Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overf√łrbare infektioner 2015

Vist 90 gange.

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen 2015
Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen 2015

Titel Anbefalinger om forebyggelse,
diagnose og behandling af
seksuelt overf√łrbare infektioner
Forfatter Forskellige
Udgivet af Sundhedsstyrelsen
Udgivet 11. november 2015
Sprog Dansk
Antal sider 60
ISBN-13 978-87-7104-652-6

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med fagpersoner udarbejdet disse anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af de seksuelt overf√łrbare infektioner (SOI). Anbefalingerne erstatter Sundhedsstyrelsens to udgivelser ‚ÄĚVejledning for diagnose og behandling af seksuelt overbare sygdomme‚ÄĚ fra 1999 og ‚ÄĚKlamydiainfektioner. Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis‚ÄĚ fra 2005, der hermed begge udg√•r.

Form√•let med denne anbefaling er √©t sted at samle alt skriftligt grundlag for forebyggelse, r√•dgivning og handlingsanvisning vedr√łrende h√•ndtering af tiltag mod smitte.

Anbefalingen er i forhold til den tidligere vejledning fra 1999 revideret på en række områder, bl.a. på baggrund af de store fremskridt på behandlingsområdet, Desuden er forebyggelsesperspektivet understreget med et styrket fokus på kommunernes og frivilligorganisationers opgaver. Som noget nyt er der inkluderet links til patientinformation, der direkte kan printes ud og gives til patienten.

Målgruppen er alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger. Herudover er det Sundhedsstyrelsens forhåbning, at også sygehuslæger samt sundhedspersoner tilknyttet den kommunale forebyggelsesindsats og undervisningsinstitutioner vil bruge anbefalingen.

Det er Sundhedsstyrelsens ambition, at anbefalingerne vil give et fælles overblik for alle involverede i indsatsen og på samme tid anvise helt konkrete handlinger i den enkelte kliniske situation.

En r√¶kke af landets f√łrende eksperter inden for klinik, mikrobiologi, diagnostik og epidemiologi har bidraget med deres kendskab til litteraturen og god klinisk/faglig praksis.

* * *
Anbefalingerne i pdf-format hos Sundhedsstyrelsen.
Omtale af anbefalingerne den 20. november 2015 hos Sundhedsstyrelsen.