B 10. Spgsm. 6 af 7. februar 2022 om fortolkningen af forslagets tilf√łjelse af “helt eller delvist motiv”. Svar 21. februar 2022.

Vist 28 gange.
Retsudvalget stillede den 7. februar 2022 sp√łrgsm√•l nr. 6 – Alm. del. Samling: 2021-22 – efter √łnske fra Rosa Lund (EL) om fortolkningen og udstr√¶kningen af forslagets tilf√łjelse af “helt eller delvist motiv” tl justitsminister Nick H√¶kkerup (S), der svarede de4n 22. november 2022.

Sp√łrgsm√•l
Kan ministeren bekr√¶fte, at tilf√łjelsen ‚ÄĚhelt eller delvist motiv‚ÄĚ i straffelovens kapitel 10 i ¬ß 81, nr. 6, skal fortolkes s√•ledes, at en hadforbrydelse ikke n√łdvendigvis kun skal v√¶re motiveret udelukkende af had fra start til slut, men at et hadmotiv ogs√• kan udvikle sig undervejs i et m√łde mellem to personer?

Svar
1. Det fremg√•r af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, at det ved straffens fasts√¶ttelse i almindelighed skal indg√• som sk√¶rpende omst√¶ndighed, at gerningen helt eller delvis har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, handicap, seksuelle orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk, k√łnskarakteristika eller lignende.

Udtrykket ‚ÄĚhelt eller delvis‚ÄĚ blev indskrevet i bestemmelsen med vedtagelsen af lovforslag nr. L 18 om √¶ndring af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd, lov om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer og beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer), som fremsat den 6. oktober 2021. Loven tr√•dte i kraft den 1. januar 2022, jf. ¬ß 7, stk. 1, i lov nr. 2591 af 28. december 2021.

√Ündringen fremgik ikke af det oprindeligt fremsatte lovforslag, men blev indsat som f√łlge af et √¶ndringsforslag stillet af ligestillingsministeren i forbindelse med 2. behandlingen af lovforslaget. Baggrunden herfor var bl.a. behandlingen af beslutningsforslag nr. B 10 om √¶ndring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark (borgerforslag). Der henvises i den forbindelse til justitsministerens besvarelse af 24. november 2021 af sp√łrgsm√•l nr. 3 til forslag til folketingsbeslutning nr. B 10 fra Folketingets Retsudvalg, hvoraf det bl.a. fremg√•r, at regeringen ville frems√¶tte et √¶ndringsforslag til L 18, der gennemf√łrer den ovenfor omtalte √¶ndring af straffelovens ¬ß 81, nr. 6.

√Ündringsforslaget og dets bem√¶rkninger fremg√•r af Ligestillingsudvalget 2021-22, L 18 ‚Äď bilag 5. Bl.a. f√łlgende fremg√•r af bem√¶rkningerne til √¶ndringsforslaget:

‚ÄĚDet fremg√•r af forarbejderne til straffelovens ¬ß 81, nr. 6, at bestemmelsen sigter p√• tilf√¶lde, hvor forbrydelsens motiv helt eller delvis kan tilskrives de i bestemmelsen opregnede forhold, jf. Folketingstidende 2003-04, till√¶g A, side 3322.

Regeringen finder, at denne retsstilling b√łr fremg√• udtrykkeligt af lovteksten.

Med √¶ndringsforslaget foresl√•s det s√•ledes at inds√¶tte ¬Ľhelt eller delvis¬ę i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, s√• det fremg√•r udtrykkeligt, at det ved straffens fasts√¶ttelse i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, at en gerning beg√•s helt eller delvis med baggrund i de i bestemmelsen opregnede forhold.

Straffelovens ¬ß 81, nr. 6, vil s√•ledes i overensstemmelse med bestemmelsens forarbejder fortsat sigte p√• tilf√¶lde, hvor forbrydelsens motiv helt eller delvis kan tilskrives de i bestemmelsen opregnede forhold.‚ÄĚ

2. Det afg√łrende for, om straffelovens ¬ß 81, nr. 6, finder anvendelse, er s√•ledes navnlig gerningspersonens motiv. Som det fremg√•r af bestemmelsens forarbejder og pr. 1. januar 2022 af bestemmelsens ordlyd, er det ikke en betingelse, at en gerning udelukkende er motiveret i de i bestemmelsen opregnede forhold.

Det er efter Justitsministeriets opfattelse uden betydning for, om der foreligger et hadmotiv omfattet af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, om gerningspersonen tillige har andre motiver end de i bestemmelsen opregnede. Det er s√•ledes principielt uden betydning for anvendelsen af ¬ß 81, nr. 6, om gerningspersonen f.eks. har haft tidligere uoverensstemmelser med den forurettede eller ‚Äď i till√¶g til et hadmotiv ‚Äď med sin handling √łnsker at h√¶vne tidligere forn√¶rmelser, kr√¶nkelser eller lignende. Tilsvarende udelukker det ikke anvendelse af bestemmelsen, at et evt. hadmotiv f√łrst m√•tte opst√• undervejs i et m√łde mellem to personer. Det afg√łrende vil i alle tilf√¶lde v√¶re, at det kan bevises, at den strafbare handling helt eller delvis havde baggrund i de i bestemmelsen opregnede forhold.

Det bem√¶rkes i forl√¶ngelse heraf, at det fremg√•r af forarbejderne til bestemmelsen, at dens anvendelse ikke er begr√¶nset til bestemte forbrydelsestyper eller tilf√¶lde, hvor gerningsmandens motiv har v√¶ret at true, forh√•ne eller nedv√¶rdige en person eller gruppe af personer. Bestemmelsen vil s√•ledes efter omst√¶ndighederne ogs√• kunne v√¶re anvendelig f.eks. p√• √łkonomisk kriminalitet, der beg√•s med henblik p√• at st√łtte en racistisk organisation, som gerningsmanden er medlem af. Der henvises til Folketingstidende 2003-04, till√¶g A, side 3322

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 6 til B 10 og svaret.
Sp√łrgsm√•l 6 til B 10 og svaret hos Folketinget i pdf-format.