebehandlingsnÌvnet har ved fastsÌttelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstÌndigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hÌndelse.

Indklagede skal herefter betale 2.500 kr. til klager med procesrente fra den 30. juni 2016, hvor sagen blev indbragt for LigebehandlingsnÌvnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

* * *
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Ligestillingsloven § 1 a, stk. 1. § 2, stk. 1-3. § 2, stk. 4. § 3c
Lov om LigebehandlingsnÌvnet § 1 stk.1, og stk. 2. § 9 stk. 1. § 12 stk. 1 og stk. 2.

* * *
Afgørelsen hos Retsinformation.