B 114. Bilag 2. F√łrste udkast til bet√¶nkning den 30. april 2009.

Vist 65 gange.
1. udkast
Betænkning
over
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget
(Nedsættelse af et ligestillingsudvalg)

1. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget – B 114 – blev fremsat den 26. februar 2009 og var til 1. behandling den 24. marts 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalgets for Forretningsordenen.

M√łder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i <> m√łder.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra S√łren Laursen p√• vegne af en r√¶kke organisationer. Henvendelsen er optrykt som bilag til bet√¶nkningen.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger
Et -tal i udvalget udtaler:

Siden 1999 har de skiftende regeringer – inklusiv den nuv√¶rende regering – ment, at det var n√łdvendigt med en ligestillingsminister. Ligestillingsministeren har det overordnede ansvar for at koordinere regeringens ligestillingsarbejde og udstikke rammen for den overordnede ligestillingspolitik for at sikre arbejdet med ligestilling p√• tv√¶rs af ministeromr√•derne.

De samme tanker ligger bl.a. bag -tallets begrundelse for behovet for et ligestillingsudvalg i Folketinget. Det er efter -tallets opfattelse et meget klart behov for, at der ogs√• i Folketingsregi er et fast forum, hvor ligestillingssp√łrgsm√•l kan samles, dr√łftes og dermed skabe en mere kvalificeret indsats p√• omr√•det.

Endvidere mener -tallet, at arbejdsomr√•det for udvalget ogs√• skal omfatte ligebehandling som anf√łrt i henvendelsen fra bl.a. Danske Handicaporganisationer, der er optrykt som bilag til bet√¶nkningen.

-tallet er af den opfattelse, at forslaget om et ligestillingsudvalg i Folketinget b√łr indg√• i dr√łftelserne om behovet for en √¶ndret udvalgsstruktur og det b√łr senest tages op efter det n√¶ste folketingsvalg.

-tallet er selvf√łlgelig indstillet p√•, at en egentlig neds√¶ttelse af et ligestillingsudvalg vil kunne afvente afholdelse af det kommende folketingsvalg.

var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammens√¶tning er optrykt i bet√¶nkningen.Der g√łres opm√¶rksom p√•, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

Folketingets journal vedr. udkastet til den 1. betænkning.
F√łrste udkast til bet√¶nkning i pdf-format hos Folketinget.