B 108. Spgsm. 1 af 28. maj 2014 om hvorn√•r ministeriets unders√łgelse er f√¶rdig. Svar 11. juni 2014.

Vist 60 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Sp√łrgsm√•let stillet den 28. maj 2014 af Ligestillingsudvalget p√• foranledning af Merete Riisager (LA) sp√łrgsm√•l 1 – B 108 Samling: 2013-14 – om indf√łrelse af en bagatelgr√¶nse for klager til Ligebehandlingsn√¶vnet – til besk√¶ftigelsesminister, Mette Frederiksen (S), der svarede den 11. juni 2014.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren i forl√¶ngelse af 1. behandlingen oversende en tidsplan for det arbejde, der er sat i gang i ministeriet i forhold til at unders√łge muligheden for at indf√łre en bagatelgr√¶nse for ligebehandlingssager, og herunder hvorn√•r arbejdet forventes f√¶rdiggjort?

Svar
Det er vigtigt for mig, at vi værner om forbuddet mod forskelsbehandling i samfundet. Ligebehandlingsnævnets arbejde er et væsentligt led heri, idet mennesker, som mener at være blevet ulovligt forskelsbehandlet, har et sted at gå hen med deres sager.

Som n√¶vnt under 1. behandlingen af B 108 har jeg anmodet Besk√¶ftigelsesministeriets embedsm√¶nd om at unders√łge mulighederne for at m√•lrette Ligebehandlingsn√¶vnets kompetence s√•ledes, at fokus bevares p√• at bek√¶mpe ulovlig forskelsbehandling og diskrimination. Det indg√•r f.eks. heri at unders√łge, hvorvidt det er muligt at indf√łre en bagatelgr√¶nse.

Det er p√• den baggrund forventningen, at besk√¶ftigelses- og ligestillingsordf√łrerne inden udgangen af 2014 kan inviteres til en dr√łftelse af mulighederne for m√•lretning af Ligebehandlingsn√¶vnets kompetence.

Venlig hilsen
Mette Frederiksen

* * *
Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let i pdf-format hos Folketinget.