B 10. F√łrste behandling den 11. november 2021 af beslutningsforslag om √¶ndring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark (borgerforslag).

Vist 45 gange.
F√łrste behandling af beslutningsforslag B 10 om borgerforslaget “√Ündring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark” fandt sted den 11. november 2021 fra kl. 1526 til kl. 1635.

Afskrift af forhandlingen er anf√łrt lige under forhandlingen p√• Folketingets TV.

Forhandlingen hos Folketingets TV.
Efter “KL.” indtastes “15 26 16” og derefter trykkes p√• “G√Ö TIL KLOKKESL√ÜT” for at springe frem til forhandlingens start.

* * *
Forhandling
Det sidste punkt på dagsordenen er:
3) 1. behandling af beslutningsforslag B 10:
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark (borgerforslag).

Kl. 1526
Forhandling

Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Dette er et beslutningsforslag, som er udsprunget af et borgerforslag. Forhandlingen er √•bnet. F√łrst er det justitsministeren. V√¶rsgo.

Kl. 1527
Justitsministeren (Nick Hækkerup):
Hadforbrydelser og hadtale er en dybt alvorlig sag, og i det danske samfund skal der v√¶re plads til at v√¶re den, man er. Man skal kunne f√¶rdes trygt alle steder i Danmark, og der skal v√¶re lige adgang til tryghed for alle i Danmark. Derfor er jeg glad for, at der med beslutningsforslaget og det bagvedliggende borgerforslag s√¶ttes fokus p√• hadtale og hadforbrydelser. Det afg√łrende for regeringen er, at det strafferetlige v√¶rn p√• omr√•det er st√¶rkt og effektivt. Det er i hvert fald et af de elementer, som er afg√łrende. Man kan sige, at implementeringen selvf√łlgelig ogs√• er afg√łrende, men i den her sammenh√¶ng er det jo reguleringen, vi kigger p√•. Regeringen bakker op om form√•let med beslutningsforslaget og er i store tr√¶k enige i de forslag, som l√¶gges p√• bordet, men vi kan ikke st√łtte alle dele af beslutningsforslaget, som det ligger nu, og det skal jeg komme tilbage til.

Med beslutningsforslaget l√¶gges der op til at √¶ndre straffeloven om hadforbrydelser og hadtale. Det g√¶lder for det f√łrste for straffelovens ¬ß 81 nr. 6. Bestemmelsen fastsl√•r, at det i forbindelse med domstolenes strafudm√•ling i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, hvis en forbrydelse har baggrund i andres seksuelle orientering, etniske oprindelse eller andre ting. Det g√¶lder for det andet den s√•kaldte racismeparagraf, som findes i straffelovens ¬ß 266 b. Som forslagsstillerne selv bem√¶rker, er de √¶ndringer, der foresl√•s i beslutningsforslagets punkt 2 og 3 allerede gennemf√łrt eller under behandling i Folketinget. Tidligere i √•r vedtog Folketinget, at det i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, hvis en gerning beg√•s med baggrund i andres handicap – s√• der var flueben ved et af forslagene. Og ligestillingsministeren har i oktober fremsat et lovforslag, hvor det bl.a. foresl√•s, at handicap skrives ind i racismeparagraffen, ligesom k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika bliver direkte skrevet ind i b√•de racismeparagraffen og straffelovens ¬ß 81 nr. 6 om hadforbrydelser. S√• p√• den m√•de kan man sige, at der s√• var tre flueben mere i forhold til det, der er kernen i det bagvedliggende borgerforslag. Det siger sig selv, at de forslag er regeringen helt enige i.

S√• lad mig vende mig mod det, der er punkt 1 i beslutningsforslaget. Efter den foresl√•ede √¶ndring i punkt 1 skal det tydeligg√łres, at der er tale om en hadforbrydelse, uanset om handlingen er helt eller delvis motiveret af had. Som jeg har redegjort for i min besvarelse af Retsudvalgets sp√łrgsm√•l 2 til beslutningsforslaget, f√łlger det af forarbejderne til ¬ß 81 nr. 6, at bestemmelsen sigter til tilf√¶lde, hvor en gerning bliver beg√•et helt eller delvis med baggrund i de forhold, der fremg√•r af bestemmelsen, f.eks. seksuel orientering. Det er alts√• allerede i dag s√•dan, at straffen i almindelighed skal sk√¶rpes, og at der er tale om en hadforbrydelse, hvis gerningen helt eller delvis er motiveret af f.eks. andres seksuelle orientering. S√• man kan sige: Domstolene ville nok i en fortolkningssituation n√• frem til det, som der l√¶gges op til p√• det her punkt i beslutningsforslaget, med s√•dan en almindelig retskildeanvendelse. Men det √¶ndrer ikke ved, at det her er et vigtigt signal at sende: at vi ikke tolererer nogen form for hadforbrydelser. Og en m√•de at understrege det p√• er selvf√łlgelig at l√łfte det direkte ind i lovteksten. S√• den del af beslutningsforslaget er regeringen enig i.

Jeg kan forst√•, at Retsudvalget har modtaget en henvendelse, hvor stillerne bag borgerforslaget opfordrer til, at der stilles et √¶ndringsforslag til beslutningsforslaget, s√• det kun er den del af forslaget, der skal stemmes om. Det kan regeringen godt bakke op om, og p√• vegne af Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og regeringen vil jeg s√łrge for, at der bliver udarbejdet s√•dan et √¶ndringsforslag til beslutningsforslaget. Andre partier er selvf√łlgelig uhyre velkommen til at tilslutte sig. Jeg kan forst√• p√• den snak, der har v√¶ret i l√łbet af dagen, at der tilsyneladende er flere partier, som ser positivt p√• det her, hvilket jo bare er godt.

N√• – hvorfor kan vi s√• ikke st√łtte hele beslutningsforslaget? Ja, som det foreligger nu, handler det om den foresl√•ede √¶ndring i straffelovens ¬ß 266 b. Bestemmelsen strafbel√¶gger hadefulde ytringer, der frems√¶ttes offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds. Bestemmelsen finder anvendelse, hvis gerningsindholdet objektivt set er opfyldt. Det vil navnlig sige, at udtalelsen har et indhold, hvor en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af gruppens hudfarve, tro, seksuelle orientering m.v. Gerningspersonen vil kunne straffes, uanset om motivet, der ligger bagved, er den p√•g√¶ldendes frems√¶ttelse af de hadefulde ytringer. Hvis gerningspersonens motiv, som det ligger i forslaget, bliver en del af bestemmelsen, vil det sende et signal til domstolene om, at der skal l√¶gges v√¶gt p√• motivet i sager om overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 266 b. Og som det fremg√•r af min besvarelse af sp√łrgsm√•l 2 til beslutningsforslaget, kan det ikke udelukkes, at s√•dan en lov√¶ndring vil f√łre til f√¶rre domf√¶ldelser end i dag.

P√• den baggrund kan regeringen alts√• ikke st√łtte hele beslutningsforslaget, som det ligger nu. Men regeringen bakker som n√¶vnt op om, at det tydeligg√łres, at en hadforbrydelse er en hadforbrydelse, uanset om den kun delvis er motiveret af had. Derfor kan vi st√łtte det her beslutningsforslag, n√•r det bliver √¶ndret, s√•dan som jeg tilkendegav tidligere, simpelt hen fordi hadforbrydelser jo ikke h√łrer hjemme i det danske samfund. Tak for ordet.

Kl. 1533
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Der en kort bem√¶rkning til hr. Sikandar Siddique, Frie Gr√łnne.

Kl. 1533
Sikandar Siddique (FG):
Jeg vil f√łrst og fremmest gerne sige en stor tak til vores minister. Frie Gr√łnne har v√¶ret optaget af det her, og jeg har personligt v√¶ret optaget af hadforbrydelser og racisme i snart 2 √•r. Jeg har kaldt ministeren i samr√•d og stillet skriftlige sp√łrgsm√•l. S√• jeg er utrolig glad for, at ministeren nu er n√•et frem til, at der rent faktisk skal ske noget med lovgivningen. Men vi m√• bare ogs√• erkende – m√• jeg sige til justitsministeren – at det her er det f√łrste lille skridt til at bek√¶mpe hadet og racismen. Vi ved, det foreg√•r p√• arbejdsmarkedet. Vi ved, det til dels foreg√•r i politiet. Vi ved, det foreg√•r alle mulige steder i vores samfund. Det var derfor, at vi i Frie Gr√łnne gik til finanslovsforhandlingerne hos finansministeren og sagde, at vi har et ufravigeligt krav, nemlig at vi vil have en omfattende antiracistisk handleplan. Vil ministeren levere p√• det, s√• vi kan bek√¶mpe racisme ogs√• andre steder i samfundet?

Kl. 1534
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Ministeren, værsgo.

Kl. 1534
Justitsministeren (Nick Hækkerup):
Der er lige et par anholdelser i forhold til freml√¶ggelsen, for det med, at vi nu er n√•et frem til det, er m√•ske at stramme den. Der var et bredt flertal i Folketinget, der vedtog i for√•ret, at handicap skulle v√¶re omfattet af ¬ß 81, nr. 6. Der er lige nu et lovforslag under behandling, for s√• vidt ang√•r k√łnsidentitet, b√•de for s√• vidt ang√•r ¬ß 81, nr. 6, og ogs√• ¬ß 266 b. Og politiaftalen indeholder faktisk ogs√• elementer, som har til form√•l at im√łdeg√• hadforbrydelser. Det er f.eks. lagt ind i politiaftalen, at der skal v√¶re mere uddannelse om og opm√¶rksomhed p√• pr√¶cis det her sp√łrgsm√•l. S√• det med, at det er noget, vi er n√•et frem til nu, synes jeg ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Jeg synes faktisk, det er et emne, der kontinuerligt arbejdes med.

Hvis det er rejst som et krav i finanslovsforhandlingerne, skal jeg vel ikke forhandle det krav her.

Kl. 1535
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Så er det hr. Sikandar Siddique.

Kl. 1535
Sikandar Siddique (FG):
Vi kan altid diskutere formuleringerne, om det at for stramt at sige det eller ej, men bottomline er bare, at Justitsministeriets egen offerunders√łgelse viser, at der er mellem 4.300 og 5.800 mennesker, der mener, at de er blevet udsat for et racistisk motiveret overfald, og vi har tit diskussionen omkring raceprofileringen i dansk politi. Der vil jeg gerne sp√łrge ministeren, om ministeren finder det n√łdvendigt, at der kommer flere tiltag i form af lovforslag, der g√łr, at vi inden for forskellige omr√•der og ogs√• under ministerens eget fagomr√•de kan bek√¶mpe racisme.

Kl. 1536
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Ministeren, værsgo.

Kl. 1536
Justitsministeren (Nick Hækkerup):
Jeg synes hele tiden, det er vigtigt at forholde sig til, hvordan vi im√łdeg√•r, at befolkningsgrupper udskammes, chikaneres, forf√łlges osv. Vi er undervejs med en handleplan om at undg√• antisemitisme, alts√• i forhold til j√łderne, som bare er et element, som ogs√• tr√¶kker i den rigtige retning.

Kl. 1536
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Tak for det. Fru Rosa Lund, Enhedslisten. Værsgo.

Kl. 1536
Rosa Lund (EL):
Tak. Vi har jo i Enhedslisten arbejdet rigtig, rigtig l√¶nge, for at det her skulle ske. Jeg sp√łrger ikke ministeren nu, fordi jeg ikke kan h√łre, hvad han siger, men fordi jeg faktisk er virkelig glad i dag for, at det her endelig lykkedes. Derfor vil jeg bare gerne have, at ministeren fra talerstolen igen kan bekr√¶fte, at nu bliver ¬ß 81 nr. 6, √¶ndret, s√• den beskytter minoriteter, der bor i Danmark, bedre.

Kl. 1537
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Ministeren.

Kl. 1537
Justitsministeren (Nick Hækkerup):
Ja.

Kl. 1537
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
S√• hurtigt kan det ogs√• g√łres. Tak for det. Peter Skaarup, Dansk Folkeparti.

Kl. 1537
Peter Skaarup (DF):
Tak for indl√¶gget til justitsministeren. En af de forbrydelser, som jeg har h√¶ftet mig meget ved, og som jeg synes har v√¶ret ganske forf√¶rdeligt, har v√¶ret mod et homoseksuelt par, der g√•r hjem fra byen og bliver overfaldet. De p√•g√¶ldende har tit det indtryk, at der ikke bliver taget ordentligt h√•nd om deres sag. Og det har tit ogs√• v√¶ret sv√¶rt at f√• et overblik over, hvor mange af den slags sager der er, alts√• kvalificeret at se p√•, hvor mange af den slags sager der er her i den her tid, vi lever i. Der kunne jeg godt t√¶nke mig at h√łre justitsministeren om den del i borgerforslaget, der handler om det. Kan ministeren fuldst√¶ndig klart fort√¶lle, om det nu bliver s√•dan, at man laver et notat p√• anmeldelsen, n√•r der er tale om f.eks. et overfald p√• et homoseksuelt par, fordi de er homoseksuelle?

Kl. 1538
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Ministeren.

Kl. 1538
Justitsministeren (Nick Hækkerup):
Noget af det, som der arbejdes med i de her år Рbl.a. på baggrund af den politiaftale, som vi og andre gode partier jo er en del af Рer præcis det her med, hvordan vi hos politiet modtager et offer for en forbrydelse. Når man kommer ind og f.eks. har været udsat for en hadforbrydelse, hvordan sikrer vi så, at politiet Рden politimand m/k, der tager imod Рer tilstrækkelig opmærksom på, hvordan det er at være offer i en sag som den her?

Vi har jo tidligere haft en diskussion af, om man skulle have s√•dan et s√¶rligt afkrydsningsfelt p√• alle anmeldelser, hvor man skulle krydse af, om der var tale om en hadforbrydelse. Det synes jeg selv ville v√¶re for meget at g√łre ud af det, al den stund at man jo s√• i de mellem 350.000 og 400.000 anmeldelser, vi har om √•ret, for langt de fleste skulle forholde sig til det her sp√łrgsm√•l, hvor det var tydeligt, at der ikke var tale om en hadforbrydelse.

Derfor tror jeg, at vejen at g√• mere er den, som der ogs√• bliver spurgt til, nemlig at politiet er opm√¶rksom, n√•r man modtager anmeldelser, og noterer, hvis der potentielt er tale om en hadforbrydelse, ogs√• s√•dan at man siden hen bedre kan s√łge, n√•r man f.eks. skal unders√łge, hvad der er karakteristika her, og hvordan udviklingen i antal er osv.

Kl. 1539
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Tak for det. Hr. Peter Skaarup.

Kl. 1539
Peter Skaarup (DF):
Alts√•, der vil jeg s√• sige, at jeg s√• h√łrer, at justitsministeren i dag ikke giver noget tilsagn om, at det bliver s√•dan. Og der m√• jeg sige, at jeg godt kunne t√¶nke mig at f√• det her overblik, alts√• ved at have et krav om, at anmelderen f√•r lov til at anmelde en forbrydelse, inklusive at vedkommende mener, at der er tale om et overfald, p√• grund af at de p√•g√¶ldende, i det her tilf√¶lde, er homoseksuelle. Det giver ministeren ikke tilsagn om. S√• vil jeg bare lige h√łre, hvordan vi arbejder videre med det. For skal vi have et overblik over omfanget, er det jo vigtigt, at vi ogs√• f√•r nogle tal, vi kan bruge til noget.

Kl. 1540
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Ministeren, værsgo.

Kl. 1540
Justitsministeren (Nick Hækkerup):
S√• har jeg v√¶ret upr√¶cis, for det var i hvert fald ikke det, jeg fors√łgte at sige. Det, jeg fors√łgte at sige, er, at n√•r man kommer ind og anmelder en forbrydelse og der er tale om en hadforbrydelse, s√• vil politiet dels i stigende grad v√¶re opm√¶rksomme p√• det, dels notere det, hvor det er relevant, p√• sagen, s√•dan at vi gerne skulle kunne f√łlge det her omr√•det t√¶ttere.

Kl. 1540
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Tak for det. Der er ikke flere korte bem√¶rkninger, s√• vi siger tak til justitsministeren. S√• g√•r vi over til ordf√łrerrunden, og f√łrst er det Kasper Sand Kj√¶r, Socialdemokratiet.

Kl. 1540
(Ordf√łrer)
Kasper Sand Kjær (S):

Tak for ordet. Vi skal ikke tolerere, at der er nogen, der er utrygge eller må leve i frygt for at blive udsat for hadforbrydelser alene på grund af, hvem de er. Og der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at det er fuldstændig uacceptabelt at udsætte andre for hadforbrydelser og for hadtale. Og derfor er der i dag en stor grund til at takke for borgerforslaget og det beslutningsforslag, som vi nu behandler her i Folketinget.

Jeg synes, det er et af de borgerforslag – i hvert fald ud af dem, jeg har set i den tid, jeg har siddet i Folketinget – hvor der ligger mest s√•dan grundighed og evidens i det arbejde, der er lagt i forslaget. Og det synes jeg virkelig kl√¶der det format. Det g√¶lder s√•dan set b√•de i forhold til det punkt, der handler om hadforbrydelser og hadtale, men ogs√• i forhold til de to andre punkter i forslaget om handicap og k√łnsidentitet, som allerede, som justitsministeren ogs√• redegjorde for, er blevet gennemf√łrt eller er ved at blive gennemf√łrt i lovgivningen. Det er alt sammen meget vigtige elementer i kampen mod hadforbrydelser og hadtale.

Justitsministeren redegjorde ogs√• for det tekniske, b√•de omkring straffelovens ¬ß 81, nr. 6, og ¬ß 266 b, s√• det vil jeg i virkeligheden ikke bruge s√• meget tid p√•, men bare sl√• fast, at Socialdemokratiet bakker grundl√¶ggende op om intentionen bag forslaget. Vi synes ogs√•, det er et vigtigt signal i sig selv at sende, at vi nu herinde g√łr det fuldst√¶ndig tydeligt i loven, at vi ikke vil tolerere nogen former for forbrydelser, der helt eller delvis er motiveret af had, men vi er heller ikke i tvivl om, at det kommer til at g√łre en forskel. Og det er derfor, vi er enige i den del af forslaget, som vedr√łrer hadforbrydelser, og vi kan varmt st√łtte, at det bliver gjort tydeligt i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, at der er tale om en hadforbrydelse, uanset at motivet ogs√• kan indeholde andet end had.

Men som forslaget ligger nu, kan vi ikke st√łtte det i sin helhed, og det kan vi ikke, m√•ske ikke s√• overraskende, af de samme grunde, som justitsministeren ogs√• redegjorde for. Jeg tror i virkeligheden ogs√•, at hvis vi l√łb den risiko, at anvendelsesomr√•det i racismeparagraffen, alts√• straffelovens ¬ß 266 b, blev smallere, s√• ville det jo ogs√• v√¶re i modstrid med, hvad der er den klare intention bag beslutningsforslaget.

Men n√•r vi nu ikke kan st√łtte forslaget i sin helhed, og i s√¶rdeleshed nu, hvor det er et borgerforslag, som er n√•et hele vejen herind, er jeg egentlig rigtig glad for, at vi kan st√• sammen om en l√łsning, der g√łr, at vi kan tage det ud af borgerforslaget, der handler om straffelovens ¬ß 81, nr. 6, og herinde stemme det igennem med, hvad der tyder p√• at blive et bredt flertal. Det synes jeg er rigtig godt, ogs√• over for dem, der er afsendere af forslaget. Og derfor ser jeg frem til, at vi i udvalgsbehandlingen finder en god udformning af et √¶ndringsforslag til beslutningsforslaget, s√• vi kan f√• det stemt igennem – og jo vigtigst af alt, at vi kan f√• gjort straffeloven helt tydelig p√• det her omr√•de. S√• med de ord vil jeg sige tak.

Kl. 1544
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Der er en kort bem√¶rkning til hr. Sikandar Siddique, Frie Gr√łnne. V√¶rsgo.

Kl. 1544
Sikandar Siddique (FG):
Jeg vil gerne sige tusind tak til den socialdemokratiske ordf√łrer. Det er fantastisk, at vi i dag kan samle os om det, at vi skal styrke lovteksten i forhold til hadforbrydelser. Nu n√¶vnte ministeren i sit indl√¶g, at man er optaget af det i regeringen, og man gav bl.a. et eksempel p√• en handlingsplan mod antisemitisme, og det skal vi med rette have. Men vi ved ogs√•, at alle unders√łgelser lige nu viser, at der ogs√• er en anden gruppe, der s√¶rlig er udsat, nemlig de muslimske minoriteter. Derfor kunne jeg godt t√¶nke mig at h√łre, om Socialdemokratiet sammen med Frie Gr√łnne vil rejse en antiracistisk handleplan, en omfattende antiracistisk handleplan, som ogs√• skal beskytte vores muslimske minoriteter. Vil Socialdemokratiet v√¶re med til at rejse s√•dan en plan i finanslovsforhandlingerne, som vi jo er g√•et i gang med nu?

Kl. 1545
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Ordf√łreren.

Kl. 1545
Kasper Sand Kjær (S):
Jeg synes ikke, det ville v√¶re rigtigt at st√• her og kommentere p√• et konkret forslag, der indg√•r i finanslovsforhandlingerne, men jeg kan bare bekr√¶fte, at vi er optaget af at bek√¶mpe diskrimination, racisme, og det er derfor, vi allerede har gennemf√łrt og er i gang med at gennemf√łre nogle af de lov√¶ndringer, som ogs√• ligger i beslutningsforslaget. Det er derfor, vi har en handlingsplan mod antisemitisme p√• vej, og det er jo derfor, vi i det hele taget, synes jeg, herinde i f√¶llesskab har haft fokus p√•, hvordan vi kommer diskrimination og had til livs.

Kl. 1545
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Sikandar Siddique, værsgo.

Kl. 1545
Sikandar Siddique (FG):
N√•r vi snakker om minoriteter i forbindelse med seksualitet og alle andre minoriteter, kan vi bare ikke komme udenom at snakke om muslimske medborgere, hvis vi snakker om at lave handleplaner mod had og racisme, fordi de s√¶rlig er udsatte. Jeg vil omformulere mit sp√łrgsm√•l og sige: Kan vi forestille os, at Socialdemokratiet vil bakke op om Frie Gr√łnnes antiracistiske handleplan, som ogs√• skal beskytte vores muslimske minoriteter? Nu n√¶vner ministeren jo, at man har lavet en masse tiltag, og er det noget, som Socialdemokratiet ogs√• har planer om i fremtiden?

Kl. 1546
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Ordf√łreren, v√¶rsgo.

Kl. 1546
Kasper Sand Kjær (S):
Det kan jeg forst√• er noget, der bliver forhandlet netop i denne tid med finansministeren, s√• det vil jeg overlade trygt til ham. Jeg vil bare sige, at vi grundl√¶ggende er optaget af det, og der er jo s√•dan set ogs√• derfor, at vi nu frems√¶tter et √¶ndringsforslag til beslutningsforslaget her, s√• vi kan tage endnu et skridt mod at bek√¶mpe diskrimination, racisme, hadforbrydelser i den her sammenh√¶ng. I det hele taget er det jo noget, vi er enige om, for vi skal ikke have racisme i Danmark, hverken mod muslimer, mod j√łder og for s√• vidt heller ikke imod danskere, som ogs√• oplever det bare med modsat fortegn, ligesom minoriteter i forbindelse med handicap og seksualitet heller ikke skal uds√¶ttes for det.

Kl. 1547
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Tak for det. Så er det fru Rosa Lund, Enhedslisten.

Kl. 1547
Rosa Lund (EL):
Tak. Jeg er ligesom hr. Kasper Sand Kj√¶r rigtig, rigtig glad for, at det her kan lade sig g√łre. Selv om vi jo i Enhedslisten havde et √łnske om, at vi kunne vedtage hele borgerforslaget, er jeg s√•dan set rigtig glad for, at det kan lade sig g√łre at vedtage noget af borgerforslaget.

Det, der f√•r mig til at stille et sp√łrgsm√•l, er faktisk, at der er sket noget, som sj√¶ldent sker: Jeg blev inspireret af hr. Peter Skaarup. Det er jo, fordi vi i Enhedslisten i mange √•r har arbejdet for, at det skal v√¶re muligt at anmelde en forbrydelse som netop en hadforbrydelse, alts√• at der kommer et afkrydsningsfelt, og nu spurgte hr. Peter Skaarup jo ministeren, og s√• vil jeg sp√łrge den socialdemokratiske ordf√łrer: Hvordan er Socialdemokratiet indstillet over for at indf√łre det i anmeldelsesblanketten?

Kl. 1548
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Ordf√łreren.

Kl. 1548
Kasper Sand Kjær (S):
F√łrst og fremmest deler jeg gl√¶den over, at vi kan tage det skridt, som vi jo g√łr nu med det her beslutningsforslag – eller en del af det. Det er jo ikke mindst ogs√• den opm√¶rksomhed, som Enhedslisten har givet den sag, som selvf√łlgelig ogs√• g√łr, at vi tr√¶ffer den beslutning i dag. S√• det er bare en kvittering for det.

I forhold til det andet diskuterer vi jo altså i rigtig mange sammenhænge, hvordan det er, vores offentligt ansattes arbejdsvilkår er, hvor meget papirarbejde og dokumentation vi udsætter dem for, og hvor meget tid det ender med at tage fra kerneopgaven, og det er jo sådan nogle af de dilemmaer, vi står i rigtig tit, hvor vi på den ene side gerne vil have noget data, noget statistik og nogle oplysninger, og hvor vi på den anden side også gerne vil have, at de ikke bruger for meget tid med papirarbejde og bruger mere tid på det, der er kerneopgaven. Så det synes jeg faktisk er en balance, som vi også skal have med i den diskussion.

Kl. 1549
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Fru Rosa Lund.

Kl. 1549
Rosa Lund (EL):
Jeg er rigtig glad for, at Socialdemokratiet har lagt mærke til, at vi i Enhedslisten har arbejdet med det her rigtig længe og rigtig meget, så tak for den anerkendelse.

Jeg er enig i det her med papirarbejdet, og vi har jo ogs√• lavet en politiaftale, hvor vi netop fors√łger at g√• v√¶k fra at skulle, hvad kan man sige, detailstyre politiets arbejde, og derfor er det vigtigt for mig at sige, at det, som det her handler om, jo er, at det er borgeren, der udfylder det her og ikke politibetjenten, og p√• den m√•de kan man sige, at man jo sporer politiet eller politibetjenten derhen, hvor vedkommende skal hen, alts√• s√¶tter et fokus p√• det. S√• det er i mine √łjne ikke mere papirarbejde til politiet, men det er en anerkendelse af det, offeret har v√¶ret udsat for.

Kl. 1549
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Ordf√łreren, v√¶rsgo.

Kl. 1549
Kasper Sand Kjær (S):
Men hvis vi skal lave et skema, et dokumentationsregime, skal det jo ogs√• v√¶re, fordi det er meningsfyldt for dem, skemaet bliver afleveret til, og som arbejder med det, og jeg vil bare sige, at n√•r jeg taler med politibetjente, f√•r jeg ikke en oplevelse af, at de beh√łver mere papirarbejde. Tv√¶rtimod vil de gerne have mere tid til at bek√¶mpe og opklare forbrydelser. S√• det er bare for at sige, at det synes jeg virkelig, vi skal have med, n√•r vi taler om at lave √łgede dokumentationskrav og krav om data og statistik i politiet.

Kl. 1550
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Peter Skaarup, Dansk Folkeparti.

Kl. 1550
Peter Skaarup (DF):
Jeg tror da bestemt, at ordf√łreren kan have ret i, at der kan v√¶re politifolk, som, n√•r de modtager en anmeldelse, t√¶nker, at det m√•ske ikke er s√• vigtigt lige nu. Men p√• den anden side kan man sige, at politiet jo er til for borgerne, og hvis der et √łnske her i Folketinget – vi er jo valgt af borgerne – om, at man f√•r klarlagt det og f√•r noget statistik p√• det omr√•de, s√• vi kan f√• et overblik over det, som ogs√• fru Rosa Lund siger, s√• synes jeg jo, at vi skal g√łre det. Nu har vi s√• h√łrt to forskellige, synes jeg, vurderinger af det her – b√•de fra justitsministeren, der siger, at der snakkes om det, at der er nogle forhandlinger, og at man ikke helt ved, men at nu f√•r vi se, og s√• fra ordf√łreren her, som siger, at det er for bureaukratisk, s√•dan som jeg forst√•r det.

Så bare lige for, at det bliver helt klart: Hvad er holdningen hos Socialdemokratiet? Er det noget, vi skal lave, måske lave, eller er det noget, der er for bureaukratisk?

Kl. 1551
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Ordf√łreren.

Kl. 1551
Kasper Sand Kjær (S):
Jeg afviser ikke noget. Jeg minder bare om, at vi har en tendens til herinde at p√•f√łre rigtig mange dokumentationskrav, rigtig meget papirarbejde til de offentligt ansatte, og det synes jeg bare vi skal v√¶re p√•passelige med. For der er mange oplysninger, n√•r man sidder i vores sted, som man synes det kunne v√¶re interessant at f√•, og nogle af dem skal vi selvf√łlgelig ogs√• have, men hvis vi bliver ved med bare at forts√¶tte ud ad det spor, som vi har k√łrt i nu i 50 √•r, hvor der bliver √łgede dokumentationskrav og √łgede m√¶ngder af papirarbejde til vores offentligt ansatte, s√• tror jeg, at den offentlige sektor ender med at sande fuldst√¶ndig til i papir og meget lidt tid til kerneopgaverne.

S√• jeg siger bare, at det jo er den balance, jeg synes der er, uanset om det vedr√łrer den her diskussion eller alt muligt andet om dokumentationskrav i den offentlige sektor og i s√¶rdeleshed i politiet.

Kl. 1552
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Hr. Peter Skaarup.

Kl. 1552
Peter Skaarup (DF):
Alts√•, jeg er helt enig i, at vi da skal af med s√• meget af det un√łdvendige bureaukrati som muligt. Man m√• ogs√• sige, at der jo sker en udvikling i samfundet p√• nogle omr√•der, hvor der kan v√¶re brug for at lave noget mere papirarbejde for at blive klar over, hvad det er for nogle tendenser, der er, hvad det er for noget, der sker ude i vores samfund. Der er jo ogs√• b√łrn, drenge, der bliver overfaldet p√• gaden, bliver ydmyget – fornedret, som det hedder – af grupper af indvandrere; det vil vi da ogs√• gerne have et overblik over, alts√• med hensyn til hvor mange tilf√¶lde der er af det.

Så jeg synes, der er rigtig gode argumenter lige netop for, at vi får lavet den her statistik.

Kl. 1552
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Tak for det. Ordf√łreren.

Kl. 1552
Kasper Sand Kjær (S):
Jamen det anerkender jeg, at der sagtens kan v√¶re, men det er jo, n√•r vi synes, at der er gode grunde, at fristelsen er der, og det er jo der, det er sv√¶rt. Det er jo ikke sv√¶rt at sige, at vi skal af med papirarbejde, og at vi skal have f√¶rre dokumentationskrav. Det, der er sv√¶rt, er jo, n√•r man er fristet til at g√łre det, men s√• alligevel siger, at vi m√•ske ikke skal g√łre det – eller i hvert fald siger, at hvis vi indf√łrer det her dokumentationskrav, kan det v√¶re, at der er et andet eller to, vi s√• skal hive ud igen. For ellers ender konsekvensen jo med at blive, at der kommer √łgede dokumentationskrav til de offentligt ansatte i en tid, hvor der ellers bliver holdt mange sk√•ltaler om det modsatte. Og det ville have v√¶ret mit svar, n√¶sten uanset hvilket dokumentationskrav der var blevet spurgt til: at det synes jeg virkelig vi skal v√¶re p√•passelige med.

Kl. 1553
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Tak til ordf√łreren. Der er ikke flere korte bem√¶rkninger. Det betyder, at vi g√•r videre til den n√¶ste ordf√łrer, fru Anne Rasmussen, Venstre.

Kl. 1553
(Ordf√łrer)
Anne Rasmussen (V):
Tak for ordet. Jeg vil gerne starte med at takke forslagsstillerne for initiativet til det her borgerforslag. Det er et forslag, der har til form√•l at styrke retssikkerheden og beskyttelsen af minoriteter. Det er et form√•l, som vi i Venstre st√łtter op om.

I Venstre g√•r vi ind for, at alle borgere skal f√łle sig trygge og frie, uanset hvem de er. Hadforbrydelser af nogen art kan ikke accepteres. Angreb mod uskyldige mennesker rammer b√•de den enkelte, men ogs√• hele den befolkningsgruppe, som den enkelte er en del af, h√•rdt. Derfor h√łrer hadforbrydelser p√• ingen m√•de hjemme i et samfund som vores. Vi skal i det danske samfund have plads til, at man kan v√¶re den, man er. Vi skal alle kunne f√¶rdes alle steder i Danmark uanset tro, etnicitet, k√łnsidentitet og handicap, og det er vores pligt som lovgivere og som samfund at g√łre, hvad vi kan, for at sikre dette.

Forslagsstillerne √łnsker at tilf√łje, at en hadforbrydelse kan v√¶re helt eller delvis begrundet i had, og selv om en tilf√łjelse til ¬ß 81 ikke √¶ndrer den nuv√¶rende retspraksis p√• omr√•det, da det allerede st√•r n√¶vnt i forarbejderne, vil en direkte tilf√łjelse i loven sende et st√¶rkt signal, som vi i Venstre st√łtter. Af samme grund, som ministeren har redegjort for, kan Venstre heller ikke st√łtte en √¶ndring af ¬ß 266 b. Derfor er vi ogs√• glade for, at regeringen og dens st√łttepartier har til hensigt at stille et √¶ndringsforslag. P√• den baggrund ser jeg frem til det kommende udvalgsarbejde. Tak for ordet.

Kl. 1555
Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Tak for det, og der er ikke nogen korte bem√¶rkninger. Derfor siger vi tak til ordf√łreren og g√•r videre i ordf√łrerr√¶kken til hr. Peter Skaarup, Dansk Folkeparti.

Kl. 1555
(Ordf√łrer)
Peter Skaarup (DF):
Tak for det. Vi behandler i dag et borgerforslag om ændring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark. Og vi er i Dansk Folkeparti af den opfattelse, at det er godt, at vi har skabt den her mulighed for borgerforslag, hvor man som borger kan komme med et antal underskrifter, og så behandler vi forslaget herinde i Folketinget. Borgerforslaget går konkret ud på at udvide § 81, nr. 6, om hadmotiver som skærpende omstændighed, samt lovens § 266 b, der er i daglig tale kaldes racismeparagraffen.

F√łrst og fremmest vil jeg sige, at der er grund til at rose forslagsstillerne for nogle af de ting, der ligger i forslaget her. I Dansk Folkeparti er vi enige i, at lovgivningen skal afspejle den orden, man har i et samfund, og det betyder jo, at forbrydelser skal straffes, og de skal ogs√• straffes konsekvent.

Derfor √łnsker vi i Dansk Folkeparti, at man ved anmeldelse af en forbrydelse skal kunne angive, om der er tale om en meget specifik forbrydelse, nemlig en s√•kaldt hadforbrydelse. Det kan v√¶re en dansk dreng, der er blevet overfaldet af en gruppe indvandrere. Vi vil gerne se, i hvor mange tilf√¶lde det sker. Det kan v√¶re et homoseksuelt par, der er p√• vej hjem fra byen, hvor de bliver overfaldet, fordi de er homoseksuelle. Og det vil vi ogs√• gerne se tal for – i hvor mange tilf√¶lde sker det? – s√• vi kan s√¶tte ind over for f√¶nomenet. S√• vi er enige i, at den nuv√¶rende lovgivning skal strammes, og at straffene skal s√¶ttes op.

Af den grund √łnsker Dansk Folkeparti, at det som sagt skal indg√• som sk√¶rpende omst√¶ndighed, hvis en voldsforbrydelse sker med udgangspunkt i, at det er en homoseksuel, eller at det er en person, der f.eks. er handicappet. S√• skal der v√¶re en h√•rdere straf for det.

I Dansk Folkeparti √łnsker vi i det hele taget h√•rde straffe for det, vi kalder personfarlig kriminalitet. Det vil sige, at hvis det g√•r ud over et andet menneskes fysiske tilstand, hvor man sl√•r og sparker, truer, jamen s√• vil vi ikke v√¶re med til, at det skal behandles blidt af myndighederne. Det sker desv√¶rre tit, at vi ser straffe ligge i klart den lave ende af strafferegistret, selv om der egentlig er tale om rigtig grov vold, og selv om det er sv√¶rt for offeret at komme videre efter det, som offeret har v√¶ret udsat for.

Så er der et lille men Рnogen vil sige, det er et stort men, og det vil jeg faktisk også Рi forhold til det principielle omkring det her forslag, nemlig at man lægger op til en udvidelse af § 266 b. Man siger her i beslutningsforslaget:

Straffelovens ¬ß 266 b er fra 1971, og siden da er der sket en st√łrre udvikling i samfundet s√•vel som i snakken om hadtale. Derfor afspejler bestemmelsen ikke vores nuv√¶rende samfund”.

Der vil jeg sige, at det er jeg s√•dan set enig i. Og det er s√• ogs√• derfor, at vi i Dansk Folkeparti √łnsker at afskaffe racismeparagraffen, eller ¬ß 266 b, og dermed ikke udvide den, fordi samfundet netop har √¶ndret sig siden 1970’erne.

I dag er det s√•dan, at man i mange tilf√¶lde ser, at den s√•kaldte racismeparagraf hindrer den demokratiske samtale, og den har vi brug for. Vi har brug for ytringsfrihed. Det er vigtigt, at man kan tage tabuer og udfordringer i vores samfund op uden at blive ramt h√•rdt af en straffelovsparagraf som ¬ß 266 b. S√• derfor er det vigtigt, hvis vi skal have den frie demokratiske samtale, at vi ikke har ¬ß 266 b. Det er jo egentlig ogs√• derfor, at vi for √•r tilbage fik afskaffet den s√•kaldte blasfemiparagraf – i √łvrigt er det lidt m√¶rkeligt, at Socialdemokratiet var imod at afskaffe den, men √łnskede at bevare den. En tilsvarende afskaffelse af racismeparagraffen vil underst√łtte beskyttelsen af vores ytringsfrihed, s√• der er et parallelt spor mellem, at vi afskaffede blasfemiparagraffen, og s√• at vi afskaffer racismeparagraffen.

S√• er det s√•dan, at man i borgerforslaget l√¶gger op til at lave nogle forbedringer, synes vi, i ¬ß 81 i straffeloven, og i Dansk Folkeparti er vi enige i, at formuleringen “eller lignende”, som st√•r i den her paragraf, ikke er d√¶kkende for vold mod f.eks. handicappede. Det vil vi gerne have udpenslet ekstra i bestemmelsen. Og det er ogs√• derfor, at Dansk Folkeparti tog initiativ til B 64, som det hed, omkring en strafsk√¶rpelse for hadforbrydelser motiveret af offerets handicap. S√• alt i alt er der som sagt rigtig gode takter i borgerforslaget. Men den skrue, vi skal stramme p√•, skal ikke v√¶re 266 b. Der skal skrues andre steder i lovgivningen.

Kl. 1601
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Tak for det. Der er ikke nogen korte bem√¶rkninger, s√• vi siger tak til ordf√łreren og g√•r videre til SF’s ordf√łrer. Og det er fru Karina Lorentzen Dehnhardt.

Kl. 1601
(Ordf√łrer)
Karna Lorentzen Dehnhardt (SF):
Der er ikke nogen, der skal uds√¶ttes for hadforbrydelser p√• baggrund af, hvem de er. Og derfor er det ogs√• et vigtigt beslutningsforslag, som kredsen bag “Beskyt minoriteter” har fremsat her i dag. T√¶nk engang at blive overfaldet for noget, som man ikke selv kan √¶ndre eller kan g√łre ved – ens hudfarve, ens seksualitet. Det synes jeg er ret forf√¶rdeligt. Og selv om vi er kommet meget l√¶ngere i dag i forst√•elsen og rummeligheden og tolerancen, s√• er der ingen tvivl om, at der er noget at arbejde med. Det vidner tallene om. Desv√¶rre er der en v√¶kst i antallet af hadforbrydelser, s√• der er ogs√• nogle bekymrende tendenser. Og derfor er det her forslag ret vigtigt.

Selv om noget af forslaget er gennemf√łrt eller er p√• vej igennem lovgivningsprocessen for s√• vidt ang√•r en bedre beskyttelse af personer med handicap eller en anden k√łnsidentitet, s√• er der stadig v√¶k en del af forslaget, som er yderst relevant. Vi fik jo en juridisk udredning af borgerforslaget, og vurderingen er, at hvis vi gennemf√łrer den del, som handler om racismeparagraffen, s√• kan Justitsministeriet faktisk ikke udelukke, at det vil f√łre til f√¶rre domf√¶ldelser. Og det t√¶nker jeg ikke vi kan v√¶re interesseret i. S√• jeg synes, at noget af det her jo ogs√• handler om at komme m√łrketallet p√• det her omr√•de til livs. Og hvis man skal f√• mod til at anmelde, s√• vil man jo ogs√• v√¶re optaget af, om der er nogen, der tager sagen, og om den bliver f√łrt, ligesom vi som samfund selvf√łlgelig ogs√• skal v√¶re optaget af den pr√¶ventive effekt af, at der rent faktisk falder nogle domme.

Til geng√¶ld er vi ligesom mange andre partier her i salen optaget af at gennemf√łre det forslag, som handler om at indskrive i paragraffen, at en hadforbrydelse ogs√• kan v√¶re motiveret helt eller delvist i had. Vi tror p√•, at det vil sende et meget kraftigt signal til politiet om at rejse sagerne og bringe dem for domstolene, s√• de kan f√łre dem, og det er rigtig vigtigt. Jeg f√•r bare lyst til ogs√• lige at bringe lidt folkeoplysning ind i debatten, for der var faktisk 8 pct. af ofrene i perioden 2008-2019, som mente, at volden mod dem helt sikkert var motiveret af racisme. Desv√¶rre h√łrer vi af og til, at der er nogle, der fors√łger at anmelde, men at det ikke lykkes dem at f√• rejst sagen p√• den baggrund. Og jeg h√•ber jo, at den her √¶ndring, som vi nu foretager, vil betyde, at det sker i mindre udstr√¶kning. Men det svarer faktisk til, at der er et sted mellem 4.300 og 5.800 personer hvert √•r, som uds√¶ttes for racistisk motiveret vold.

Er der s√• ikke mere, vi kan g√łre, n√•r nu vi gennemf√łrer det her? Det mener jeg bestemt der er. Det her er et skridt p√• vejen, men vi skal g√łre mere. Jeg synes, at en af de helt store udfordringer i dag ogs√• er, at hadet f√•r s√• meget frit l√łb p√• de sociale medier. Her st√•r ofrene n√¶rmest retsl√łse; de kan ikke f√• ytringerne fjernet. N√•r man oplever, at man skal se det her blive spredt omkring sig, og at der s√• er meget f√• muligheder for at f√• fjernet det fra nettet, tror jeg det er ret indgribende. Der g√¶lder jo de samme regler, kan man sige, som i den fysiske verden, men det kniber alligevel en hel del med retsforf√łlgelsen, n√•r det handler om det, der foreg√•r p√• nettet. Det tror jeg vi bliver n√łdt til at dyrke noget mere og g√łre noget ved.

S√• er der uddannelsen af politibetjente, som jo er de f√łrste, der m√łder ofrene. Det er s√• vigtigt, hvordan man bliver modtaget som offer, alts√• at man m√łder forst√•else; at man m√łder velvilje. Det har vi taget lidt hul p√• i politiforliget, hvor vi jo ogs√• gerne vil uddanne politiet noget mere. Og det er et af de vigtigste elementer, for det er der, anmeldelsen starter og sagen kan blive til noget. S√• der er masser af ting, som vi kan tage hul p√•, hvad jeg ogs√• tror at vi kommer til at g√łre.

S√• til slut er der kun at sige tillykke til “Beskyt minoriteter“. Det er en bedrift at f√• 50.000 underskrifter p√• et borgerforslag, men det er en endnu st√łrre bedrift rent faktisk at f√• gennemf√łrt noget af det. S√• tillykke med det og tillykke til os alle sammen, for vi har ogs√• som samfund gavn af en √¶ndret lovgivning.

Kl. 1606
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Tak for det. Der er ikke nogen korte bem√¶rkninger, s√• tak til ordf√łreren. Vi g√•r videre til Radikale Venstres ordf√łrer, og det er fru Samira Nawa.

Kl. 1607
(Ordf√łrer)
Samira Nawa (RV):
Mange tak. Initiativtagerne bag det her borgerforslag har v√¶ret til stede p√• Christiansborg siden kl. 11 i dag og t√•lmodigt ventet p√•, at vi skulle n√• til det her sidste punkt p√• dagsordenen. Jeg m√łdtes med dem i ventetiden. Det var ikke meget, de havde f√•et spist og drukket af bare nerv√łsitet og sp√¶nding over, at deres borgerforslag nu skulle behandles i salen, og en af kvinderne fik ogs√• t√•rer i √łjnene, da hun skulle fort√¶lle mig om, hvordan det f√łltes og hvad det betyder, at et flertal i Folketinget nu en efter en g√•r p√• talerstolen og tilkendegiver opbakning til borgerforslaget med initiativgruppens eget √¶ndringsforslag. Og den opbakning skal der ogs√• lyde her fra Radikale Venstre, for hadforbrydelser er en dybt alvorlig sag og har alvorlige konsekvenser for b√•de ofrene for den specifikke hadforbrydelse, men ogs√• for samfundet som helhed. Unders√łgelser peger p√•, at ofre for hadforbrydelser efterf√łlgende kan leve et liv i frygt og isolere sig og lukke sig om sig selv, og det g√¶lder ikke kun for det konkrete offer for den konkrete forbrydelse, men ogs√• for den √łvrige minoritet. F√łlgevirkningerne af det er s√•, at de udsatte grupper ikke deltager p√• lige fod med resten af befolkningen i samfundet.

I dag fastsl√•r straffelovens ¬ß 81, nr. 6, at det er en sk√¶rpende omst√¶ndighed, hvis en forbrydelse har baggrund i andres etniske baggrund, religion, handicap, seksuelle orientering eller lignende. Det fremg√•r bare ikke udtrykkeligt af bestemmelsen i dag, at b√•de helt og delvis hadmotiverede forbrydelser er omfattet. Det laver vi nu om p√•, s√• det tydeligg√łres i straffeloven, at der er tale om en hadforbrydelse, ogs√• selv om motivet kun – kun i g√•se√łjne – delvis er had.

Er alt s√• gjort med den her lov√¶ndring? Nej, hadforbrydelser er ikke l√łst med det her. I Radikale Venstre har vi i flere √•r arbejdet for at f√• en handlingsplan mod racisme og diskrimination. Uanset hvilken minoritet man tilh√łrer og hvor man m√łder diskrimination, om det m√•tte v√¶re p√• arbejdsmarkedet, om det er p√• boligmarkedet eller i nattelivet, uanset hvor man m√łder den og hvilken minoritet man tilh√łrer, skal vi ikke tolerere den. Det krav om en national handlingsplan har vi med til finanslovsforhandlingerne.

Men for nu vil jeg gerne sige stor tak til initiativgruppen bag borgerforslaget og alle underskriverne af borgerforslaget for at have skubbet Folketinget i retning af lige pr√¶cis den her vigtige lov√¶ndring. I dag fejrer vi, og i morgen er vi i arbejdst√łjet igen. Tak for ordet.

Kl. 1609
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Tak for det. Der er ikke nogen korte bem√¶rkninger, s√• tak til ordf√łreren. Vi g√•r videre til Enhedslistens ordf√łrer, og det er fru Rosa Lund.

Kl. 1610
(Ordf√łrer)
Rosa Lund (EL):

Tak for det. Selv om jeg er rigtig, rigt glad, s√• er det faktisk ogs√• med en lille smule blandede f√łlelser, at jeg er her, n√•r vi i dag behandler det her borgerforslag. For p√• den ene side har jeg virkelig gl√¶det mig til, at vi skulle diskutere det her og behandle det her borgerforslag, jeg er faktisk ogs√• en lille smule r√łrt over, at det endelig er lykkedes at samle et flertal, men jeg bliver p√• den anden side ogs√• rigtig rigtig trist og ked af det over, at det overhovedet er n√łdvendigt – at det overhovedet er n√łdvendigt – at vi har den her diskussion. For det her borgerforslag og den her diskussion udspringer jo af, at der er for mange mennesker i Danmark, som oplever at blive udsat for had kun p√• baggrund af den, der er. Og det g√łr mig rasende, hver eneste gang jeg h√łrer en historie om en person, der er blevet udsat for en hadforbrydelse p√• baggrund af vedkommendes etnicitet, k√łn, seksualitet, handicap eller tro, og selv om jeg alt for ofte m√• l√¶se om de her voldsomme overgreb i medierne, er det jo i foruroligende f√• sager, at der rent faktisk falder dom. Hvert fjerde overfald i Danmark opleves af offeret som en hadforbrydelse – hvert fjerde overfald. I 2019 registrerede politiet 569 sager, som kan karakteriseres som hadforbrydelser. Af disse sager er der kun rejst tiltale i 120 af dem.

Jeg og Enhedslisten har jo i flere √•r k√¶mpet for tiltag mod hadforbrydelser, og heldigvis har vi herinde i Folketinget taget skridt i den rigtige retning: Vi har sikret, at straffelovens racismeparagraf omfatter handicap; vi har sikret, at politiet nu har mulighed for at tage efteruddannelse i h√•ndtering af hadforbrydelser; og i dag f√•r vi sikret, at det bliver muligt at d√łmme for hadforbrydelser, ogs√• selv om man i samme omgang beg√•r en anden forbrydelse.

Derfor vil jeg gerne i dag sige et stort tak til dem, der har skrevet borgerforslaget, sendt det ind Рdet er et meget grundigt stykke arbejde, der ligger bag det. Jeg vil også gerne sige tak til alle de mennesker, som har skrevet under på borgerforslaget. Tak for den kæmpestore indsats, som der er blevet gjort for at lave det her borgerforslag, for at samle de underskrifter. Hvis ikke det var sket, er jeg ikke sikker på, at der i dag havde været det flertal, som heldigvis tegner sig her i Folketingssalen i dag.

Jeg synes jo p√• mange m√•der, at det er lidt utroligt, at det ikke allerede er s√•dan, at man kan d√łmme for en efterpr√łvelse, selv om der ogs√• er et andet motiv, det synes jeg faktisk er en lille smule m√¶rkeligt, for det st√•r s√•dan set i bem√¶rkningerne, men det understreger jo bare, at det er fuldst√¶ndig n√łdvendigt at flytte det ind i lovteksten. For i et retssamfund skal alle borgere v√¶re beskyttet af loven, uanset hudfarve, uanset k√łn, k√łnsidentitet, religion eller handicap.

I Danmark er vi gode til at fort√¶lle os selv og hinanden, at vi lever i et samfund, hvor alle er lige, og hvor der ikke er problemer eller diskrimination, men den historie eksisterer kun p√• papiret, for virkeligheden fort√¶ller os noget andet. Ellers tror jeg ikke, at der var 50.000 mennesker, der havde skrevet under p√• det her borgerforslag. Kvinder, som b√¶rer t√łrkl√¶de, m√• se sig over skulderen p√• gaden.
Transpersoner er bange for at tage bussen, fordi de bliver m√łdt med tilr√•b eller bliver spyttet p√• eller bliver overfaldet. J√łdiske m√¶nd gemmer deres kalot i lommen. Danske afroamerikanere bliver overfaldet p√• vej hjem fra byen. Det er mennesker, som ikke kan g√• i fred p√• gaden kun p√• grund af dem, de er. I for√•ret oplevede min gamle klassekammerater at blive udsat for vold og trusler p√• en parkeringsplads, samtidig med at hun blevet nedv√¶rdiget med racistiske ytringer af overfaldsmanden. Det er jo et klokkeklart eksempel p√• en hadforbrydelse, men der gik noget tid. Anklagemyndigheden skulle lave noget arbejde, for at det her overhovedet kunne blive p√•d√łmt som en hadforbrydelse. Det er den omvendte vej at g√łre tingene p√•, mener jeg.

Jeg synes, at det her forslag er et skridt p√• vejen hen mod et samfund, hvor vi tager minoritetsbeskyttelse alvorligt, for selvf√łlgelig skal du have de samme vilk√•r som alle andre, uanset hvem du er.

Vi har i Enhedslisten endnu flere forslag til, hvordan vi kan sikre minoritetsrettigheder fremadrettet, og jeg h√•ber selvf√łlgelig, at et flertal herinde vil bakke op om, at politiet skal have bedre uddannelse i at h√•ndtere hadforbrydelser, at det skal fremg√• af anmeldelsesblanketterne, om der er tale om en hadforbrydelse, og at vi f√•r lavet statistik over, hvor mange hadforbrydelser der egentlig sker, for hvis vi kender de tal, kan vi ogs√• bedre s√¶tte ind.

Jeg vil bare sige, at hele Enhedslistens folketingsgruppe st√łtter borgerforslaget, st√łtter √¶ndringsforslaget, og vi gl√¶der os rigtig meget til at trykke p√• de gr√łnne knapper.

Kl. 1615
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Der er ikke nogen korte bem√¶rkninger, s√• tak til ordf√łreren. Vi g√•r videre til Det Konservative Folkepartis ordf√łrer, og det er fru Britt Bager.

Kl. 1615
(Ordf√łrer)
Britt Bager (KF):

borgerforslaget, som vi behandler her i dag, griber fat om en meget relevant og vigtig problemstilling – en problemstilling, som er s√¶rdeles aktuel. Hadtale og hadforbrydelser er fuldst√¶ndig uacceptable i et rummeligt samfund som det danske. Her skal man trygt kunne v√¶re den, man er. Som det tidligere har v√¶ret n√¶vnt af andre ordf√łrere, best√• det her forslag af flere dele. Del to og tre om k√łnsidentitet og handicap er allerede i gang med at blive lovbehandlet, og s√• har vi del et, hvorom jeg kan h√łre, at der stilles et √¶ndringsforslag, s√•ledes at hadforbrydelser behandles som et punkt og hadtale som et andet punkt.

Forslagsstillerne vil i ¬ß 81, nr. 6, have tydeliggjort, at der er tale om en hadforbrydelse, uanset om handlingen er hel eller delvis motiveret. Det fremg√•r af lovbem√¶rkningerne, at s√•fremt gerningen alene delvis er motiveret af eksempelvis andres seksuelle orientering, er der tale om en hadforbrydelse, og straffen kan sk√¶rpes. Egentlig burde det ikke v√¶ret n√łdvendigt at indskrive det s√¶rskilt i den her paragraf, men vi m√• konstatere, at forvaltningen af loven halter og ikke st√•r m√•l med forarbejderne og med hensigten. Problemerne er voksende, der sker ganske f√• domf√¶ldelser, der er et stort m√łrketal, og der skal oplyses meget bedre, end der bliver i dag. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor op om at tydeligg√łre det delvise motiv. Vi mener, at denne tydeligg√łrelse og de initiativer, som vi aftalte i politiforliget om bedre oplysning, styrkelse af politiets efteruddannelse i hadforbrydelser samt mere viden til anklagemyndigheden, tilsammen vil kunne fremme minoriteters retssikkerhed. S√• vi st√łtter op om √¶ndringen p√• det her punkt.

Forslagsstillerne √łnsker desuden at √¶ndre ¬ß 266 b om hadefulde ytringer. Det er et meget principielt sp√łrgsm√•l, hvorvidt man skal im√łdeg√• ytringer, der er kr√¶nkende over for grupper, med straf eller med det frie ord. ¬ß 266 b giver mulighed for at straffe grove hadefulde ytringer, og her kan gerningsmanden straffes uanset motiv. Justitsministeren har den 4. november oversendt en juridisk udredning til seksuel orientering, hvoraf det fremg√•r, at gerningsmanden skal have forts√¶t til udtalelsens indhold, men at motivet ikke er afg√łrende, og efter Justitsministeriets opfattelse vil en √¶ndring alts√• sende et signal til domstolene om at v√¶gte motivet. Det kan efter ministeriets opfattelse ikke udelukkes, at det vil f√łre til f√¶rre domf√¶ldelser. P√• den baggrund kan vi i Det Konservative Folkeparti ikke st√łtte den del af borgerforslaget.

Det her borgerforslag er meget vigtigt, og tusind tak til forslagsstillerne for p√• ny at skabe debat om det her meget vigtige emne. Det er et stort arbejde at samle 50.000 underskrifter til et borgerforslag. Det er ikke noget, man bare lige g√łr med et fingerknips.

Men for lige her til sidst at opsummere: Folketinget har allerede taget stilling til de problemer, der beskrives i punkt to og tre. Delen om en tydeligg√łrelse af hadforbrydelser i ¬ß 81, nr. 6, bakker vi op om, hvorimod vi ikke st√łtter den del, der omhandler ¬ß 266 b.

Kl. 1619
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Tak for det. Der er ikke nogen korte bem√¶rkninger, s√• vi siger tak til ordf√łreren. Vi g√•r videre til Nye Borgerliges ordf√łrer, og det er hr. Lars Boje Mathiesen.

Kl. 1619
(Ordf√łrer)
Lars Boje Mathiesen (NB):
Tak for det. Vores s√¶dvanlige ordf√łrer kunne desv√¶rre ikke v√¶re her i dag, s√• jeg har lovet lige at knytte et par ord til det. Og siden jeg har f√•et sagen, er der jo sket den √¶ndring, at man vil dele et af punkterne op i to – og i respekt for det vil jeg selvf√łlgelig tage det med tilbage til min folketingsgruppe og foreholde dem det.

Grundl√¶ggende kan vi ikke st√łtte borgerforslaget, som det ligger, alts√• i dets helhed, s√•dan som andre ogs√• har redegjort for. Vi √łnsker en afskaffelse af ¬ß 266 b og ikke en udvidelse af den. S√• er forslaget delt op omkring ¬ß 81, nr. 6, og det ser vi som en positiv ting – s√•ledes at det kun m√•ske er hadforbrydelser, der nu skal stemmes om. Der foreg√•r et udvalgsarbejde om det, og det ser vi ogs√• frem til. Det kan faktisk godt v√¶re, at der er elementer, som vi ogs√• vil se positivt p√•. Det m√• vi se, n√•r der kommer et konkret lovforslag om det.

Jeg vil s√• ogs√• knytte et par generelle kommentarer til det. For hadforbrydelser er hadforbrydelser, og det er grumt og slemt, uanset om det er beg√•et mod en minoritet eller mod en majoritet. Jeg synes, at vi skal passe p√• med i debatten ikke at s√¶tte skel, s√• en hadforbrydelse er v√¶rre, n√•r den bliver beg√•et af en minoritet over for en anden minoritet, end hvis den bliver beg√•et p√• grund af seksualitet, religi√łsitet eller noget andet. Vi skal passe p√• med ikke at gradb√łje de her hadforbrydelser. I min optik er en hadforbrydelse bare en hadforbrydelse.

Jeg synes faktisk, det er positivt, hvis vi begynder at f√• registreret det her lidt mere, ogs√• detaljeret. Alts√•, den offerunders√łgelse, som ligger, er jo et estimat. S√• n√•r man siger det med 7 og 8 pct., er der jo tale om et estimat, hvor man t√¶nker, at der m√•ske er et sted mellem 3.000 og 5.000, men vi ved det reelt set ikke. For det beror p√• en offerunders√łgelse, og det er jo en subjektiv vurdering af, hvad man f√łler, og det er jo ikke det samme, som at det fra myndighedernes side er konkretiseret, at der er tale om en objektiv hadforbrydelse, der er sket p√• grund af en minoritet, en seksuel orientering eller noget andet.

S√• jeg synes faktisk, det er v√¶sentligt, at vi begynder at kigge lidt mere p√• de her tal – ogs√• fordi der er minoriteter, som er h√•rdere ramt end andre; det skal man v√¶re √¶rlig og sige. J√łderne er h√•rdere ramt. Nu ved jeg godt, at hr. Sikandar Siddique snakkede om muslimerne, men det er ikke helt faktuelt korrekt. Hvis man t√¶nker p√• andelen af dem, er det faktisk j√łderne, der har den h√łjeste andel af folk, der bliver beg√•et hadforbrydelser mod. Det har vi en forpligtelse til at kigge p√•.

Jeg vil s√• ogs√• sige, at jeg h√•ber, at der sker noget, ved at man vil √¶ndre i ¬ß 81, nr. 6. For som det er allerede nu, kan dommerne jo, b√•de n√•r det er helt og delvis – det ligger allerede i den nuv√¶rende lovgivning – d√łmme efter det. Nu vil man s√• have den tilf√łjelse, at der skal st√• “i almindelighed” i det, i hvert fald som jeg har forst√•et det, alts√• at det er den √¶ndring, man g√•r efter. Og der h√•ber jeg, at det bliver bredt ud til befolkningen, hele befolkningen, at nu skal man alts√•, n√•r man f√łler, at man er et offer for det, g√łre det klart over for politiet, at det er det, man er offer for.

Jeg tror m√•ske, at man skal v√¶re bedre til at tage kontakt, for det, som jeg tit oplever, er det, jeg kalder hverdagsracismen – m√•ske er det et dumt ord for det – hvor man oplever et eller andet, som man lader g√• hen over hovedet p√• sig. Det ser jeg som en farlig tendens: at hvis vi som samfund begynder at v√¶nne os til, at det er okay, og at det er ligegyldigt, om der er en, der lever med at v√¶re blevet kaldt perker, lever med at v√¶re blevet kaldt kartoffel eller lever med noget andet. Som samfund synes jeg, at vi g√•r ned ad en skidt sti, hvis det begynder at blive normalen. I mine √•r ude i den danske folkeskole har jeg set et skred, hvor man begynder at acceptere en anden tone over for hinanden, og hvor det tit bliver undskyldt med sarkasme eller ironi. Og vi skal selvf√łlgelig stadig v√¶k passe p√•, at de to begreber bevares i det danske sprog, da jeg synes, at det er vigtige ting at have, men oftest ligger der ogs√• en reel undertone i det, som vi som samfund er begyndt at acceptere, og det synes jeg er en farlig vej at g√• ned ad.

Derfor kan man h√•be p√•, at der sker noget med det her. Jeg synes, at hr. Peter Skaarup havde nogle gode betragtninger om det her med at f√• det registreret. Jeg er ikke s√• bange for dokumentationskravet, men √łnsker at f√• det her registreret meget tydeligere. Og kan vi f√• folk derude, hvis de oplever det i en bus eller oplever det andre steder, til at tage det her alvorligt og melde det ind, s√• vi herinde som lovgivere har et fuldst√¶ndig reelt billede af omfanget af det, s√• kan man ogs√• tage de rette skridt imod det. Det synes jeg ville v√¶re positivt.

Kl. 1624
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Tak for det. Der er en enkelt kort bemærkning, og det er fra fru Rosa Lund.

Kl. 1624
Rosa Lund (EL):
Tak for det. Det er jo s√•dan en helt m√¶rkelig gr√• novemberdag i dag: Enhedslisten og regeringen er s√•dan set enige om, at det her skal indf√łres, hr. Peter Skaarup inspirerede mig til at stille et sp√łrgsm√•l, for nu var vi lige enige om noget, og nu siger hr. Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige noget, jeg ogs√• er enig i. Det sker bare ikke s√• tit, s√• jeg skal bare v√¶re sikker p√•, at jeg forstod det rigtigt. Alts√•, Nye Borgerlige vil gerne sammen med bl.a. Enhedslisten arbejde for, at der bliver lavet mere statistik p√• omr√•det vedr√łrende hadforbrydelser, og at vi f√•r et klarere overblik over, hvem der beg√•r dem, og hvem det g√•r ud over, netop s√• vi kan forebygge dem og stoppe dem?

Kl. 1625
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Ordf√łreren.

Kl. 1625
Lars Boje Mathiesen (NB):
Jamen jeg tror, der foreg√•r flere hadforbrydelser i det danske samfund, end hvad man ved i dag, og s√• kan vi have en politisk holdning om, hvem det g√•r p√•, om det er minoriteter eller majoriteter, og det kan s√• begynde at skille os ad, og det synes jeg jo ikke, at der er nogen grund til i det her. Men jeg oplever ogs√• at f√• mange henvendelser fra ganske almindelige etniske danskere, som ogs√• oplever, at der f.eks. i Aarhus er busser, de ikke t√łr at k√łre i, og som de f√•r masser af kommentarer n√•r de sidder i, og det skal vi ogs√• tage alvorligt. Men jeg vil meget n√łdig ende i, at det her skal blive s√•dan en “dem og os”-debat, for hele min hovedpointe var jo, at hadforbrydelser er hadforbrydelser, og at det er ligegyldigt, om det bliver beg√•et mod minoriteter eller majoriteter.

Kl. 1625
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Fru Rosa Lund.

Kl. 1625
Rosa Lund (EL):
Jamen jeg er enig i, at det eksempel, hr. Lars Boje Mathiesen kommer med, er fuldst√¶ndig forf√¶rdeligt, men det er kriminaliseret i forvejen. Det, vi pr√łver at g√łre nu, er jo netop at sikre, at minoriteter ogs√• bliver bedre beskyttet.

Men det, jeg fisker efter, er jo: Kan vi p√• den i hvert fald herinde yderste venstrefl√łj og yderste h√łjrefl√łj blive enige om, at der skal laves bedre statistik p√• det her, s√• vi netop kan komme problemet til livs? For jeg er enig i, at der er mange af de forbrydelser, som aldrig bliver anmeldt. Det siger Det Kriminalpr√¶ventive R√•d ogs√•. De siger, at der er et k√¶mpestort m√łrketal, og det er jo netop et udtryk for, at der er meget, som ikke bliver anmeldt.

Kl. 1626
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Ordf√łreren.

Kl. 1626
Lars Boje Mathiesen (NB):
Der skiller vandene s√• m√•ske alligevel lidt til sidst, for jeg er ikke enig i, at majoriteterne er godt nok beskyttet i det her. Alts√•, vi bliver ogs√• n√łdt til at se p√•, om det, n√•r indvandrerdrenge og efterkommere laver overfald og det hovedsagelig sker mod etniske danskere, s√• ikke ogs√• er en hadforbrydelse. Er der ikke sket en udv√¶lgelse p√• baggrund af etnicitet eller nationalitet, n√•r det forekommer? Det bliver vi ogs√• n√łdt til at tage med heri, og hvis man lukker √łjnene for det, har man alts√• ikke gjort sit arbejde ordentligt.

Kl. 1627
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Tak for det. S√• er der ikke flere korte bem√¶rkninger, s√• tak til ordf√łreren. Jeg ser ikke nogen fra Liberal Alliance, s√• vi g√•r videre til Frie Gr√łnne, og det er hr. Sikandar Siddique.

Kl. 1627
(Ordf√łrer)
Sikandar Siddique (FG):
Tak for ordet, formand. Må jeg ikke lige starte med at kigge op på de tre stærke, stærke kvinder, som sidder deroppe, og som har formuleret det her borgerforslag. Tusind, tusind tak til jer. I er lykkedes med noget, som har været rigtig, rigtig svært, nemlig at sætte antiracisme og had på dagsordenen i Folketinget. Tusind tak til jer. Og tusind tak til de 50.000 borgere, der har skrevet under på jeres borgerforslag og har gjort det muligt, at vi står her i dag og taler om had, racisme og hadforbrydelser.

Lad mig starte med at sige, at Frie Gr√łnne bakker fuldst√¶ndig op om borgerforslaget – hele borgerforslaget. Stod det til os, skulle det gennemf√łres pr√¶cis med samme ordlyd som den, I har formuleret. S√• vi bakker fuldst√¶ndigt op. Jeg kan forst√•, at der ikke er total opbakning til hele forslaget, men jeg vil dog alligevel gerne bruge anledningen til at kvittere og sige tusind tak til alle de andre partier, som bakker op om √¶ndringsforslaget, for det er et vigtigt √¶ndringsforslag. Vi havde i Frie Gr√łnne selv fremsat et lignende forslag, der ogs√• skulle have v√¶ret p√• dagsordenen i dag, men som vi jo trak, s√• vi netop kunne behandle det her borgerforslag.

Det er ogs√• vigtigt for mig og Frie Gr√łnne at sige, at det her er et vigtigt f√łrste skridt, og det er et vigtigt f√łrste skridt, fordi jeg opfatter det p√• den m√•de, at vi i Folketinget i dag anerkender, at der er behov for at beskytte minoriteter, at vi anerkender, at der er et had derude, som skal bek√¶mpes, at vi anerkender, at der er en racisme derude, der skal bek√¶mpes. Den racisme og det had mod seksuelle minoriteter, mod muslimske minoriteter, mod folk med et s√¶rligt k√łnsudtryk, mod alle de minoriteter, vi har derude, bek√¶mper vi ikke ved at tro, at vi nu er i m√•l, for det er vi ikke.

Vi ved, at kvinder med t√łrkl√¶de skal sende 60 pct. flere ans√łgninger for overhovedet at komme i betragtning til et arbejde, til en samtale. Det er diskrimination p√• arbejdsmarkedet, og det skal vi ogs√• have l√łst. Vi ved, at der er rigtig, rigtig mange borgere, brune borgere, minoritetsborgere, som bliver diskrimineret i nattelivet, og det skal vi ogs√• have l√łst. Vi ved, at der er rigtig mange unge minoritetsdrenge, der bliver udsat for raceprofilering, der er masser historier derude, og det skal vi have l√łst. Vi ved, at n√•r Fatma og Halima efter 100 ans√łgninger stadig ikke f√•r et arbejde, f√•r de at vide p√• jobcenteret, at hvis du √¶ndrer dit fornavn, vil det blive nemmere at komme i betragtning. Vi har alts√• problemer med diskrimination, direkte, indirekte, strukturel diskrimination og racisme, og det skal vi komme til livs.

Frie Gr√łnne, Danmarks antiracistiske parti, inviterer alle i finanslovsforhandlingerne til at bakke op om en omfattende antiracistisk handleplan – en handleplan mod racisme og had – s√• vi p√• alle niveauer af samfundet kan bek√¶mpe hadet, bek√¶mpe diskriminationen og s√łrge for, at vi bliver et reelt, mangfoldigt samfund. For det er vigtigt at huske p√•, at s√• l√¶nge nogle af os, s√• l√¶nge nogle af os er fanget af racismens l√¶nker eller m√¶rker hadet, s√• l√¶nge nogle af os, bare nogle af os, er fanget, er der ingen af os, der er frie. S√• tiden er til, at vi anerkender, at vi er et mangfoldigt samfund, og den mangfoldighed skal komme til udtryk strukturelt og i vores hverdag. S√• Frie Gr√łnne bakker fuldst√¶ndigt og hundrede procent op om forslaget, og vi ser frem til det videre arbejde med forslaget. Tusind tak for ordet.

Kl. 1632
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Tak for det. Der er en enkelt, der har √łnsket en kort bem√¶rkning, og det er hr. Lars Boje Mathiesen.

Kl. 1632
Lars Boje Mathiesen (NB):
Det er, fordi jeg godt kunne t√¶nke mig at komme lidt n√¶rmere p√•, om ordf√łreren ogs√• mener, at det godt kan blive betragtet – og jeg siger ikke, at det altid g√łr det – som en hadforbrydelse, hvis en gruppe af indvandrerdrenge, fem-seks stykker, g√•r sammen og udv√¶lger en dansk dreng og overfalder ham.

Kl. 1632
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Ordf√łreren.

Kl. 1632
Sikandar Siddique (FG):
N√•r sp√łrgeren siger indvandrerdrenge, er det s√• nogle, der er kommet udefra og overfalder en etnisk dansk dreng, eller taler sp√łrgeren i virkeligheden om minoritetsunge, der er f√łdt og opvokset i Danmark? For det er en vigtig detalje og en vigtig pr√¶mis for sp√łrgsm√•let, som skal v√¶re i orden. Det vil jeg lige g√łre opm√¶rksom p√•.

Jeg mener, at al slags had, had mod alle, skal bek√¶mpes. Jeg har for nylig skrevet en kronik omkring misforst√•ede maskulinitetsnormer, som netop g√•r p√•, hvordan vi, n√•r Muhammed laver ballade, eller n√•r Lars g√łr det, eller n√•r Brian g√łr det, kan bek√¶mpe det. Jeg mener, at al slags had skal bek√¶mpes. Men det er vigtigt for mig at understrege, at der er et forhold mellem majoritet og minoritet – der er en forskel. Det kan godt v√¶re, at man som minoritet kan ud√łve had mod en majoritet, men du kan ikke ud√łve racisme. Der er nogle strukturer, der er noget magt, som st√•r i forhold til hinanden.

Kl. 1633
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Hr. Lars Boje Mathiesen.

Kl. 1633
Lars Boje Mathiesen (NB):
Nu begynder det at blive interessant. S√• en minoritet kan ikke ud√łve racisme mod en majoritet. Det er alts√• vilde ord, at en minoritet ikke kan ud√łve racisme mod en majoritet – det er kun majoriteten, der kan ud√łve racisme mod en minoritet. Er det virkelig Frie Gr√łnnes holdning?

Kl. 1634
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Ordf√łreren.

Kl. 1634
Sikandar Siddique (FG):
Det er Frie Gr√łnnes holdning, at alle grupper kan ud√łve had mod hinanden, men hvis du skal ud√łve racisme i et samfund, skal du ligge √łverst, have magt i samfundet. S√• kan man ud√łve racisme nedad. Men n√•r minoriteter er nederst i samfundet, kan de ikke ud√łve racisme opad – de kan ud√łve had, men det er en anden ting.

Kl. 1634
Den fg. formand (Erling Bonnesen):
Tak for det. Der er ikke flere korte bem√¶rkninger, s√• vi siger tak til ordf√łreren. Og jeg ser ikke nogen fra KD.

Da der ikke er flere, som har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet.

Jeg foresl√•r, at forslaget henvises til seksuel orientering. Hvis ingen g√łr indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.

Det er vedtaget.

Kl. 1634

* * *
Folketingets journal vedr. 1. behandlingen af B 10 med referat fra forhandlingen.