Antal k√łnsskifteoperationer m.v. fra 1951 til 2012.

Vist 496 gange.
Det m√• desv√¶rre konstateres, at der ikke foreligger ordentlige statistiske oplysninger om antallet af k√łnsskifteoperationer i Danmark. Forskellige myndigheder og institutioner har uafh√¶ngigt af hinanden nogle tal derom. Tallene er ikke indsamlet kontinuerligt og heller ikke p√• samme vilk√•r og derfor ikke umiddelbart sammenlignelige.
Endvidere er det ikke muligt at se fordelingen mellem mand til kvinde og kvinde til mand k√łnsskifteoperationer.
I den nedenstående tabel vises en skematisk oversigt over de statistiske oplysninger, som det er muligt at udlede fra forskellige kilder.

Statistikoplysninger om k√łnsskifteoperationer m.v.
√Ör Konsulteret
Rigshospitalet
Tilladelse
fra JM
Ans√łgning om
k√łnsskifte
Antal k√łnsskifteoperationer √Ündring af
navn/cpr.nr.
  Thorkil S√łrensen [1] Retsl√¶ge-
rådet
[2]
Civilrets-
direktoratet
[3]
Retslæge-
rådet
[3]
Sundheds-
styrelsen
[4]
Sundheds-
styrelsen
[5]
RH[6] Retslæge-
rådet
[4]
1951 –
1978
99 39              
1985       2,5          
1986       2,5          
1987       2,5          
1988     5 2,5          
1990     5 2,5          
1991     5 2,5          
1992     5 2,5          
1993     5 2,5          
1994     5 2,5          
1995     5 2,5          
1996     5 2,5     0    
1997     5 2,5     1    
1998     5 2,5     0    
1999     5 2,5     2    
2000     5 2,5     3    
2001         6   6   3
2002         6   3 7 5
2003         6   4   5
2004         7   4   2
2005         5   1   1
2006         7   5   1 [3]
2007         4 20     0 [3]
2008         2       1 [3]
2009         4        
2010         6        
2011         7        
2012         10        
Noter
 1. Af Thorkil S√łrensens bog Det transsexuelle syndrom – doktorafhandling fra 1984 fremg√•r:
  Fra 1951 til 1978 har 99 personer – 26 kvinder og 73 m√¶nd – haft kontakt med Rigshospitalet med henblik p√• operativt k√łnsskifte.
  39 personer – 10 kvinder og 29 m√¶nd opn√•ede operation. 60 fik s√•ledes ikke udf√łrt operation nogle af dem frafaldt selv operations√łnsket.
 2. Af Christina Ladefogeds juridiske speciale ved √Örhus Universitet af 19. oktober 2002 – Retsstillingen for transseksuelle i Danmark under k√łnsskifte – fremg√•r, at Retsl√¶ger√•det siden 1988 har f√•et ca. 5 sager til udtalelse om √•ret, og Civilretsdirektoratet har siden 1985 f√•et 10 – 20 ans√łgninger om kastration med henblik p√• k√łnsskifte om √•ret og i gennemsnit givet 2,5 tilladelser og 1,2 afslag pr. √•r. Det fremg√•r ikke, hvad der er sket med de resterende ans√łgninger.
 3. Tallene er uddraget af Retslægerådets årsberetninger.
 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen har den 2. april 2008 som svar p√• sp√łrgsm√•l nr. 225 stillet i Folketingets 2. samling i 2007-08 af Folketingets sundhedsudvalg den 14. februar 2008 oplyst:
  “Jeg har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser, at styrelsen har meddelt to afslag og 20 tilladelser til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, siden Sundhedsstyrelsen overtog omr√•det den 1. juli 2005″.
  Da besvarelsen er afgivet den 2. april 2008, kan det kun være ganske få af de 20 tilladelser, der er givet i året 2008 Рhvis overhovedet nogen af dem.
 5. Indenrigs- og Sundhedsminister Lars L√łkke Rasmussen har den 29. juni 2007 som svar p√• sp√łrgsm√•l nr. 14 – beslutningsforslg B 142 – stillet af Folketingets sundhedsudvalg den 24. maj 2007 oplyst, at de i skemaet angivne tal er oplyst af Sundhedsudvalget p√• baggrund af udtr√¶k fra Landspatientregistret.
 6. Indenrigsminister Lars L√łkke Rasmussen har som svar p√• sp√łrgsm√•l nr. 162 stillet af Folketingets sundhedsudvalg 10. april 2003 oplyst: “Rigshospitalet har oplyst, at der i perioden 2001 – 2003 blev foretaget 7 k√łnsskifteoperationer, hvor priserne for indgrebene varierede mellem 118.000 kr. og 158.000 kr. svarende til en gennemsnitsomkostning p√• 139.000 kr. pr. operation”.

[Til statistikkens top]