Assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., Lov om. LBK nr. 902 af 23. august 2019.

Vist 169 gange.
Lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. – LBK nr. 902 af 23. august 2019 – indeholder en definition pĂĽ mand og kvinde, som dog alene vedrører denne lov.
Definitionen blev indsat i loven gennem lovforslag L 189, som blev fremsat den 28. februar 2014 og vedtaget den 11. juni 2014 i forbindelse med indførelse af juridisk kønsskifte.

§ 1. Loven gÌlder for assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., der foretages af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, jf. dog § 18, hvor graviditet hos en kvinde søges etableret pü anden müde end ved samleje mellem en kvinde og en mand. Loven gÌlder desuden for vÌvscentres virksomhed, for sü vidt angür ydelser, der vedrører assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.
Stk. 2. Loven gÌlder endvidere for biomedicinsk forskning og forsøg, hvori indgür kønsceller fra mennesker, befrugtede Ìg og fosteranlÌg.
Stk. 3. I denne lov forstĂĽs ved:
1) Kvinde: en person med livmoder eller ĂŚggestoksvĂŚv.
2) Mand: en person med mindst en testikel.
[…]

* * *
Loven hos Retsinformation.

* * *
Historie
Lovbekendtgørelsen afløste den 23. august 2019 LBK nr. 514 af 12. april 2019.
Lovbekendtgørelsen afløste den 12. april 2019 LBK nr. 93 af 19. januar 2015.