B 10. Spgsm. 5 den 16. november 2021 om justering af beslutningsforslaget for evt. at implementere det i den gr√łnlandske lovgivning. Svar den 25. november 2021.

Vist 23 gange.
Retsudvalget stillede den 16. november 2021 p√• foranledning af Aki-Matilda H√łegh-Dam (SIU) sp√łrgsm√•l nr. 5 – Samling: 2021-22 – om regeringen agter at sp√łrge Gr√łnlands Selvstyre, om de, hvis beslutningsforslag B 10 vedtages, √łnsker, at √¶ndringen af straffeloven ogs√• skal g√¶lde for Gr√łnland, til justitsminister Nick H√¶kkerup, der svarede den 25. november 2021.

* * *
Sp√łrgsm√•l
Under foruds√¶tning af at forslaget i tiljusteret form vedtages og regeringen som f√łlge heraf tager de forn√łdne tilpasninger af straffeloven for at implementere det endelige forslag, vil ministeren da oplyse, om regeringen agter at sp√łrge Gr√łnlands Selvstyre, om de √łnsker, at den kommende √¶ndring af straffeloven ogs√• skal g√¶lde for Gr√łnland?

* * *
Svar
1. Justitsministeriet bem√¶rker indledningsvis, at kriminallov for Gr√łnland ‚Äď i mods√¶tning til ¬ß 81 i den danske straffelov ‚Äď ikke indeholder en bestemmelse, som opregner forhold, der i almindelighed skal indg√• som sk√¶rpende omst√¶ndigheder.

Det f√łlger i stedet af kriminallovens ¬ß 121, at der ved valget og udm√•lingen af en foranstaltning skal tages hensyn til lovovertr√¶delsens grovhed, herunder samfundets interesse i at modvirke handlinger af den p√•g√¶ldende art, og gerningsmandens personlige forhold, herunder hvad der sk√łnnes n√łdvendigt for at afholde den p√•g√¶ldende fra yderligere lovovertr√¶delser.

2. Gr√łnlands R√•d for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder anbefalede i 2019 i en statusrapport om ligebehandling i Gr√łnland, at R√•det for Gr√łnlands Retsv√¶sen overvejer, om det vil v√¶re hensigtsm√¶ssigt at √¶ndre kriminalloven, s√•ledes at hadforbrydelser bliver en sk√¶rpende omst√¶ndighed ved fasts√¶ttelsen af foranstaltninger.

R√•det dr√łftede anbefalingen p√• et r√•dsm√łde i 2019 og tiltr√•dte i den forbindelse Justitsministeriets indstilling om, at det ikke vil v√¶re hensigtsm√¶ssigt at indf√łre en sk√¶rpelsesbestemmelse alene for hadmotiver, og at sp√łrgsm√•let i stedet b√łr indg√• i en bredere overvejelse om revision af kriminallovens udm√•lingsregler, herunder overvejelser om indf√łrelse af en sk√¶rpelsesbestemmelse svarende til straffelovens ¬ß 81.

Justitsministeriet lagde i forbindelse med vurderingen v√¶gt p√•, at Gr√łnlands Politi havde oplyst, at det vil indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed i anklagemyndighedens foranstaltningsp√•stand, hvis en lovovertr√¶delse har baggrund i offerets etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Gr√łnlands Politi vurderede desuden, at de gr√łnlandske domstole i vidt omfang allerede inddrager de forhold, der er anf√łrt i straffelovens ¬ß 81, ved valget og udm√•lingen af foranstaltninger, og at det vil indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed i rettens vurdering, at en lovovertr√¶delse har baggrund i offerets etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende.

3. Justitsministeriet finder fortsat, at det ikke vil v√¶re hensigtsm√¶ssigt at indf√łre en sk√¶rpelsesbestemmelse alene for hadmotiver med et indhold svarende til ¬ß 81, nr. 6, og at sp√łrgsm√•let om indf√łrelsen af en s√•dan bestemmelse b√łr indg√• i en eventuel bredere overvejelse om revision af kriminallovens udm√•lingsregler, herunder overvejelser om indf√łrelse af en sk√¶rpelsesbestemmelse svarende til straffelovens ¬ß 81.

Dette vil v√¶re et politisk sp√łrgsm√•l, som i givet fald vil skulle dr√łftes med Naalakkersuisut. Justitsministeriet vil derfor sende n√¶rv√¶rende besvarelse til Departementet for R√•stoffer og Justitsomr√•det til orientering.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 2 til beslutningsforlag B 10 og svaret.
Sp√łrgsm√•l 5 til beslutningsforlag B 10 og svaret i pdf-format hos Folketinget.