Nekrolog over Anette Hall, der d√łde i august 2001

Vist 231 gange.

Anette Hall

KorsSort

d√łde i august 2001

Anette Hall
Anette Hall

Till minnet av
Anette Hall
Av Marianne Berg

Anette har lämnat oss. Hon har burit sin livshotande sjukdom i flera år med beundransvärd sinnesjämvikt och utan att ge avkall på sitt engagemang för FPE och för ökad kunskap om transvestism.
Anette träffade Virginia Prince Рgrundaren av FPE i USA Рi mitten av 60-talet och fick hennes tillstånd att använda namnet FPE vid star-tandet av en förening med samma inriktning i Norden 1966. Tillsammans med Erna Jacobsen i Danmark och några likasinnade bildade hon så FPE-NE. Till skillnad mot många likartade föreningar blev den ingen dagslända utan har bestått trots fraktionering och en del inre meningsmotsättningar.
Under största delen av föreningens existens har Anette suttit i dess styrelse i olika funktioner och många år burit nästan hela bördan av administration och kontaktverksamhet i Sverige.

Anette och hennes FF Elisabeth har lagt ner ett ovärderligt arbete vid samtal med blivande medlemmar och deras partners för att skapa trygghet och förståelse. På den vägen fick hon en
djup insyn i många transvestiters situation och deras problem i samspelet med familjen och samhället. Hon såg att FPE och dess medlemmar kunde vara en rik källa till ökad kunskap om TV-ism och initierade därför bildandet av FPE-S Forskningsfond tillsammans med professionen inom psykologi och sexologi representerade av Maj-Brith Bergström-Walan, Axel Brattberg och Sam Larsson.

Min första kontakt med FPE var 1971 med Anettes bror i en liten lägenhet på Vasagatan i Stockholm. Jag minns min hjärtklappning vid denna första öppning mot en utomstående person.
Under intervjuns gång blev det för mig mer och mer avdramatiserat och Anette tog gestalt inför mina ögon, så att vi lämnade lägenheten tillsammans: jag som min bror och Anette. Efter denna start blev jag själv modigare och har haft förmånen av samvaro och samarbete under alla åren med Anette i både festliga sammanhang och arbetsdito; från 1993 inom Forskningsfondens arbetsutskott, dit Anette fokuserade sin energi och uppslagsrikedom.

Stockholm i augusti 2001
Marianne Berg