B 108. Beslutningsforslag om indf√łrelse af en bagatelgr√¶nse for klager til Ligebehandlingsn√¶vnet fremsat den 10. april 2014.

Vist 138 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Liberal Alliance v/Merete Riisager og Simon Emil Ammitzb√łll fremsatte den 10. april 2014 beslutningsforslag B 108 – Samling: 2013-14 – om at p√•l√¶gge regeringen inden udgangen af 2014 at √¶ndre lovgrundlaget for Ligebehandlingsn√¶vnet med henblik p√• at indf√łre en bagatelgr√¶nse for klager og en begr√¶nset ret til at klage over forskelsbehandling mellem k√łn.
Beslutningsforslaget h√łrer under B√łrne-, Ligestillings-, Integration- og Socialministeriet, og Ligestillingsudvalget.

Forslaget

Forslag til folketingsbeslutning
om indf√łrelse af en bagatelgr√¶nse for klager til Ligebehandlingsn√¶vnet

Folketinget p√•l√¶gger regeringen inden udgangen af 2014 at √¶ndre lovgrundlaget for Ligebehandlingsn√¶vnet med henblik p√• at indf√łre en bagatelgr√¶nse for klager og en begr√¶nset ret til at klage over forskelsbehandling mellem k√łn.

Bemærkninger til forslaget

Ligebehandlingsn√¶vnet behandlede i 2013 33 sager om forskel i priser p√• baggrund af k√łn. Dette er mere end en tredobling i forhold til 2010, hvor n√¶vnet behandlede 10 af denne type sager.

I langt de fleste sager fik klager medhold, men i hele 13 sager, svarende til mere end hver tredje sag, blev der ikke tildelt godtg√łrelse, da klageren ikke havde bes√łgt leverand√łren af den vareydelse, der blev klaget over. Det er hovedsageligt priserne hos fris√łrer, diskoteker og swingerklubber, der er blevet klaget over.

Tallene viser, at ligestillingsdebatten anno 2014 er g√•et for vidt. Bagatelsager s√• som afholdelse af ¬ĽLadies Nights¬ę og prisdifferentiering af drikkevarer baseret p√• k√łn tager fokus fra reelle problemer med ligestilling. Det er ikke et reelt ligestillingsproblem, at et trakt√łrsted laver en event, hvor kvinder betaler andre priser end m√¶nd, og det er omvendt ikke et problem for ligestillingen, at et herreklip er billigere end et dameklip.

Det er helt urimeligt, at sm√• erhvervsdrivende s√•ledes ikke frit kan fasts√¶tte deres priser eller lave s√¶rlige arrangementer uden at skulle frygte at blive indberettet for Ligebehandlingsn√¶vnet, som ud fra en fast praksis afg√łr sagerne.

Endvidere er det spild af offentlige midler, at Ligebehandlingsn√¶vnet gang p√• gang skal foretage en grundig behandling af denne type sager, der som regel intet har med ligestilling at g√łre.

Forslagsstillerne √łnsker at g√łre op med disse bagatelsager og foresl√•r konkret, at der indf√łres en bagatelgr√¶nse, s√• der fremover ikke kan klages over prisdifferentiering baseret p√• en bestemt bel√łbsgr√¶nse eller en procentuel forskel p√• prisfasts√¶ttelsen, medmindre sagen er af v√¶sentlig og principiel karakter.

Derudover √łnsker forslagsstillerne Ligebehandlingsn√¶vnets kompetencer til at behandle sager indsk√¶rpet, s√•ledes at klager skal have lidt en v√¶sentlig ulempe for at kunne klage.
Det vil forhindre misbrug af nævnet, sådan som det sker i mange sager i dag, hvor klager ikke er sammenfaldende med skadelidte.

At indf√łre et s√•dant adgangskriterium er i tr√•d med eksempelvis Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention artikel 35, stk. 3, som √¶ndret ved till√¶gsprotokol 14, art. 12, hvorefter Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol kun kan antage klager til realitetsbehandling, s√•fremt klager har lidt en v√¶sentlig ulempe, hvilket ligeledes muligg√łr en afvisning af de mest bagatelagtige sager.

Endelig b√łr det i √¶ndringerne af lovgrundlaget tilstr√¶bes, at Ligebehandlingsn√¶vnet tilskrives retten til at kunne afvise sager, hvor det er tydeligt, at der ikke er tale om diskrimination.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende beslutnignsforslaget.
Beslutningsforslaget i pdf-format hos Folketinget.