B 10. Bilag 4. Ændringsforslag den 24. november 2021 til borgerforslaget om ændring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark.

Vist 24 gange.
Justitsministeriet fremsatte den 24. november 2021 √¶ndringsforslag (Bilag 4. Samling: 2021-22) til beslutningsforslag B 10, der er fremsat med baggrund i borgerforslaget “√Ündring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark“.

* * *
Æ n d r i n g s f o r s l a g
til
forslag til folketingsbeslutning om ændring af
lovgivning for hadforbrydelser i Danmark (borgerforslag) (B 10)

Af justitsministeren, tiltrådt af […].

01) I den indledende tekst, 1. pkt., √¶ndres ¬Ľ¬ß¬ß 81, nr. 6, og 266 b (racismeparagraffen)¬ę til ¬Ľ¬ß 81, nr. 6¬ę.
[Begrænsning af beslutningsforslagets omfang]

02) I den indledende tekst, 2. pkt., √¶ndres ¬Ľtre √¶ndringer i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, og ¬ß 266 b¬ę til ¬Ľf√łlgende √¶ndring af straffelovens ¬ß 81, nr. 6¬ę.
[Begrænsning af beslutningsforslagets omfang]

03) Nr. 2 og 3 udgår.
[Begrænsning af beslutningsforslagets omfang]

B e m æ r k n i n g e r
Til nr. 01-03

Folketingets Retsudvalg modtog den 3. november 2021 en henvendelse fra to af forslagsstillerne bag det borgerforslag, der ligger til grund for beslutningsforslag nr. B 10. I henvendelsen opfordrer stillerne til, at der frems√¶ttes et √¶ndringsforslag til beslutningsforslaget, s√•ledes at beslutningsforslaget alene vil omfatte forslaget om, at det tydeligg√łres i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, at en hadforbrydelser helt eller delvis kan v√¶re motiveret af had.

Med ændringsforslaget foreslås det på den baggrund, at beslutningsforslagets nr. 1 begrænses til alene at omfatte en ændring af straffelovens § 81, nr. 6. Det foreslås endvidere, at nr. 2 og 3 udgår.

Hvis ændringsforslaget vedtages, vil beslutningsforslaget alene indeholde et forslag om at ændre straffelovens § 81, nr. 6, således at det kommer til at fremgå udtrykkeligt af bestemmelsen, at det ved straffens fastsættelse i almindelighed skal indgå som en skærpende omstændighed, at gerningen helt eller delvis har baggrund i de i bestemmelsen opregnede forhold.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende √¶ndringsforslaget til beslutningsforlag B 10 (bilag 4).
Bilag 4 om ændring af beslutningsforlag B 10 i pdf-format hos Folketinget.