B 116. Bilag 4. Spgsm. 7. Skrivelse fra LGBT Danmark om B 116 og spgsm. om skrivelsen den 30. maj 2013. Svar 31. maj 2013.

Vist 75 gange.
LGBT Danmark indsendte den 30. maj 2013 skrivelse til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om beslutningsforslag B 116 om fjernelse af transk√łnnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede samme dag efter √łnske fra Stine Brix (EL) og J√łrgen Arbo-B√¶hr (EL) sp√łrgsm√•l 7 – Samling: 2012-13 – om kommentar til skrivelsen til Sundheds- og Forebyggelsesminister, Astrid Krag (S), der svarede den 31. maj 2013.

Indhold
Skrivelsen fra LGBT Danmark
Sp√łrgsm√•l af 30. maj 2013
Svar af 31. maj 2013
Kildehenvisninger

[Indhold] Skrivelsen fra
Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
K√łbenhavn, 30/5-2013

Vedr. behandlingen af B 116 om klassificeringen af transk√łnnede

LGBT Danmark √łnsker at pr√¶cisere vores holdning til sp√łrgsm√•let om klassificeringen af transk√łnnede.

Landsforeningen bemærker, at beslutningsforslag B 116 indeholder to hovedpunkter
  1. Et forslag om at fjerne transk√łn fra listen over psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser
  2. Et forslag om at afskaffe den obligatoriske udredning for transk√łnnethed forud for behandling

LGBT Danmark forst√•r p√• debatten, at de politiske ordf√łrere er enige om at transk√łn ikke skal klassificeres som en psykisk lidelse eller adf√¶rdsm√¶ssig forstyrrelse, hvorimod landsforeningen forst√•r, at der er uenighed om hvorvidt der skal foretages en udredning for transk√łnnethed.

Landsforeningen √łnsker at pr√¶cisere, at der er tale om to uafh√¶ngige sp√łrgsm√•l og vil i det f√łlgende behandle dem individuelt.

Forslaget om at fjerne transk√łn fra listen over psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser
Som det fremg√•r af landsforeningens politik til forbedring af transk√łnnedes vilk√•r og af beslutningsforslaget er transk√łn ikke i sig selv en medicinsk eller psykiatrisk lidelse. Thomas
Hammarberg
udtalte i 2009, at det hverken ud fra et menneskeretligt eller sundhedsfagligt perspektiv er n√łdvendigt at give transk√łnnede en psykiatrisk diagnose forud for behandling. Ud fra et ligebehandlingsperspektiv er der tale om at en gruppe af mennesker kategoriseres som psykisk syge eller havende en adf√¶rdsm√¶ssig forstyrrelse forud for en behandling, som andre grupper tilbydes uden en lignende kategorisering.

Forslaget om at fjerne transk√łn fra listen over psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser er s√•ledes et forslag, der tilgodeser menneskerettighederne, som de er udledt i Yogyakarta-principperne og bringer diskrimination i sundhedsv√¶senet til oph√łr.

At fjerne transk√łn fra listen over psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser og tilbyde transk√łnnede behandling ud fra de samme koder som anvendes ved tilsvarende behandlinger hos personer, der ikke er transk√łnnede forhindrer ikke i sig selv at der kan foretages l√¶gelige unders√łgelser forud for de √łnskede behandlinger. Det er jo ogs√• tilf√¶ldet, n√•r personer, der ikke er transk√łnnede ops√łger tilsvarende behandlinger.

Ud fra et fagligt synspunkt sp√¶nder transk√łnnedes helbredsbehov imidlertid vidt lige fra behandlinger, s√•som stemmetr√¶ning, der er fuldst√¶ndigt reversibel over hormonbehandling, der er delvist reversibel, til genitalkirurgi, der ikke er reversibel.
Landsforeningen finder det, i overensstemmelse med anbefalingerne i Standards of Care, hensigtsm√¶ssigt at transk√łnnede har v√¶ret i behandling med k√łnshormoner i en periode forud for genitalkirurgi, der g√łr personen afh√¶ngig af fortsat hormonbehandling, hvorimod et s√•dant krav ikke er relevant forud for fx stemmetr√¶ning.

I lyset af, at der er tale om s√• bredt et spektrum af behandlinger finder vi det hensigtsm√¶ssigt at behandlingerne tilbydes ud fra eksisterende enkeltdiagnoser frem for ud fra en samlet diagnose. Samtidig undg√•r man derved at g√łre transk√łn i sig selv til en medicinsk eller psykiatrisk lidelse i overensstemmelse med intentionen, og man anerkender den behandlingss√łgende som en person af et givet k√łn hvis krop p√• et eller flere punkter ikke harmonerer hermed.

LGBT Danmark er enig i at transk√łn ikke b√łr betegnes som en psykisk lidelse eller en adf√¶rdsm√¶sig forstyrrelse og opfordrer til at Danmark bringer en s√•dan klassificering til oph√łr. Det b√łr ikke vente til 2015 eller g√łres afh√¶ngigt af den internationale proces.

Forslaget om at afskaffe udredningen for transk√łn forud for behandling
I beslutningsforslag B 116 fremg√•r desuden, at der ikke skal foretages en psykiatrisk udredning eller diagnosticering for transk√łnnethed som foruds√¶tning for behandling. Som det tidligere er fremf√łrt anf√łrer menneskerettighedseksperter, at den enkelte b√łr kunne definere og f√• anerkendt sin k√łnsidentitet, og sundhedsministeren har udtalt, at det udelukkende er den enkelte selv, der kan tage stilling til sin k√łnsidentitet herunder hvordan personen forholder sig til sin krop. K√łnsidentiteten er alts√• subjektiv.

For nuv√¶rende er det s√•ledes, at Sexologisk Klinik varetager observation af transk√łnnede forud for behandling. Klinikken har bl.a. udtalt, at forhold s√•som om transk√łnnede st√•r op eller sidder ned, n√•r de tisser, p√•kl√¶dningen og deres seksualitet indg√•r i vurderingen.
Klinikken har imidlertid aldrig fremlagt evidens for at nogen af deres unders√łgelser har klinisk relevans. P√• m√łdet i F√¶llessalen 21. maj 2013 bekr√¶ftede overl√¶ge Anna-Maria Giraldi, at der ikke er evidens for at forl√łbet i det hele taget har indflydelse p√• om transk√łnnede oplever tilfredshed med behandlingen efterf√łlgende.

Modsat fremg√•r det af tidligere indsendte materialer at et stort antal transk√łnnede oplever at rammerne i forl√łbene forhindrer fri og √¶rlig refleksion over deres livssituation og k√łn. Adskillige unders√łgelser heriblandt levevilk√•rsunders√łgelsen Lige eller ulige? ‚Äď Homoseksuelle, biseksuelle og transpersoners levevilk√•r melder om h√łje andele af selvmordsfors√łg i blandt transk√łnnede.

Landsforeningen finder det ikke fagligt forsvarligt at gennemf√łre en udredning, hvorom der ikke findes klinisk evidens for at den gavner nogen, n√•r det er dokumenteret, at den reducerer ans√łgernes mulighed for at reflektere over sin situation og sandsynliggjort, at den kan koste menneskeliv.

LGBT Danmark √łnsker jf. vores politik til forbedring af transk√łnnedes vilk√•r pkt. 6.2 at k√łnskorrigerende behandling tilbydes p√• baggrund af informeret samtykke.

Eftersom det kun er den enkelte selv, der kan afg√łre sin egen k√łnsidentitet herunder hvordan personen √łnsker at forholde sig til sin krop er det ikke muligt for andre at diagnosticere transk√łn. Derimod kan der, i lighed med hvad der er tilf√¶ldet for √łvrige behandlinger i sundhedsv√¶senet, foretages en unders√łgelse for om personen kan afgive informeret samtykke s√•fremt den behandlende l√¶ge finder anledning til tvivl herom.

Med venlig hilsen
Vibe Grevsen
talsperson for transpolitik

[Indhold] Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 30. maj 2013 fra LGBT Danmark, jf. B 116 – bilag 4.

[Indhold] Svar
LGBT Danmark bemærker i sin henvendelse, at B116 indeholder to hovedpunkter
  1. Et forslag om at fjerne transk√łn fra listen over psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser
  2. Et forslag om at afskaffe den obligatoriske udredning for transk√łnnethed forud for behandling

Jeg bem√¶rker indledningsvis, at beslutningsforslag B 116 if√łlge sin ordlyd opfordrer regeringen til at fjerne kategorien transseksuelle fra sundhedsv√¶senets klassifikationssystem, hvor transpersoner klassificeres i kategorien ¬Ľpsykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser.

Jeg opfatter det s√•ledes, at B 116 opfordrer til, transk√łnnethed slettes fra diagnoselisten i det hele taget, som det ogs√• fremg√•r LGBT‚Äôs n√¶rmere bem√¶rkninger til dette punkt og af Enhedslistens bem√¶rkninger i udvalgets bet√¶nkning. Jeg er ikke enig i dette synspunkt og finder, at der er redegjort udm√¶rket herfor
i bemærkningerne til flertallets ændringsforslag i udvalgets betænkning over beslutningsforslaget.

Hvad ang√•r sp√łrgsm√•let om udredning forud for behandling af transk√łnnede, er det ikke behandlet i forslagets tekst, men i dets bem√¶rkninger. Ogs√• i dette sp√łrgsm√•l kan jeg tilslutte mig bem√¶rkningerne til flertallets √¶ndringsforslag i udvalgets bet√¶nkning over beslutningsforslaget.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

* * *
[Indhold] Kildehenvisninger
Folketingets journal vedr√łrende bilag 4 – skrivelsen fra LGBT Danmark.
Skrivelsen fra LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.