B 10. Bilag 6. Betænkningsudkast den 14. december 2021.

Vist 25 gange.
Retsudvalget offentliggjorden den 14. december 2021 udkast (bilag 6) til bet√¶nkning vedr√łrende beslutningsforslag B 10.

Betænkningsudkastet gengives herunder.

* * *

Betænknings afgivet af Retsudvalget den [13. januar 2022]
Udkast
til
Betænkning
over
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lovgivning for hadforbrydelser i
Danmark

(borgerforslag)
[af Leif Lahn Jensen (S), Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Karsten H√łnge (SF), Andreas Steenberg (RV),
Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Peter Seier Christensen (NB), Ole Birk Olesen (LA),
Torsten Gejl (ALT), Jens Rohde (KD), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Susanne Zimmer (UFG),
Uffe Elbæk (UFG) og Sikandar Siddique (UFG)]

1. Ændringsforslag
Justitsministeren har stillet 3 ændringsforslag til beslutningsforslaget.

2. Indstillinger
<>
Liberal Alliance, Alternativet, Kristendemokraterne, Sambandsflokkurin og Javna√įarflokkurin havde ved bet√¶nkningsafgivelsen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske bem√¶rkninger i bet√¶nkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

3. Politiske bemærkninger
<Parti/partier>
<>

<Parti/partier>
<>

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af justitsministeren, tiltrådt af <>::

Til teksten

1) I den indledende tekst, 1. pkt., √¶ndres ¬Ľ¬ß¬ß 81, nr. 6, og 266 b (racisme-paragraffen)¬ę til ¬Ľ¬ß 81, nr. 6¬ę.
[Begrænsning af beslutningsforslagets omfang]

2) I den indledende tekst, 2. pkt., √¶ndres ¬Ľtre √¶ndringer i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, og § 266 b¬ę til ¬Ľf√łlgende √¶ndring af straffelovens ¬ß 81, nr. 6¬ę.
[Begrænsning af beslutningsforslagets omfang]

3) Nr. 2 og 3 udgår.
[Begrænsning af beslutningsforslagets omfang]

B e m æ r k n i n g e r
Til nr. 1-3

Folketingets Retsudvalg modtog den 3. november 2021 en henvendelse fra to af forslagsstillerne bag det borgerforslag, der ligger til grund for beslutningsforslag nr. B 10. I henvendelsen opfordrer stillerne til, at der frems√¶ttes et √¶ndringsforslag til beslutningsforslaget, s√•ledes at beslutningsforslaget alene vil omfatte forslaget om, at det tydeligg√łres i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, at en hadforbrydelse helt eller delvis kan v√¶re motiveret af had.

Med ændringsforslaget foreslås det på den baggrund, at beslutningsforslagets nr. 1 begrænses til alene at omfatte en ændring af straffelovens § 81, nr. 6. Det foreslås endvidere, at nr. 2 og 3 udgår.

Hvis ændringsforslaget vedtages, vil beslutningsforslaget alene indeholde et forslag om at ændre straffelovens § 81, nr. 6, således at det kommer til at fremgå udtrykkeligt af bestemmelsen, at det ved straffens fastsættelse i almindelighed skal indgå som en skærpende omstændighed, at gerningen helt eller delvis har baggrund i de i bestemmelsen opregnede forhold.

5. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 13. oktober 2021 og var til 1. behandling den 11. november 2021. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Oversigt over beslutningsforslagets sagsforl√łb og dokumenter
Beslutningsforslaget og dokumenterne i forbindelse med
udvalgsbehandlingen kan læses under beslutningsforslaget
på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

M√łder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i <3> m√łder.

Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt <5> bilag på beslutningsforslaget.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget <2> skriftlige henvendelse om beslutningsforslaget.

Deputationer
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget <1> deputation, der mundtligt har redegjort for deres holdning til beslutningsforslaget.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet <5> sp√łrgsm√•l til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som ministeren har besvaret.

Kasper Sand Kjær (S) Jeppe Bruus (S) Julie Skovsby (S) Kasper Roug (S) Rasmus Stoklund (S) Annette Lind (S)
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Lisbeth Bech-Nielsen (SF) Samira Nawa (RV) nfmd. Susan Kronborg (RV)
Rosa Lund (EL) S√łren S√łndergaard (EL) Aaja Chemnitz Larsen (IA) Aki-Matilda H√łegh-Dam (SIU)
Leif Lahn Jensen (S) Sikandar Siddique (FG) Preben Bang Henriksen (V) Jan E. J√łrgensen (V)
Anne Rasmussen (V) Karsten Lauritzen (V) Morten Dahlin (V) fmd. Michael Aastrup Jensen (V)
Kristian Pihl Lorentzen (V) Peter Skaarup (DF) Karina Adsb√łl (DF) Marcus Knuth (KF) Britt Bager (KF)
Pernille Vermund (NB) Simon Emil Ammitzb√łll-Bille (UFG)

Liberal Alliance, Alternativet, Kristendemokraterne, Sambandsflokkurin og Javna√įarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

* * *
Folketingets journal vedr. bilag 6 til betænkningsudkast til B 10.
Betænkningsudkastet, bilag 6 til B 10 i pdf-format hos Folketinget.